Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Tây Ninh - 01/06/2023
Thứ Năm
Loại vé: 6K1
100N 59
200N 366
400N 554540222465
1TR 1934
3TR 16223807210221100829864512425855524
10TR 3559525343
15TR 83475
30TR 96574
ĐB
196337
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/06/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/06/2023  
Chục Số Đơn vị
0
2,1,5 1 1
2 2 2,3,1,9,4
2,4 3 4,7
3,2,7 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,6,9,7 5 9,1,8
6 6 6,5
3 7 5,4
5 8
5,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 25/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N 41
200N 780
400N 962104237052
1TR 7721
3TR 40609138025315817538148650696112897
10TR 6174170097
15TR 36669
30TR 21098
ĐB
564864
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 9,2
4,2,2,6,4 1
5,0 2 1,3,1
2 3 8
6 4 1,1
Chục Số Đơn vị
6 5 2,8
6 5,1,9,4
9,9 7
5,3,9 8 0
0,6 9 7,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 18/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N 34
200N 424
400N 223853275318
1TR 1187
3TR 01373468707895062197994767419262034
10TR 0774405682
15TR 31499
30TR 13194
ĐB
348200
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5,0 0 0
1 8
9,8 2 4,7
7 3 4,8,4
3,2,3,4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0
7 6
2,8,9 7 3,0,6
3,1 8 7,2
9 9 7,2,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 11/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N 38
200N 170
400N 012475306930
1TR 8904
3TR 95206190109871391167700492187551495
10TR 0359903241
15TR 51418
30TR 69860
ĐB
849542
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3,3,1,6 0 4,6
4 1 0,3,8
4 2 4
1 3 8,0,0
2,0 4 9,1,2
Chục Số Đơn vị
7,9 5
0 6 7,0
6 7 0,5
3,1 8
4,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 04/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: 5K1
100N 10
200N 739
400N 792682897558
1TR 9239
3TR 02769223244252340672578414722318709
10TR 1752765201
15TR 40012
30TR 44432
ĐB
175995
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,1
4,0 1 0,2
7,1,3 2 6,4,3,3,7
2,2 3 9,9,2
2 4 1
Chục Số Đơn vị
9 5 8
2 6 9
2 7 2
5 8 9
3,8,3,6,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 27/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: 4K4
100N 08
200N 252
400N 200355469755
1TR 9890
3TR 17827765255507174609414617559055846
10TR 3351883903
15TR 11573
30TR 76162
ĐB
714995
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 8,3,9,3
7,6 1 8
5,6 2 7,5
0,0,7 3
4 6,6
Chục Số Đơn vị
5,2,9 5 2,5
4,4 6 1,2
2 7 1,3
0,1 8
0 9 0,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 20/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N 70
200N 915
400N 774872569385
1TR 9895
3TR 22744758773952223142461017576083116
10TR 4789765516
15TR 68455
30TR 27683
ĐB
798649
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 1
0 1 5,6,6
2,4 2 2
8 3
4 4 8,4,2,9
Chục Số Đơn vị
1,8,9,5 5 6,5
5,1,1 6 0
7,9 7 0,7
4 8 5,3
4 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755