Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số Hậu Giang - 17/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K3T9
100N 79
200N 640
400N 675872072934
1TR 1476
3TR 85969287025816858984584628549874290
10TR 5293428031
15TR 67916
30TR 19904
ĐB
495941
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/09/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7,2,4
3,4 1 6
0,6 2
3 4,4,1
3,8,3,0 4 0,1
Chục Số Đơn vị
5 8
7,1 6 9,8,2
0 7 9,6
5,6,9 8 4
7,6 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 10/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K2T9
100N 43
200N 067
400N 125480622353
1TR 4614
3TR 60763186664067375981087447667255635
10TR 3116842780
15TR 51790
30TR 40285
ĐB
187194
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 10/09/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 10/09/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0
8 1 4
6,7 2
4,5,6,7 3 5
5,1,4,9 4 3,4
Chục Số Đơn vị
3,8 5 4,3
6 6 7,2,3,6,8
6 7 3,2
6 8 1,0,5
9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 03/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K1T9
100N 43
200N 024
400N 416820579844
1TR 2740
3TR 79395419230597736994297412028578564
10TR 7351788920
15TR 27194
30TR 82169
ĐB
257907
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/09/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 7
4 1 7
2 4,3,0
4,2 3
2,4,9,6,9 4 3,4,0,1
Chục Số Đơn vị
9,8 5 7
6 8,4,9
5,7,1,0 7 7
6 8 5
6 9 5,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 27/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K4T8
100N 37
200N 417
400N 514874877815
1TR 6642
3TR 89993086813492895227198857568159317
10TR 1072834675
15TR 86659
30TR 54829
ĐB
291349
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 27/08/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 27/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0
8,8 1 7,5,7
4 2 8,7,8,9
9 3 7
4 8,2,9
Chục Số Đơn vị
1,8,7 5 9
6
3,1,8,2,1 7 5
4,2,2 8 7,1,5,1
5,2,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 20/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K3T8
100N 29
200N 451
400N 822226333974
1TR 9811
3TR 42933342071054342566335545810335581
10TR 7715670867
15TR 67087
30TR 82763
ĐB
540995
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/08/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,3
5,1,8 1 1
2 2 9,2
3,3,4,0,6 3 3,3
7,5 4 3
Chục Số Đơn vị
9 5 1,4,6
6,5 6 6,7,3
0,6,8 7 4
8 1,7
2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 13/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K2T8
100N 13
200N 607
400N 799224477915
1TR 4724
3TR 48308761846609154581464811618878213
10TR 4606418281
15TR 98916
30TR 84872
ĐB
155348
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/08/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,8
9,8,8,8 1 3,5,3,6
9,7 2 4
1,1 3
2,8,6 4 7,8
Chục Số Đơn vị
1 5
1 6 4
0,4 7 2
0,8,4 8 4,1,1,8,1
9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 06/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K1T8
100N 24
200N 920
400N 027767469458
1TR 3949
3TR 59915570893651474230588792087814643
10TR 7288995626
15TR 90558
30TR 93249
ĐB
969472
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3 0
1 5,4
7 2 4,0,6
4 3 0
2,1 4 6,9,3,9
Chục Số Đơn vị
1 5 8,8
4,2 6
7 7 7,9,8,2
5,7,5 8 9,9
4,8,7,8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755