Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Hải Phòng - 17/03/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 09056560
G.Sáu 006958919
G.Năm 734641116778276324064847
G.Tư 7669421123186993
G.Ba 628756164380808179508300155132
G.Nhì 4796793279
G.Nhất 46086
ĐB
59389
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/03/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 9,5,6,6,8,1
1,1,0 1 9,1,1,8
3 2
6,9,4 3 2
4 6,7,3
Chục Số Đơn vị
0,6,7 5 8,0
0,4,0,8 6 5,0,3,9,7
4,6 7 8,5,9
5,7,1,0 8 6,9
0,1,6,7,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 10/03/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 97075881
G.Sáu 810645849
G.Năm 930145498069722536748235
G.Tư 6449364608953184
G.Ba 434301767918857587880608656612
G.Nhì 9245673117
G.Nhất 64647
ĐB
24420
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/03/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,3,2 0 7,1
8,0 1 0,2,7
1 2 5,0
3 5,0
7,8 4 5,9,9,9,6,7
Chục Số Đơn vị
4,2,3,9 5 8,7,6
4,8,5 6 9
9,0,5,1,4 7 4,9
5,8 8 1,4,8,6
4,4,6,4,7 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 03/03/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 53357797
G.Sáu 768839057
G.Năm 984824865307939209051663
G.Tư 7866103955572822
G.Ba 508527104833458280766355328692
G.Nhì 5595243597
G.Nhất 94473
ĐB
37856
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/03/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,5
1
9,2,5,9,5 2 2
5,6,5,7 3 5,9,9
4 8,8
Chục Số Đơn vị
3,0 5 3,7,7,2,8,3,2,6
8,6,7,5 6 8,3,6
7,9,5,0,5,9 7 7,6,3
6,4,4,5 8 6
3,3 9 7,2,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 24/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 85367051
G.Sáu 711030488
G.Năm 691793852795565265755825
G.Tư 7083809353651899
G.Ba 787580486757566514623505416394
G.Nhì 0451527241
G.Nhất 09730
ĐB
16979
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/02/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3,3 0
5,1,4 1 1,7,5
5,6 2 5
8,9 3 6,0,0
5,9 4 1
Chục Số Đơn vị
8,8,9,7,2,6,1 5 1,2,8,4
3,6 6 5,7,6,2
1,6 7 0,5,9
8,5 8 5,8,5,3
9,7 9 5,3,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 17/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 56024094
G.Sáu 870135891
G.Năm 249860101656541597884332
G.Tư 6599011576377339
G.Ba 333427650151568929500851060849
G.Nhì 3285513679
G.Nhất 11438
ĐB
18435
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/02/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4,7,1,5,1 0 2,1
9,0 1 0,5,5,0
0,3,4 2
3 5,2,7,9,8,5
9 4 0,2,9
Chục Số Đơn vị
3,1,1,5,3 5 6,6,0,5
5,5 6 8
3 7 0,9
9,8,6,3 8 8
9,3,4,7 9 4,1,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 10/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 27179053
G.Sáu 949516442
G.Năm 996442701599483424523287
G.Tư 5157880390174982
G.Ba 594440099502540804613078827247
G.Nhì 5301152879
G.Nhất 58592
ĐB
85120
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/02/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7,4,2 0 3
6,1 1 7,6,7,1
4,5,8,9 2 7,0
5,0 3 4
6,3,4 4 9,2,4,0,7
Chục Số Đơn vị
9 5 3,2,7
1 6 4,1
2,1,8,5,1,4 7 0,9
8 8 7,2,8
4,9,7 9 0,9,5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 03/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 29672825
G.Sáu 561446237
G.Năm 989439693811515333493722
G.Tư 9591719495907739
G.Ba 197395384686931481747597636988
G.Nhì 1287400591
G.Nhất 79512
ĐB
52766
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/02/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0
6,1,9,3,9 1 1,2
2,1 2 9,8,5,2
5 3 7,9,9,1
9,9,7,7 4 6,9,6
Chục Số Đơn vị
2 5 3
4,4,7,6 6 7,1,9,6
6,3 7 4,6,4
2,8 8 8
2,6,4,3,3 9 4,1,4,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755