Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Bình Phước - 02/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 12K1-N23
100N 17
200N 930
400N 113138446542
1TR 7426
3TR 25936210825879793908191003307909637
10TR 9774527403
15TR 11140
30TR 23132
ĐB
097415
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/12/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/12/2023  
Chục Số Đơn vị
3,0,4 0 8,0,3
3 1 7,5
4,8,3 2 6
0 3 0,1,6,7,2
4 4 4,2,5,0
Chục Số Đơn vị
4,1 5
2,3 6
1,9,3 7 9
0 8 2
7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 25/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 11K4-N23
100N 65
200N 869
400N 064278469829
1TR 6315
3TR 33117926336887821191279385540550182
10TR 7771393696
15TR 09340
30TR 65906
ĐB
504117
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/11/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,6
9 1 5,7,3,7
4,8 2 9
3,1 3 3,8
4 2,6,0
Chục Số Đơn vị
6,1,0 5
4,9,0 6 5,9
1,1 7 8
7,3 8 2
6,2 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 18/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 11K3-N23
100N 67
200N 534
400N 328323427409
1TR 7883
3TR 28289590159156979663762710213560787
10TR 9639770022
15TR 97802
30TR 79242
ĐB
227867
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 9,2
7 1 5
4,2,0,4 2 2
8,8,6 3 4,5
3 4 2,2
Chục Số Đơn vị
1,3 5
6 7,9,3,7
6,8,9,6 7 1
8 3,3,9,7
0,8,6 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 11/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 11K2-N23
100N 73
200N 947
400N 893270283593
1TR 9246
3TR 78763224887678979164232292777162494
10TR 2189071051
15TR 04322
30TR 20269
ĐB
298285
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0
7,5 1
3,2 2 8,9,2
7,9,6 3 2
6,9 4 7,6
Chục Số Đơn vị
8 5 1
4 6 3,4,9
4 7 3,1
2,8 8 8,9,5
8,2,6 9 3,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 04/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 11K1-N23
100N 15
200N 698
400N 275061519163
1TR 4078
3TR 32174608510811220493900012519590552
10TR 2300020152
15TR 79727
30TR 16318
ĐB
728076
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 1,0
5,5,0 1 5,2,8
1,5,5 2 7
6,9 3
7 4
Chục Số Đơn vị
1,9 5 0,1,1,2,2
7 6 3
2 7 8,4,6
9,7,1 8
9 8,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 28/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 10K4-N23
100N 54
200N 068
400N 830153895962
1TR 0470
3TR 42149733885390922118186481405423182
10TR 3176917645
15TR 13731
30TR 00910
ĐB
947492
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/10/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 1,9
0,3 1 8,0
6,8,9 2
3 1
5,5 4 9,8,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4,4
6 8,2,9
7 0
6,8,1,4 8 9,8,2
8,4,0,6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 21/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 10K3-N23
100N 74
200N 007
400N 738946784197
1TR 1290
3TR 21111129492835138291959372942468572
10TR 2630275264
15TR 48840
30TR 90328
ĐB
306581
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/10/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 7,2
1,5,9,8 1 1
7,0 2 4,8
3 7
7,2,6 4 9,0
Chục Số Đơn vị
5 1
6 4
0,9,3 7 4,8,2
7,2 8 9,1
8,4 9 7,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755