Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/03/2024

Kết quả xổ số TP. HCM - 12/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: 2C2
100N 37
200N 501
400N 959050047980
1TR 3201
3TR 34719316158929391841135689339654828
10TR 4325804131
15TR 63095
30TR 06495
ĐB
433361
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/02/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 1,4,1
0,0,4,3,6 1 9,5
2 8
9 3 7,1
0 4 1
Chục Số Đơn vị
1,9,9 5 8
9 6 8,1
3 7
6,2,5 8 0
1 9 0,3,6,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 05/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: 2B2
100N 13
200N 270
400N 916383535506
1TR 9675
3TR 84173195126094679102601995083818536
10TR 6832279038
15TR 16472
30TR 25103
ĐB
983646
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/02/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/02/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,2,3
1 3,2
1,0,2,7 2 2
1,6,5,7,0 3 8,6,8
4 6,6
Chục Số Đơn vị
7 5 3
0,4,3,4 6 3
7 0,5,3,2
3,3 8
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 29/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: 1E2
100N 58
200N 968
400N 959771069330
1TR 8620
3TR 03725905377481931356028319698358898
10TR 1811480292
15TR 33927
30TR 14199
ĐB
046413
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/01/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 6
3 1 9,4,3
9 2 0,5,7
8,1 3 0,7,1
1 4
Chục Số Đơn vị
2 5 8,6
0,5 6 8
9,3,2 7
5,6,9 8 3
1,9 9 7,8,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 22/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: 1D2
100N 57
200N 159
400N 259897255388
1TR 1309
3TR 95857191394683341162187015100095811
10TR 6743836498
15TR 56153
30TR 96362
ĐB
121543
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/01/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,1,0
0,1 1 1
6,6 2 5
3,5,4 3 9,3,8
4 3
Chục Số Đơn vị
2 5 7,9,7,3
6 2,2
5,5 7
9,8,3,9 8 8
5,0,3 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 15/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: 1C2
100N 97
200N 831
400N 042478575755
1TR 8457
3TR 14576809054888560474566795337231091
10TR 0617205926
15TR 22508
30TR 95132
ĐB
184783
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/01/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,8
3,9 1
7,7,3 2 4,6
8 3 1,2
2,7 4
Chục Số Đơn vị
5,0,8 5 7,5,7
7,2 6
9,5,5 7 6,4,9,2,2
0 8 5,3
7 9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 08/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: 1B2
100N 34
200N 364
400N 129165199477
1TR 1739
3TR 47010757287791743266200009084988409
10TR 2789106501
15TR 01689
30TR 08276
ĐB
037227
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/01/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/01/2024  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0,9,1
9,9,0 1 9,0,7
2 8,7
3 4,9
3,6 4 9
Chục Số Đơn vị
5
6,7 6 4,6
7,1,2 7 7,6
2 8 9
1,3,4,0,8 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 01/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: 1A2
100N 60
200N 578
400N 693662050338
1TR 9709
3TR 73080939479791069538483445335342071
10TR 1373883427
15TR 27410
30TR 95797
ĐB
822009
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/01/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/01/2024  
Chục Số Đơn vị
6,8,1,1 0 5,9,9
7 1 0,0
2 7
5 3 6,8,8,8
4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
0 5 3
3 6 0
4,2,9 7 8,1
7,3,3,3 8 0
0,0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755