Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Kết quả xổ số Hải Phòng - 27/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 93423569
G.Sáu 166101463
G.Năm 928966264652312075085479
G.Tư 5687809415825288
G.Ba 688397215145870166754562230683
G.Nhì 2294827905
G.Nhất 84970
ĐB
72859
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/01/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7,7 0 1,8,5
0,5 1
4,5,8,2 2 6,0,2
9,6,8 3 5,9
9 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3,7,0 5 2,1,9
6,2 6 9,6,3
8 7 9,0,5,0
0,8,4 8 9,7,2,8,3
6,8,7,3,5 9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 20/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 18368259
G.Sáu 216832186
G.Năm 113880583367204616020067
G.Tư 2455108538005406
G.Ba 797106869348902083009203867549
G.Nhì 8956117438
G.Nhất 62613
ĐB
91869
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/01/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0,1,0 0 2,0,6,2,0
6 1 8,6,0,3
8,3,0,0 2
9,1 3 6,2,8,8,8
4 6,9
Chục Số Đơn vị
5,8 5 9,8,5
3,1,8,4,0 6 7,7,1,9
6,6 7
1,3,5,3,3 8 2,6,5
5,4,6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 13/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 70735466
G.Sáu 962160238
G.Năm 111425561891873290104068
G.Tư 8234764434920818
G.Ba 385625496209294881680399821450
G.Nhì 9485673874
G.Nhất 70413
ĐB
60762
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/01/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,6,1,5 0
9 1 4,0,8,3
6,3,9,6,6,6 2
7,1 3 8,2,4
5,1,3,4,9,7 4 4
Chục Số Đơn vị
5 4,6,0,6
6,5,5 6 6,2,0,8,2,2,8,2
7 0,3,4
3,6,1,6,9 8
9 1,2,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 06/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 75661021
G.Sáu 187486857
G.Năm 998420640832568146161573
G.Tư 0554477546779083
G.Ba 242930430689635004426993182844
G.Nhì 8487998182
G.Nhất 05808
ĐB
45370
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/01/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 6,8
2,8,3 1 0,6
3,4,8 2 1
7,8,9 3 2,5,1
8,6,5,4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
7,7,3 5 7,4
6,8,1,0 6 6,4
8,5,7 7 5,3,5,7,9,0
0 8 7,6,4,1,3,2
7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 30/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 94825551
G.Sáu 827555563
G.Năm 866059686810833117268758
G.Tư 6041589621367292
G.Ba 631908226311092627951406554572
G.Nhì 6385490768
G.Nhất 93201
ĐB
54112
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 30/12/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 30/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1,9 0 1
5,3,4,0 1 0,2
8,9,9,7,1 2 7,6
6,6 3 1,6
9,5 4 1
Chục Số Đơn vị
5,5,9,6 5 5,1,5,8,4
2,9,3 6 3,0,8,3,5,8
2 7 2
6,5,6 8 2
9 4,6,2,0,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 23/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 97750517
G.Sáu 776073760
G.Năm 090640021629632221801096
G.Tư 0511864673655683
G.Ba 013891382324827518411099509281
G.Nhì 3944031211
G.Nhất 01034
ĐB
33027
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 23/12/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 23/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,8,4 0 5,6,2
1,4,8,1 1 7,1,1
0,2 2 9,2,3,7,7
7,8,2 3 4
3 4 6,1,0
Chục Số Đơn vị
7,0,6,9 5
7,0,9,4 6 0,5
9,1,2,2 7 5,6,3
8 0,3,9,1
2,8 9 7,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 16/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 42952615
G.Sáu 522244782
G.Năm 153457651319163946839921
G.Tư 1624768803438140
G.Ba 418184070924243785013734406196
G.Nhì 6057856199
G.Nhất 69861
ĐB
13086
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/12/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,1
2,0,6 1 5,9,8
4,2,8 2 6,2,1,4
8,4,4 3 4,9
4,3,2,4 4 2,4,3,0,3,4
Chục Số Đơn vị
9,1,6 5
2,9,8 6 5,1
7 8
8,1,7 8 2,3,8,6
1,3,0,9 9 5,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755