Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 29/01/2024

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
29/01/20241E2S0524T01K5
100N583362
200N968369611
400N959771069330658972869298665685558931
1TR862007724971
3TR037259053774819313560283196983588980406515968936494727010533144587307703148353143914547890826795129112425
10TR181148029236217824341069519594
15TR339278281940539
30TR141996629080256
ĐB046413252764271422
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/01/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/01/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
3,2 0 6
3 1 9,4,3
9 2 0,5,7
8,1 3 0,7,1
1 4
2 5 8,6
0,5 6 8
9,3,2 7
5,6,9 8 3
1,9 9 7,8,2,9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
7,9 0
1 7,9
7 2
3,3 3 3,3,4
3,6 4 9
6 5 8
8 6 9,5,8,4
7,1 7 2,0,7
9,6,5 8 9,6
6,8,4,1 9 8,0
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
9 0
1,3,7,9 1 1,4
6,2 2 5,2
3 1,9
1,9 4 8,5
5,4,2,9 5 6,5,6
5,5 6 2
7 1,9
4 8
7,3 9 0,1,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/01/2024

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
28/01/2024TG-D11K4ĐL-1K4
100N699144
200N029820766
400N651528142374704418289756763100548132
1TR791874311099
3TR263108328801264888486886279074276317131861245948813299475688762489001101627910184101309438357807844383972
10TR915736990962137535639232153083
15TR229958610720571
30TR457673197189360
ĐB854091229909816662
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/01/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/01/2024  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
1 0 9
3,9 1 5,4,8,0
6 2 9
7 3 1
1,7,6,7 4 8
1,9 5
6 9,4,2,7
6 7 4,4,3
1,8,4 8 8
6,2,0 9 5,1
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
2 0 7,9
9,3,8,1,7 1 8,1
2 0,8
6 3 1,7
4,9 4 4,5,8
4 5 6
5 6 3
3,0 7 1
2,1,8,4 8 1,8
0 9 1,4
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
8,6 0
3,2,7 1 8,3
3,7,6 2 7,1
1,4,8 3 1,2,8
4,5 4 4,3
5 4
6 6 6,0,2
2 7 2,1
1,3 8 0,3
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/01/2024

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
27/01/20241D71K41K4N24K4T1
100N28266925
200N655545875882
400N239149613783269184726548701300273089782742570747
1TR1398229182255485
3TR49444836143374040888715957839981277405833183064772076523612206094962929479464995445075426475746505987614216161480525474485766537599537656868
10TR0907494545790255531393623821832487833199
15TR60292018198288319778
30TR77332856332099227064
ĐB299997874063172692592318
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/01/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/01/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4 0
9,6 1 4
9,3 2 8
8 3 2
4,1,7 4 4,0,5
5,9,4 5 5
6 1
7,9 7 7,4
2,9,8 8 3,8
9 9 1,8,5,9,2,7
Long An
Chục Số Đơn vị
3 0
9,9 1 3,9
7,7,5,2,9 2 6,2,5
8,1,3,6 3 0,3
9 4 5,8
4,2 5 2
2 6 3
7 2,2
4 8 3
1 9 1,1,4,2
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0 7
1 3
4,9,9 2 7,5,3
1,2,8,8 3
9,6 4 6,2
7,2,9 5
4 6 9,4
2,0 7 5
9 8 9,3,3
6,8 9 4,5,8,2,2
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0
6 1 8
8,5 2 5,7
3
4,6 4 7,4
2,8 5 7,2,9
6,7 6 1,6,8,4
2,5,4 7 6,8,8
6,7,7,1 8 2,5
5,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 26/01/2024

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
26/01/202445VL0401K0433TV04
100N637184
200N654635793
400N799406690965912259690450145305982705
1TR260620433933
3TR615434295554764041269819551052058398816285833561211846870048787282931221712009658319661926160640360962355
10TR271683443848540193184085131713
15TR461673007132502
30TR249792570690045
ĐB194022048387129221
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/01/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/01/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0 6
1
5,2 2 6,2
6,4 3 9,8
5,9,6 4 3
6,5,9 5 4,5,2
0,2 6 3,9,5,4,8,7
6 7 9
6,3 8
6,3,7 9 4,5
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
5,4 0 6
7,2,7 1 2,8
2,6,1 2 2,1,8
4,3 3 5,3
4 3,8,0
3 5 0
0 6 9,2,8
8 7 1,1
6,4,2,1 8 7
6 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0 5,9,2
5,2 1 2,3
1,0 2 6,1
9,5,3,1 3 3
8,6 4 5
0,6,5,4 5 3,5,1
9,2 6 5,4
7
9 8 4
0 9 3,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/01/2024

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
25/01/20241K4AG-1K41K4
100N483073
200N823196653
400N000854733659099573310767483339447101
1TR701338153820
3TR204889854597417040218312445038838259697063105789622494948059978801087283996111224520591240663913756210874
10TR774923013007707929987015290511
15TR487845034137036
30TR971549036341009
ĐB742678613460089436
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/01/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/01/2024  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
3 0 8
2 1 3,7
9 2 3,1,4,5
2,7,1 3 8,0
2,8,5 4 8,5
4,2 5 9,4
6
1 7 3,8
4,0,8,3,7 8 8,4
5 9 2
An Giang
Chục Số Đơn vị
3,7,8,6 0 5,7
3,4 1 5
6,7 2
6 3 0,1
4 9,1
9,1,0 5 9
9 6 7,2,3,0
6,0 7 0,2
9 8 0
4,5 9 6,5,8
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
2,4 0 1,5,9
0,9,1 1 1
2,6,5 2 0,2
7,5,3 3 3,6,6
4,7 4 4,0
0 5 3,2
9,3,3 6 2
7 3,4
8
0 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/01/2024

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
24/01/20241K4K4T1K4T1
100N221960
200N087081884
400N226811077190532554779921701756414752
1TR951576886192
3TR511316718903341348721131462960003706758637363392586512769312069676859377380838195646785775398915138701304
10TR779083628513453142300470228048
15TR819336370193379
30TR592175089374217
ĐB386539073529414977
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/01/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/01/2024  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
9,6,7 0 7,8
3,4 1 5,4,7
2,7 2 2
3 3 1,3,9
1 4 1
1,8 5
6 8,0
8,0,1 7 2,0
6,0 8 7,9,5
8,3 9 0
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
3 0 1
8,2,0 1 9,2
1 2 5,1,7,9
6,9,5,9 3 0
4
2 5 8,3
8 6 3,7
7,2,6 7 7
8,5 8 1,8,6
1,2 9 3,3
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
6,8 0 4,2
4,9 1 7,9,7
5,9,0 2
3
8,0 4 1,8
7 5 2
6 0,7
1,6,8,1,7 7 5,9,7
4 8 4,0,7
1,7 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/01/2024

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
23/01/2024K04T011DT1-K4
100N524420
200N321325865
400N377443964444617332246219829016269647
1TR952384442942
3TR560314137209849063806113462661435043623237076404856602084507794620437943362800453354082444617007180762677
10TR415659441469792089109688348044
15TR117244833398435
30TR962933670450555
ĐB453883048805044138
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/01/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/01/2024  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
8 0 4
2,3,6 1 4
5,7 2 1,3,4
2,9,8 3 1,4
7,4,3,0,1,2 4 4,9
6 5 2
9 6 1,5
7 4,2
8 0,3
4 9 6,3
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
2,1 0 7,4,5
1 9,0
3,6,9 2 5,4,0
7,3 3 2,3
4,2,4,0 4 4,4
2,8,0 5
7 6 2
0 7 3,6,9
8 5
1,7 9 2
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
2,9,4,0 0 0,7
1
4,6 2 0,6
8 3 5,8
4,4 4 7,2,5,0,4,4
6,4,3,5 5 5
2 6 5,2
4,0,7 7 7
3 8 3
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755