Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 05/02/2024

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
05/02/20242B2S0624T02K1
100N134544
200N270628827
400N916383535506322469786477208574131287
1TR967562134140
3TR841731951260946791026019950838185361120024558326476907666865499458454194881523337464218358229615036384556
10TR683227903888878295378541482658
15TR164727238974561
30TR251033591536385
ĐB983646215543219975
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 05/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 05/02/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
7 0 6,2,3
1 3,2
1,0,2,7 2 2
1,6,5,7,0 3 8,6,8
4 6,6
7 5 3
0,4,3,4 6 3
7 0,5,3,2
3,3 8
9 9 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0 0 0
4 1 3,5
2 8,4
1,4 3 7
2 4 5,7,5,1,3
4,6,4,1 5 8
7 6 5
7,4,3 7 8,7,6,8
2,7,5,7 8 9
8 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
4 0
8,6,6 1 3,4
4 2 7
1,3,6 3 3
4,1 4 4,0,2
8,8,7 5 8,6,8
5 6 1,3,1
2,8 7 5
5,5 8 5,7,1,5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 04/02/2024

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
04/02/2024TG-A22K1ĐL-2K1
100N928326
200N838283136
400N092320085364364473678583651901908278
1TR521174509146
3TR950122150207458975038678342088082622290465347881651651424766207838287152530053040685420541262834361666940
10TR921123240844977464773140800510
15TR337994237137850
30TR020034171888778
ĐB084414286017959134
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 04/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 04/02/2024  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0 8,2,3,8,3
1 1 1,2,2,4
9,1,0,6,1 2 3
2,0,8,0 3 8
6,1 4
5 8
6 4,2
7
3,0,5,8,0 8 3,8
9 9 2,9
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
5 0 4
7,7 1 4,8,7
2
8,8,8,8 3
4,0,1 4 4,7
6 5 0
6 6 7,5,6
6,4,7,7,1 7 1,7,7,1
1 8 3,3,3,3
9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
9,3,4,1,5 0 4,8
4 1 9,6,0
2 6
8 3 6,0,4
0,5,3 4 6,1,0
5 4,0
2,3,4,1 6
7 8,8
7,0,7 8 3
1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 03/02/2024

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
03/02/20242A72K12K1N24K1T2
100N07579388
200N291122454576
400N983930449311639006197363922059684125250571810969
1TR7640726548643871
3TR35524372910919872435310634972859396970889638879310032934343592070322464265894855803312592124835131260329176921432404179041574630857398085045
10TR8795820788448573056878156024800492675691
15TR51424809070107733768
30TR68811315967930926731
ĐB582950114920448719168266
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/02/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,5 0 7
9,1,9,1 1 1,1
2 4,8,4
6 3 9,5
4,2,2 4 4,0
3 5 8,0
9 6 3
0 7
9,2,5,8 8 8
3 9 1,1,8,6
Long An
Chục Số Đơn vị
9,1,7,2 0 7
1 9,0
2 2 2,0
6,9 3 5
4 6
6,3 5 7,7
4,9 6 3,5,8
5,5,0 7 0
8,8,6 8 8,8
1 9 0,3,6
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
2,8 0 9
3,2,9 1 9
2 0,5,1,6
9 3 1,5
5,6 4
2,5,3 5 4,8,5,6
2,5 6 8,4
7 7 7
6,5 8 0
0,1 9 3,1
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
4,9,8 0 5
8,7,2,9,3 1
2 1,6
3 1
7 4 0,5
0,8,4 5
7,2,6 6 9,8,6
7 6,1,4
8,6 8 8,1,5,0
6 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 02/02/2024

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
02/02/202445VL0502K0533TV05
100N781289
200N893685595
400N845948459380575305767292802828411348
1TR313415584198
3TR531120873012284026471553071754482827356192830424198613135832597231490529130946001192407819388422685798766
10TR100192829803116354208504443047
15TR553069783702479
30TR373695862541289
ĐB614753809593675208
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/02/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
8,3,3 0 6
1 2,9
1,8 2
9,5 3 4,0,0
3,8,5 4 5,7
4 5 9,4,3
0 6 9
4 7 8
7,9 8 0,4,2
5,1,6 9 3,8
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
3,2 0 5
6,3 1 2,9,6
1,9,3 2 3,0,5
5,2,9 3 0,1,2,7
4
8,0,2 5 3,8
7,1 6 1
3 7 6
5 8 5
1 9 2,3
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
3,0 0 0,8
4 1 9
4 2 8,4
3 0
2,4 4 1,8,2,4,7
9 5 7
6 6 6
5,4 7 9
2,4,9,0 8 9,9
8,1,7,8 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 01/02/2024

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
01/02/20242K1AG-2K12K1
100N138448
200N027048371
400N408438372270483529345092905854480772
1TR448785243652
3TR970952152498958318126408034310965042805193260626458636956176590180365992056431801383937739224701517199405
10TR707097946575967052722137947390
15TR632539437918490
30TR159701347960233
ĐB549159195536398050
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/02/2024  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
7,8,1,7 0 4,9
1 3,2,0
1 2 7,4
1,5 3 7
8,2,0 4
9,6 5 8,3,9
6 5
2,3,8 7 0,0
5 8 4,7,0
0,5 9 5
An Giang
Chục Số Đơn vị
6 0
5 1 8
9,7 2 4
3 5,4,6
8,3,2 4 8,5
3,4 5 1,9
7,3 6 0,9,7
6 7 6,2,9,9
4,1 8 4
6,5,7,7 9 2
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
8,7,9,9,5 0 5
7,7 1
7,5 2
3 3 9,9,3
4 8,8
0 5 8,2,6,0
5 6
7 1,2,0,1,9
4,5,4 8 0
3,3,7 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 31/01/2024

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
31/01/20241K5K5T1K5T1
100N559072
200N018496273
400N697125565387407294383865110363760857
1TR430022186414
3TR912601736758513956826180651211834333593941884857547400937024273780066145301101494849675111709475346342190
10TR518454740947092321390522216879
15TR574469535603676
30TR048773490376912
ĐB922096029325753990
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/01/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/01/2024  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,6,9
7,1 1 8,3,1
8 2
1,3 3 3
4 5,6
5,4 5 5,6
5,0,4,9 6 0,7
8,6,7 7 1,7
1 8 7,2
0 9 6
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
9 0 9,3
6 1 8
7,9 2 4,5
0 3 8,9,9
8,5,2 4
6,2 5 4,6
9,5 6 5,1
7 2,8
3,1,7 8 4
3,0,3 9 0,6,2
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
9,9 0 3,1
0,1 1 4,1,2
7,2,1 2 2
7,0,6 3
1 4 9,7
5 7
7,9,7 6 3
5,4 7 2,3,6,9,6
8
4,7 9 6,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 30/01/2024

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
30/01/2024K05T011ET1-K5
100N157140
200N874701405
400N482067784020021967117026722344063850
1TR301233553957
3TR143408911248866964064323842737385765710290930088673011270179196177745350826410789620965883895989526315758
10TR055545934485817326642771418579
15TR302328495935199
30TR327661632182090
ĐB857772016148758755
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/01/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/01/2024  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
2,2,4 0 6
1 5,2,2
1,1,3,7 2 0,0
3 8,7,2
7,5,4 4 0,4
1 5 4
6,0,7,6 6 6,6
3 7 4,8,6,2
7,3 8
9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
3 0 1,2
7,0,1,2 1 9,1,2,7,7
0,1 2 6,1
5 3 0
6 4 8
5 5 5,3,9
2 6 7,4
6,1,1 7 1,9
4 8
1,7,5 9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
4,5,9 0 5,6,9
1 4
2 3,6
2,8,6 3
1 4 0
0,5 5 0,7,8,5
0,2 6 3
5 7 8,9
7,9,5 8 3
0,7,9 9 8,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755