Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2023

Kết quả xổ số Miền Nam - 02/02/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
02/02/20232K1AG-2K12K1
100N870287
200N333544335
400N894604959588776632650484319303548189
1TR245302301468
3TR882784163709741612020464992507393034079219500009373056682841468785176254878927048870957532792907981932527
10TR567751734891021871926210292727
15TR926708782577044
30TR158393066081574
ĐB202764643317895450
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/02/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/02/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
7 0 2,7,3
4 1
0 2
3,5,0 3 3,7,9
6 4 6,1,9,8
9,7 5 3
4 6 4
8,3,0 7 8,5,0
8,7,4 8 7,8
4,3 9 5
An Giang
Chục Số Đơn vị
3,0,6 0 2,0
4,2 1 7
0,9,6,9 2 1,5
3 0,7
4,8 4 4,1
6,2 5
6,6 6 6,5,6,2,0
3,1 7 8
7 8 4
9 2,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
9,5 0 4,9,2
1 9
3,0 2 7,7
9 3 5,2
5,0,4,7 4 4
3 5 4,0
6 8
8,2,2 7 8,4
6,7 8 7,9
8,0,1 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 01/02/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
01/02/20232K1K1T2K1T2
100N071805
200N835267477
400N829793717246406373009301269792884085
1TR995144270504
3TR098795214683223365410986674812507349165667831261137198779097923570262367369584201260323380571677231173567
10TR079788986043591319907903294805
15TR097000563062246
30TR389944074747194
ĐB717484173861595292
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/02/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/02/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
6,0 0 7,0
7,5,4 1 2
1 2 3
2 3 5,4
3,9,8 4 6,6,1
3 5 1
4,4,6 6 6,0
0,9 7 1,9,8
7 8 4
7 9 7,4
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0,9,3 0 0,1
0,3,9,6 1 8,3
2 7,3
6,1,2 3 1,0
4 7
5 6,7
5 6 7,3,1
6,2,8,9,5,4 7
1 8 7
9 7,1,0
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
2,8 0 5,4,3,5
1 1 1
3,9 2 0
0 3 2
0,9 4 6
0,8,0 5
4 6 9,7,7
7,9,6,6 7 7
8 8 8,5,0
6 9 7,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 31/01/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
31/01/2023K05T011ET1-K5
100N381279
200N429681762
400N776550987390440923638962077206710899
1TR607345495478
3TR661151786213195691226307857009491195536136357450017460974031631247847700024618185080951295156413189617420
10TR587346174664475580559268740556
15TR235484599946410
30TR903970155887280
ĐB598862566289003053
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/01/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
9 0 9
1 5,9
6,2,6 2 9,2
7 3 8,4
3 4 6,8
6,1,9 5
4 6 5,2,2
9 7 3,8
3,9,7,4 8
2,0,1 9 8,0,5,7
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0 9,1,9
8,6,0,3 1 2
1,6 2 4
6 3 1
2 4 9
7,5 5 7,5,8
6 3,2,1
5,7 7 7,5
5 8 1,9
0,4,0,9,8 9 9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
2,1,8 0 9
7,4 1 8,0
6,7 2 4,0
5 3
2 4 1
9 5 6,3
9,5 6 2
8 7 9,2,1,8
7,1 8 7,0
7,9,0 9 9,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 30/01/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
30/01/20231E20523T01K5
100N097180
200N822420070
400N236612970653808372095408272471625345
1TR344075238429
3TR928065926350723467850289586940432192863903824143088542355105806789359215025029563761648397244782515935611
10TR823407276989224724044617515764
15TR069942663521992
30TR863959401251911
ĐB772132155515708575
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,4,4 0 9,6
1 9
2,3 2 2,3
5,6,2 3 2
9 4 0,0,0
8,9,9 5 3
6,0 6 6,3,9
9 7
8 5
0,1,6 9 7,5,4,5
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
2 0 9,8,8,5,4
7 1 2,5
9,1 2 0,3,4,3,4
8,2,2 3 9,5
2,2,0 4
0,3,1 5
6
7 1,8
0,0,7 8 3
0,3 9 2
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
8,7 0
1,1 1 6,1,1
6,9 2 4,9,5
3
2,6 4 5
4,2,7,7 5 6,9
5,1 6 2,4
9 7 0,8,5,5
7 8 0
2,5 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 29/01/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
29/01/2023TG-E11K5DL1K5
100N556426
200N871749803
400N508365735026801872311820108088908525
1TR398085309703
3TR917986279206714689536328744801600991855140760835830036155673991784017188692848307571376906376477498408588
10TR229148986463836129017605327427
15TR591079335743086
30TR770283616333213
ĐB459562201243951032
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/01/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
8 0 1,7
7,0 1 4,4
9,6 2 6,8
8,7,5 3
1,1,6 4
5 5 5,3
2 6 4,2
8,0 7 1,3
9,2 8 3,0,7
9 9 8,2,9
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
2,3,6 0 1
3,5,6,7,0 1 8
2 0
8,7,6,4 3 1,0,6
6 4 9,3
5 1,7
3 6 4,0,1,3
5 7 3,8,1
1,7 8 3
4 9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
8,9,3 0 3,3,6
1 3,3
9,3 2 6,5,7
0,0,1,5,1 3 0,2
8 4 7
2 5 3
2,0,8 6
4,2 7
8 8 0,4,8,6
9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/01/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
28/01/20231D71K41K423K4T1
100N49276894
200N540498665532
400N193226464776927806768783365079381263366171709862
1TR3396343158943699
3TR67118743626866550465483707998518160605747463557371668422130155404685617902893166442908041744709453208165679288146948252493597326312020337270
10TR0463967075248472664140916088412772218921
15TR19166232645946412201
30TR77246882675451357083
ĐB153878750488235543923650
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,7,6 0
1 8
3,6 2
3 2,9
4 9,0,6,6
6,6,8,7 5
4,7,9,6,4 6 2,5,5,0,6
7 6,0,5,8
1,7 8 5
4,3 9 6
Long An
Chục Số Đơn vị
0 1,4
3,7,0,6,4 1
4 2 7
8 3 1,5
7,0,6 4 2,7,1
3 5
7 6 1,4,7
2,4,6 7 8,6,4,1
9,7,8 8 3,8
9 8
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
5,9,2 0 9
4 1 7,6,3
2 8,0
6,1,4 3 8
9,6 4 1,3
6 5 0,6
6,5,1 6 8,5,3,6,4
1 7
6,3,2 8
0 9 4,0
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
7,7,5 0 3,1
6,3,2,0 1
3,6,2 2 4,2,1
0,8 3 2,1
9,9,2 4
5 0
6 1,2
9 7 0,0
8 8 8,3
9 9 4,9,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/01/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
27/01/202344VL0401K0432TV04
100N987626
200N978599345
400N922830539514173102343585177341978002
1TR269409010110
3TR914477564416375633650854593752530574125189302516290626657552466745358635456868038875765084999177614134641
10TR143924587454981155308013579713
15TR808176477302248
30TR810314524999482
ĐB528265743731723196
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/01/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0
3 1 4,7
5,9 2 8
5 3 1
1,9,4,7 4 7,4,5
7,6,4,6 5 3,2,7
6 5,5
4,5,1 7 8,5,4
9,7,2 8
9 8,4,2
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
3 0 1,2
3,0,5,8,3 1
0,5 2 9
7 3 1,4,0,1
3,7 4 9
8 5 1,2
7,6,8 6 6
7 6,4,3
8 5,6,1
9,2,4 9 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
1 0 2,3
4,4 1 0,7,3
0,8 2 6
7,0,1 3 5
8 4 5,1,1,8
4,3 5 6,7
2,5,9 6
9,5,1 7 3
4 8 4,2
9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755