Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Bến Tre - 02/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: K14T04
100N 50
200N 272
400N 437730516707
1TR 4926
3TR 36973978924422908980373263165053524
10TR 6695703300
15TR 81009
30TR 30856
ĐB
234272
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/04/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5,8,5,0 0 7,0,9
5 1
7,9,7 2 6,9,6,4
7 3
2 4
Chục Số Đơn vị
5 0,1,0,7,6
2,2,5 6
7,0,5 7 2,7,3,2
8 0
2,0 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 26/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: K13T03
100N 11
200N 917
400N 392546779040
1TR 5071
3TR 52864710074757760214199977506008019
10TR 8934710737
15TR 08723
30TR 99350
ĐB
742973
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/03/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6,5 0 7
1,7 1 1,7,4,9
2 5,3
2,7 3 7
6,1 4 0,7
Chục Số Đơn vị
2 5 0
6 4,0
1,7,0,7,9,4,3 7 7,1,7,3
8
1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 19/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: K12T03
100N 90
200N 934
400N 503160563920
1TR 8958
3TR 21867938617736054999229965951167031
10TR 3027796249
15TR 16270
30TR 18424
ĐB
817660
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/03/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/03/2024  
Chục Số Đơn vị
9,2,6,7,6 0
3,6,1,3 1 1
2 0,4
3 4,1,1
3,2 4 9
Chục Số Đơn vị
5 6,8
5,9 6 7,1,0,0
6,7 7 7,0
5 8
9,4 9 0,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 12/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: K11T03
100N 02
200N 939
400N 095815410536
1TR 8834
3TR 32149284181977669874939241533233717
10TR 7521312105
15TR 89042
30TR 67256
ĐB
401945
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/03/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,5
4 1 8,7,3
0,3,4 2 4
1 3 9,6,4,2
3,7,2 4 1,9,2,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 8,6
3,7,5 6
1 7 6,4
5,1 8
3,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 05/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: K10T03
100N 14
200N 564
400N 090535126982
1TR 2480
3TR 51773904138080756062453413301311932
10TR 5357252067
15TR 35782
30TR 57842
ĐB
875382
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/03/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,7
4 1 4,2,3,3
1,8,6,3,7,8,4,8 2
7,1,1 3 2
1,6 4 1,2
Chục Số Đơn vị
0 5
6 4,2,7
0,6 7 3,2
8 2,0,2,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 27/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: K09T02
100N 59
200N 271
400N 446338573675
1TR 3205
3TR 79446947299824207323050056397659744
10TR 0183959693
15TR 94459
30TR 78556
ĐB
665991
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 27/02/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 27/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,5
7,9 1
4 2 9,3
6,2,9 3 9
4 4 6,2,4
Chục Số Đơn vị
7,0,0 5 9,7,9,6
4,7,5 6 3
5 7 1,5,6
8
5,2,3,5 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 20/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: K08T02
100N 48
200N 607
400N 462469776210
1TR 4425
3TR 40586669578650301607899137577146610
10TR 8542417281
15TR 85007
30TR 45021
ĐB
576381
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 20/02/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 20/02/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 7,3,7,7
7,8,2,8 1 0,3,0
2 4,5,4,1
0,1 3
2,2 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 7
8 6
0,7,5,0,0 7 7,1
4 8 6,1,1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755