Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Hậu Giang - 02/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K1T12
100N 62
200N 883
400N 811320828021
1TR 9718
3TR 81774941269972869511852365735541164
10TR 0318902315
15TR 86370
30TR 49743
ĐB
642592
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/12/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/12/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0
2,1 1 3,8,1,5
6,8,9 2 1,6,8
8,1,4 3 6
7,6 4 3
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5
2,3 6 2,4
7 4,0
1,2 8 3,2,9
8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 25/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K4T11
100N 86
200N 742
400N 378387164911
1TR 2356
3TR 18981677513198685232630566112402967
10TR 9948019573
15TR 12052
30TR 68306
ĐB
058823
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/11/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 6
1,8,5 1 6,1
4,3,5 2 4,3
8,7,2 3 2
2 4 2
Chục Số Đơn vị
5 6,1,6,2
8,1,5,8,5,0 6 7
6 7 3
8 6,3,1,6,0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 18/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K3T11
100N 98
200N 086
400N 228496577626
1TR 6553
3TR 00105612455178961099305370750954002
10TR 8059710314
15TR 30352
30TR 01471
ĐB
445376
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/11/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,9,2
7 1 4
0,5 2 6
5 3 7
8,1 4 5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 7,3,2
8,2,7 6
5,3,9 7 1,6
9 8 6,4,9
8,9,0 9 8,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 11/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K2T11
100N 72
200N 026
400N 271573668381
1TR 2498
3TR 23080457468417635290255456465479284
10TR 3186815834
15TR 49853
30TR 00606
ĐB
298546
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/11/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 6
8 1 5
7 2 6
5 3 4
5,8,3 4 6,5,6
Chục Số Đơn vị
1,4 5 4,3
2,6,4,7,0,4 6 6,8
7 2,6
9,6 8 1,0,4
9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 04/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K1T11
100N 21
200N 207
400N 175432701775
1TR 0227
3TR 00343397758294064958927930079425461
10TR 5061417013
15TR 04414
30TR 92767
ĐB
837871
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/11/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 7
2,6,7 1 4,3,4
2 1,7
4,9,1 3
5,9,1,1 4 3,0
Chục Số Đơn vị
7,7 5 4,8
6 1,7
0,2,6 7 0,5,5,1
5 8
9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 28/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K4T10
100N 13
200N 915
400N 234072170294
1TR 0509
3TR 52199604561925792974736743421191633
10TR 2212553409
15TR 75692
30TR 49986
ĐB
053900
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/10/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 9,9,0
1 1 3,5,7,1
9 2 5
1,3 3 3
9,7,7 4 0
Chục Số Đơn vị
1,2 5 6,7
5,8 6
1,5 7 4,4
8 6
0,9,0 9 4,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 21/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K3T10
100N 28
200N 968
400N 978524417650
1TR 5327
3TR 43014244619118723370701960040141082
10TR 8353840428
15TR 61731
30TR 90328
ĐB
167925
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/10/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/10/2023  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 1
4,6,0,3 1 4
8 2 8,7,8,8,5
3 8,1
1 4 1
Chục Số Đơn vị
8,2 5 0
9 6 8,1
2,8 7 0
2,6,3,2,2 8 5,7,2
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755