Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/02/2024

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
27/02/2024K09T022DT2-K4
100N593296
200N271729391
400N446338573675899983384750857275105366
1TR320547014921
3TR794469472998242073230500563976597444859389153785128188830684216207675871579829741879977791807477366479960
10TR018395969381765975652475533542
15TR944592620479967
30TR785565143953872
ĐB665991785991404589
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/02/2024  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 5,5
7,9 1
4 2 9,3
6,2,9 3 9
4 4 6,2,4
7,0,0 5 9,7,9,6
4,7,5 6 3
5 7 1,5,6
8
5,2,3,5 9 3,1
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
5,2 0 1,4
0,9 1 2
3,1 2 9,0
9,5 3 2,8,9
8,0 4
6,6 5 0,3,8
6 5,5
7
3,8,5 8 8,4
2,9,3 9 9,3,1
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
1,6 0
9,2,9 1 0
7,4,7 2 1
3
7,6 4 7,2
5 5 5
9,6 6 6,4,0,7
4,6 7 2,9,4,2
8 9
7,9,8 9 6,1,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 26/02/2024

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
26/02/20242E2S0924T02K4
100N738311
200N258649188
400N451213540977472409870326077007728599
1TR878176322788
3TR254976045477191593864084789945318068671370023982943659792267986794340696708499437744554469526066118075441
10TR009269508906176134908095158667
15TR122908912987961
30TR266615958267658
ĐB988909111134906186
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/02/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
9 0 6,9
8,9,6 1 2
1 2 6
7 3
5,5 4 7,5
4 5 8,4,4
8,0,2 6 1
7,9,4 7 3,7
5 8 1,6,9
8,0 9 7,1,0
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
9 0 6
1 3
3,8 2 4,6,3,9
8,1,2 3 2,4
2,9,3 4 9
5
2,0,7 6 7
8,9,6 7 9,6
8 3,7,2
4,7,2 9 4,7,0
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
7,8 0 8,6
1,4,5,6 1 1
7 2
4 3
4 3,5,1
4 5 1,8
0,8 6 9,7,1
6 7 0,2
8,8,0,5 8 8,8,0,6
9,6 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/02/2024

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
25/02/2024TG-D22K4ĐL-2K4
100N872719
200N671580172
400N529812240079861449664516965237658515
1TR645620268948
3TR495343293618276982530494088432194049697344653506897615651492725185730190813070472207773458751658096922518
10TR370702538682005840560719490669
15TR512901982513230
30TR485780314992302
ĐB392726195174195571
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/02/2024  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
4,7,9 0 4
7 1
3 2 4,6
5 3 4,6,2
2,3,0 4 0
5 6,3
5,3,7,8,2 6
8 7 1,9,6,0,8
9,7 8 7,6
7 9 8,0
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
8 0 1,5
0 1 4,6,8
9 2 7,6,5
7,5 3
1,7 4 9
0,2 5 3,6,6
6,1,2,5,5 6 6
2 7 3,4
1 8 0,9
8,4 9 2
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
3 0 2
7 1 9,5,3,8
7,5,0 2
1 3 0
9 4 8,7
6,1,6 5 2,8
6 5,5,9,9
4,7 7 2,7,1
4,5,1 8
1,6,6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/02/2024

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
24/02/20242D72K42K4N24K4T2
100N24930396
200N171416335251
400N480735309315886550019760576011501754743317358628
1TR8735068265614583
3TR90688994248467694219185621663074307417330605214797556769934419928102045661814867184816841697439633894446072257336316681344675699199034435301
10TR0484820509484591584434971647439128597811
15TR93320971688953727820
30TR11646808613424697770
ĐB034241565972029267054003
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/02/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
3,3,2 0 7,7,9
7,4 1 5,9
6 2 4,4,0
3 0,5,0
2,2 4 8,6,1
1,3 5
7,4 6 2
0,0 7 1,6
8,4 8 8
1,0 9
Long An
Chục Số Đơn vị
6 0 1,4
0,6 1 6
8,5,7 2 8
9,3 3 3
4,0,4 4 4,4
6 5 2,9
1,7 6 5,0,8,1
9 7 6,2
2,6 8 2
5 9 3,7
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
6,5,6 0 3
6,8,7 1 8,6
2
0,4 3 5,9,7
5 4 3,6
3 5 0,4
1,4 6 0,1,7,0,7
6,3,6 7 1
1 8 1,9
3,8 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
2,7 0 1,3
5,3,0,1 1 3,9,1
2 8,0
3,8,1,0 3 3,5,1
4 4 4
3,7,8 5 1,7
9 6
5 7 5,0
2 8 3,5
1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/02/2024

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
23/02/202445VL0802K0833TV08
100N823150
200N143202989
400N862143534164029374111459849231554676
1TR770606839372
3TR734529874811946518187368762827734214023050462837324644616179677620758742235507929663411529294987682090780
10TR777185876948073652486570776939
15TR035158603728173
30TR594387444815113
ĐB970118066012573170
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/02/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0 6
2,2 1 8,8,5,8
8,5 2 1,7,1
4,5 3 8
6 4 3,8,6
1 5 3,2
0,4 6 4,9
8,2 7
4,1,1,3,1 8 2,7
6 9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
3 0 2
3,1 1 1,2
0,6,3,6,1 2
9,8,7 3 1,0,2,7
4 6,8,8
5 9
4 6 2,2
8,3 7 9,3
4,4 8 3,7
5,7 9 3
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
5,2,8,7 0 7
1 3
9,7,9 2 9,0
7,1 3 5,4,9
3 4
5,3 5 0,5
7 6
0 7 6,2,3,0
9 8 9,0
8,2,3 9 2,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/02/2024

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
22/02/20242K4AG-2K42K4
100N688173
200N791170267
400N124362419479886119861312128072361292
1TR692589918003
3TR721561863400553416892832986092052499819420844609205856785147638247164390750511583589081861815329942517342
10TR020232813465867896864156310409
15TR747388626540327
30TR314503530053477
ĐB962539772404764175
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/02/2024  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
5 0
9,4 1
9 2 5,9,3
4,5,2 3 4,4,8,9
3,3 4 3,1,9
2 5 6,3,0
5 6 8
7 9
6,3 8 9
7,8,2,4,3 9 1,2
An Giang
Chục Số Đơn vị
7,2,0 0 0,4
8,6,9 1 2
1 2 0,4
4 3
9,4,2,0 4 4,7,3
6 5
8,8 6 1,7,7,5
6,4,6 7 0
8 1,6,6
9 1,4
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
8,5,9 0 3,9
6 1
9,3,4 2 5,7
7,0,6 3 6,2
4 2
2,7 5 0,8
3 6 7,1,3
6,2,7 7 3,7,5
5 8 0
0 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/02/2024

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
21/02/20242K3K3T2K3T2
100N686293
200N478586120
400N837492913604372907029289561604481925
1TR244938541870
3TR769544098777749488570622347289382987383226787082713744948291426289306753613961812586123858111313907652920
10TR136384619253677212476532825988
15TR141317602339817
30TR894565931909717
ĐB854430710609425740
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/02/2024  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
3 0 4
9,3 1
9 2 3
2 3 8,1,0
7,0,5 4 9,9
5 4,7,6
5 6 8
8,5 7 8,4
6,7,9,3 8 7,9
4,4,8 9 1,8,2
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0 2,9
7,9 1 9
6,0,3 2 9,8,3
2 3 2
5 4 9,7
5 4
8 6 2,7
8,6,7,4 7 1,7
2 8 6,9,7
2,8,4,1,0 9 1
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
2,7,2,4 0
8,6,3 1 6,3,7,7
2 0,5,0,8
9,1 3 1
4 8,0
2 5 8
1,7 6 1
1,1 7 0,6
4,5,2,8 8 1,8
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755