Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số TP. HCM - 02/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 12A7
100N 45
200N 636
400N 731934329600
1TR 9699
3TR 57768209132789578338142858433079303
10TR 0134046518
15TR 51473
30TR 08556
ĐB
425659
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/12/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/12/2023  
Chục Số Đơn vị
0,3,4 0 0,3
1 9,3,8
3 2
1,0,7 3 6,2,8,0
4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,9,8 5 6,9
3,5 6 8
7 3
6,3,1 8 5
1,9,5 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 25/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 11D7
100N 61
200N 149
400N 224934430232
1TR 7568
3TR 22968186236993410347937277106476824
10TR 3983754044
15TR 71726
30TR 36162
ĐB
187173
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/11/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0
6 1
3,6 2 3,7,4,6
4,2,7 3 2,4,7
3,6,2,4 4 9,9,3,7,4
Chục Số Đơn vị
5
2 6 1,8,8,4,2
4,2,3 7 3
6,6 8
4,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 18/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 11C7
100N 54
200N 034
400N 654335611659
1TR 9057
3TR 46990708095143645083469522408638015
10TR 8710283019
15TR 25986
30TR 66418
ĐB
081430
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/11/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 9,2
6 1 5,9,8
5,0 2
4,8 3 4,6,0
5,3 4 3
Chục Số Đơn vị
1 5 4,9,7,2
3,8,8 6 1
5 7
1 8 3,6,6
5,0,1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 11/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 11B7
100N 88
200N 226
400N 182988065465
1TR 5392
3TR 14120215886911012882608766107308083
10TR 2563295615
15TR 88954
30TR 46924
ĐB
692238
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/11/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 6
1 0,5
9,8,3 2 6,9,0,4
7,8 3 2,8
5,2 4
Chục Số Đơn vị
6,1 5 4
2,0,7 6 5
7 6,3
8,8,3 8 8,8,2,3
2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 04/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 11A7
100N 54
200N 002
400N 585449138386
1TR 7818
3TR 18475139184628111150263950138627979
10TR 2168346513
15TR 53648
30TR 22845
ĐB
820585
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/11/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
8 1 3,8,8,3
0 2
1,8,1 3
5,5 4 8,5
Chục Số Đơn vị
7,9,4,8 5 4,4,0
8,8 6
7 5,9
1,1,4 8 6,1,6,3,5
7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 28/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 10D7
100N 16
200N 438
400N 006521782514
1TR 0928
3TR 53545937095405531426478167658169862
10TR 5290867184
15TR 76932
30TR 48335
ĐB
578796
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/10/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 9,8
8 1 6,4,6
6,3 2 8,6
3 8,2,5
1,8 4 5
Chục Số Đơn vị
6,4,5,3 5 5
1,2,1,9 6 5,2
7 8
3,7,2,0 8 1,4
0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 21/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 10C7
100N 40
200N 425
400N 283240588940
1TR 0932
3TR 31400151738769674921350623750594993
10TR 8216412059
15TR 11394
30TR 08597
ĐB
813827
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/10/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4,4,0 0 0,5
2 1
3,3,6 2 5,1,7
7,9 3 2,2
6,9 4 0,0
Chục Số Đơn vị
2,0 5 8,9
9 6 2,4
9,2 7 3
5 8
5 9 6,3,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755