Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số TP. HCM - 17/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 9C7
100N 89
200N 542
400N 498637984184
1TR 9863
3TR 82235677543874019692204827245350908
10TR 1573015195
15TR 85716
30TR 88510
ĐB
517935
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/09/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3,1 0 8
1 6,0
4,9,8 2
6,5 3 5,0,5
8,5 4 2,0
Chục Số Đơn vị
3,9,3 5 4,3
8,1 6 3
7
9,0 8 9,6,4,2
8 9 8,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 10/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 9B7
100N 92
200N 267
400N 777815579853
1TR 5181
3TR 30349608710809665363768601357597428
10TR 4602037264
15TR 14951
30TR 93890
ĐB
965021
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/09/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,9 0
8,7,5,2 1
9 2 8,0,1
5,6 3
6 4 9
Chục Số Đơn vị
7 5 7,3,1
9 6 7,3,0,4
6,5 7 8,1,5
7,2 8 1
4 9 2,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 03/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 9A7
100N 93
200N 614
400N 966726253725
1TR 3941
3TR 78446704153110111014298111062303479
10TR 8868978109
15TR 00823
30TR 28248
ĐB
320869
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/09/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,9
4,0,1 1 4,5,4,1
2 5,5,3,3
9,2,2 3
1,1 4 1,6,8
Chục Số Đơn vị
2,2,1 5
4 6 7,9
6 7 9
4 8 9
7,8,0,6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 27/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 8D7
100N 28
200N 470
400N 223280600195
1TR 4860
3TR 79564144413848618000456120043631434
10TR 7163527891
15TR 33344
30TR 70776
ĐB
974485
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/08/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,6,6,0 0 0
4,9 1 2
3,1 2 8
3 2,6,4,5
6,3,4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
9,3,8 5
8,3,7 6 0,0,4
7 0,6
2 8 6,5
9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 20/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 8C7
100N 66
200N 534
400N 663809270288
1TR 1337
3TR 26364894941084353631313230583486967
10TR 3713927932
15TR 67655
30TR 39722
ĐB
206980
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/08/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
3 1
3,2 2 7,3,2
4,2 3 4,8,7,1,4,9,2
3,6,9,3 4 3
Chục Số Đơn vị
5 5 5
6 6 6,4,7
2,3,6 7
3,8 8 8,0
3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 13/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 8B7
100N 24
200N 295
400N 795452799745
1TR 9760
3TR 37187671867275019706451937302771682
10TR 7733890532
15TR 71867
30TR 99197
ĐB
447907
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/08/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 6,7
1
8,3 2 4,7
9 3 8,2
2,5 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 4,0
8,0 6 0,7
8,2,6,9,0 7 9
3 8 7,6,2
7 9 5,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 06/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 8A7
100N 14
200N 987
400N 517850185643
1TR 6200
3TR 99510716788523015550103663630340607
10TR 0909656866
15TR 45316
30TR 17392
ĐB
267716
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1,3,5 0 0,3,7
1 4,8,0,6,6
9 2
4,0 3 0
1 4 3
Chục Số Đơn vị
5 0
6,9,6,1,1 6 6,6
8,0 7 8,8
7,1,7 8 7
9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755