Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/11/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
25/11/202311D711K411K4-N23K4T11
100N61396586
200N149027869742
400N224934430232357519204916064278469829378387164911
1TR7568150263152356
3TR22968186236993410347937277106476824887695740876707713663721061585999503311792633688782119127938554055018218981677513198685232630566112402967
10TR3983754044540791693577713936969948019573
15TR71726265030934012052
30TR36162124636590668306
ĐB187173736932504117058823
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/11/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
6 1
3,6 2 3,7,4,6
4,2,7 3 2,4,7
3,6,2,4 4 9,9,3,7,4
5
2 6 1,8,8,4,2
4,2,3 7 3
6,6 8
4,4 9
Long An
Chục Số Đơn vị
2,1,5 0 2,8,7,3
1 6,0
0,3 2 7,0
0,6 3 9,5,2
4
7,8,3 5 0
1,6 6 9,6,3
2,0 7 5,9
0 8 5
3,6,7 9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
4 0 5,6
9 1 5,7,3,7
4,8 2 9
3,1 3 3,8
4 2,6,0
6,1,0 5
4,9,0 6 5,9
1,1 7 8
7,3 8 2
6,2 9 1,6
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
8 0 6
1,8,5 1 6,1
4,3,5 2 4,3
8,7,2 3 2
2 4 2
5 6,1,6,2
8,1,5,8,5,0 6 7
6 7 3
8 6,3,1,6,0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/11/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
24/11/202344VL4711K4732TV47
100N037138
200N901473528
400N285699256008435573567109573460545028
1TR965668433032
3TR814436668932407084659252383599669651515619558190808702165743880711012503764837864806405151767901680345119
10TR268469720778920382737971432857
15TR483345236260201
30TR679723060815757
ĐB416230453096231231
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/11/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
3 0 3,1,8,7,7
0 1
7 2 5,3
0,4,2 3 4,0
3 4 3,6
2,6,6 5 6,6
5,5,4 6 5,5
0,0 7 2
0 8 9
8,9 9 9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
8,2 0 9,8
7,2,7 1
6 2 1,5,0
7,4,4,7 3
4 3,3
5,2 5 5,6,6,8
5,5,9 6 2
7 1,3,1,3
5,0 8 0
0 9 6
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
9 0 3,1
5,0,3 1 9,4
3 2 8,8
0 3 8,4,2,1
3,5,6,6,1 4
5 4,1,7,7
8 6 4,4
5,5 7
3,2,2 8 6
1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/11/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
23/11/202311K4AG-11K411K4
100N151473
200N349650916
400N685284308180518434217769535342758964
1TR471174692067
3TR824219867007614242724459273537290940091028172701493587491914610356839424424199329905160032174178528422070
10TR140942864478205340398421410524
15TR385694096014010
30TR974193177965192
ĐB023632374911111468
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/11/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
3,8,7 0
1,2 1 5,1,4,9
5,7,9,3 2 1
3 0,7,2
1,9,9,4 4 9,4
1 5 2
6 9
3 7 0,2
8 0
4,6,1 9 2,4,4
An Giang
Chục Số Đơn vị
5,1,6 0 5
2,1 1 4,0,4,1
7 2 1
3 5,9
1,8,7,1,9 4 9
3,0 5 0
6 9,9,0
7 2,4,9
8 4
6,6,4,3,7 9 4
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
7,1 0
5 1 6,7,4,0
3,3,9 2 4,4
7,5 3 2,2
6,2,8,1,2 4
7 5 3,1
1 6 4,7,8
6,1 7 3,5,0
6 8 4
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/11/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
22/11/202311K4K4T11K4T11
100N207331
200N054090366
400N554805418354079971807162531004243016
1TR925683824812
3TR463349373673591262634364037014778764863707396098221564266331827162630232311379402134771857979007730906614
10TR611446090960145378015730867141
15TR842837150530522
30TR077995073010681
ĐB187240527815107700
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/11/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
2,4,4 0 9
4,9 1 4
2 0
6,8 3 4,6
5,5,3,1,4 4 8,1,0,4,0
5 4,4,6
5,3,7 6 3
7 6
4 8 3
0,9 9 1,9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
9,8,3 0 2,1,5
3,0 1 6,5
6,8,2,4,0 2 2
7 3 7,1,0
4 2,5
4,0,1 5
9,1 6 2
3 7 3
8 0,2
9 9 0,9,6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
1,4,0,0 0 0,9,8,0
3,1,4,8 1 0,6,2,1,4
1,2 2 4,2
3 1
2,1 4 0,7,1
5 7
6,1 6 6
4,5 7
0 8 1
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/11/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
21/11/2023K47T1111CT11-K3
100N384134
200N781619398
400N306898537085631835404192736018027097
1TR424337591536
3TR472156408069561492465179237691967741182747396383342166806461846447400528777394012539792542808408767172277
10TR945726791512995010382331355070
15TR700409415431245
30TR431182349196638
ĐB954344959823378081
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/11/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
8,4 0
8,6,9 1 5,5,8
9,7 2
5,4 3 8
7,4 4 3,6,0,4
8,1,1 5 3
4 6 8,1
7 4,2
3,6,1 8 1,5,0
9 2,1
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
4 0 5
4,6,9 1 9,8
9 2 7,3
2 3 4,8
3,4,5 4 1,0,4
0,9 5 9,4
9 6 8,1
2 7
1,6,3 8
1,5 9 2,6,5,1
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
6,4,7 0 2,1
0,7,8 1 3
0,4 2
1 3 4,6,8
3 4 2,0,5
4 5
3 6 0
9,7,9,7 7 7,1,7,0
9,3 8 1
9 8,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/11/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
20/11/202311D2N4723T11K3
100N752751
200N590423177
400N885013931807047373960809436113542596
1TR063531595241
3TR020318558795945674523672837236006652507837129453820462547619932978016503645738157295719474741650701317350
10TR500466381603247170288780127021
15TR508775509375298
30TR731488503078577
ĐB346003463710168350
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/11/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
9,5 0 7,3
3 1 6
5 2 8
9,0 3 5,1,6
4 5,6,8
7,3,4,6 5 0,2
3,4,1 6 5
0,8,7 7 5,7
2,4 8 7
9 0,3
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
3,1 0 9
1 9,0
8 2 7,3,9,5,8
2,7,9 3 0
4 7
2,6 5 9
9 6 5
2,9,4 7 3,8
7,2 8 2
0,5,2,1 9 6,7,3
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
5,5 0 1
5,6,4,0,2 1 5,3
2 1
1 3
5,7 4 1,5
4,1,6 5 1,4,7,0,0
9 6 1,5
7,5,7 7 7,4,7
9 8
9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/11/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
19/11/2023TG-C1111K3ĐL-11K3
100N816011
200N362497603
400N677194785476071981856123584025428280
1TR815173003698
3TR396165289210892579442262858507821607236855127997920087693735240771471105220384234656592724306197548851331
10TR298445129721006144893737986693
15TR828000057147582
30TR458058040568857
ĐB710668615960961484
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/11/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
6,0 0 7,0,5
8,7,5 1 6
6,9,9 2 8
3
4,4 4 4,4
0 5 1
7,1 6 2,0,8
0,9 7 1,8,6
7,2,6 8 1
9 2,2,7
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
6,0,6 0 0,6,5
1,7 1 9,1
9 2 3,7
2 3 5
4
8,3,0 5
7,0 6 0,8,0
9,2,7 7 6,7,1
6 8 5,9
1,8 9 7,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
4,8,2 0 3
1,3 1 1,9
4,8 2 0,3,4
0,2,9 3 1
2,8 4 0,2
6 5 7
6 5
5 7 9
9,8 8 0,8,2,4
1,7 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755