Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 19/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: S08
100N 92
200N 495
400N 820800988123
1TR 5263
3TR 22544671143075244123024199809822650
10TR 8116812095
15TR 87035
30TR 26974
ĐB
361025
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 19/02/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 19/02/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 8
1 4,9
9,5 2 3,3,5
2,6,2 3 5
4,1,7 4 4
Chục Số Đơn vị
9,9,3,2 5 2,0
6 3,8
7 4
0,9,9,6 8
1 9 2,5,8,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 12/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: S07
100N 87
200N 948
400N 277459467270
1TR 9642
3TR 74624562143698039341407483167272236
10TR 1414986922
15TR 60486
30TR 00289
ĐB
659427
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 12/02/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 12/02/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8 0
4 1 4
4,7,2 2 4,2,7
3 6
7,2,1 4 8,6,2,1,8,9
Chục Số Đơn vị
5
4,3,8 6
8,2 7 4,0,2
4,4 8 7,0,6,9
4,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 05/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: S06
100N 45
200N 628
400N 322469786477
1TR 6213
3TR 11200245583264769076668654994584541
10TR 8887829537
15TR 72389
30TR 35915
ĐB
215543
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/02/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
4 1 3,5
2 8,4
1,4 3 7
2 4 5,7,5,1,3
Chục Số Đơn vị
4,6,4,1 5 8
7 6 5
7,4,3 7 8,7,6,8
2,7,5,7 8 9
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 29/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S05
100N 33
200N 369
400N 658972869298
1TR 0772
3TR 04065159689364947270105331445873077
10TR 3621782434
15TR 82819
30TR 66290
ĐB
252764
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/01/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/01/2024  
Chục Số Đơn vị
7,9 0
1 7,9
7 2
3,3 3 3,3,4
3,6 4 9
Chục Số Đơn vị
6 5 8
8 6 9,5,8,4
7,1 7 2,0,7
9,6,5 8 9,6
6,8,4,1 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 22/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S04
100N 93
200N 744
400N 761115479312
1TR 1237
3TR 98899369218553575074070592458660979
10TR 7877736932
15TR 65890
30TR 57775
ĐB
383815
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/01/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/01/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0
1,2 1 1,2,5
1,3 2 1
9 3 7,5,2
4,7 4 4,7
Chục Số Đơn vị
3,7,1 5 9
8 6
4,3,7 7 4,9,7,5
8 6
9,5,7 9 3,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 15/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S03
100N 86
200N 577
400N 654667248266
1TR 0976
3TR 25138509393133803074866214715877398
10TR 6488141990
15TR 32225
30TR 51502
ĐB
473495
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/01/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/01/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 2
2,8 1
0 2 4,1,5
3 8,9,8
2,7 4 6
Chục Số Đơn vị
2,9 5 8
8,4,6,7 6 6
7 7 7,6,4
3,3,5,9 8 6,1
3 9 8,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 08/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S02
100N 97
200N 116
400N 650693506745
1TR 6451
3TR 76694499806506814198240348288672777
10TR 2430382902
15TR 28553
30TR 12445
ĐB
600981
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/01/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/01/2024  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 6,3,2
5,8 1 6
0 2
0,5 3 4
9,3 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 0,1,3
1,0,8 6 8
9,7 7 7
6,9 8 0,6,1
9 7,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755