Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/03/2024

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
19/03/2024K12T033CT3-K3
100N900195
200N934255581
400N503160563920586037028738832881261213
1TR895816365570
3TR218679386177360549992299659511670311872740847054517112603903114930336029686161527306627690538903043274754
10TR302779624970844767362057118443
15TR162708561918029
30TR184241446318371
ĐB817660417347002939
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/03/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/03/2024  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
9,2,6,7,6 0
3,6,1,3 1 1
2 0,4
3 4,1,1
3,2 4 9
5 6,8
5,9 6 7,1,0,0
6,7 7 7,0
5 8
9,4 9 0,9,6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
6,6 0 1,2,3
0,5 1 9
0 2 7,6
0,9,6 3 8,6,6
4 4 7,4,7
5 5 5,1
3,2,3 6 0,0,3
2,4,4 7
3 8
1 9 3
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
7,9,9 0
8,7,7 1 3
5,3 2 8,6,9
1,4 3 2,9
5 4 3
9 5 2,4
2,8,6 6 6
7 0,1,1
2 8 1,6
2,3 9 5,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/03/2024

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
18/03/20243D2S1224T03K3
100N641042
200N058897300
400N774393353266926686108060110847332692
1TR157324324961
3TR545797762543743483785655376005111630503804378916885267473520128835974295175494943694288976954736144093237
10TR159899390845499121445134063768
15TR441157914643368
30TR003157098305026
ĐB318059644940093658
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/03/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/03/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 5,8
1 5,5
2 5
4,7,4,5,6 3 5
6 4 3,3
3,2,0,1,1 5 8,3,9
6 6 4,6,3
7 3,9,8
5,7,0 8 9
7,8,5 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
1,1,6,2,4 0
1 0,0
3,4 2 0
8,8 3 2,8
7,4 4 2,4,6,0
5
6,4 6 6,0
9 7 8,4
3,7,8 8 8,3,3
9 9 7,9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0,4,4 0 0,8
6 1
4,9,4 2 6
3,7 3 3,7
9 4 2,2,0,0
7 5 8
7,2 6 1,8,8
3 7 5,6,3
0,6,6,5 8
9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/03/2024

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
17/03/2024TG-C33K3ĐL-3K3
100N382688
200N414606984
400N019029774590920722774017516366244403
1TR055455295830
3TR395864300541034663638305223777526953179729464078816660358715073271373922045211865819904639210873393247394
10TR504010654757665868671165386842
15TR102805160608836
30TR376546085472741
ĐB522925453065122425
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/03/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/03/2024  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
9,9,8 0 5,1
0 1 4
5 2 5
6 3 8,4
1,5,3,5 4 7
0,9,2 5 4,2,4
8 6 3
7,7,4 7 7,7
3 8 6,0
9 0,0,5
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
0 6,7,3,6
8 1 7,5
2 6,9,7
0 3 9
6,5 4
1,6,6 5 4
2,0,0 6 4,5,7,5
0,7,1,9,2,6 7 7
8 1
2,3 9 7
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
3 0 3
4 1
3,4 2 4,5
6,0,5 3 0,9,2,6
8,2,9 4 5,2,1
4,2 5 3
8,3 6 3
8 7
8 8 8,4,6,7
9,3 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/03/2024

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
16/03/20243C73K33K3N24K3T3
100N00905413
200N557593859538
400N999513745946333779352687434761569574023275787410
1TR3208758698684148
3TR37546562462440869577174379192037870468899346891941537379879389750369008799628642859127348288953734124981447721752068096181607998988166593234
10TR7468817950381301504192066795708816265400
15TR71480860787576226909
30TR02929072728436389395
ĐB174016879406111359468109
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/03/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/03/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0,2,7,5,8 0 0,8,8
1 6
2 0,9
3 7
7 4 6,6,6
9 5 7,0
4,4,4,1 6
5,7,3 7 4,7,0
0,0,8 8 8,0
2 9 5
Long An
Chục Số Đơn vị
9,5,0,3 0 0,6
4,4 1
7 2
9,9 3 7,5,7,0
4 1,1
3 5 0
8,0 6 8
3,8,3 7 8,2
6,7 8 7,6,9
8 9 0,3,3
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
7 0
1 2,2,4
4,1,8,1,6 2
5,6 3
5,7,1 4 7,2
5 4,9,6,3,9
5,9,6 6 8,6,2,3
4 7 4,0
6 8 2
5,5 9 6
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
1,0 0 6,7,0,9,9
2,6 1 3,0
3,6 2 1
1 3 8,2,4
3 4 8
6,9 5
0 6 1,5,2
0 7 8
3,7,4,9 8
0,0 9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/03/2024

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
15/03/202445VL1103K1133TV11
100N831371
200N852000762
400N930103929016210124539449137392649945
1TR075502016800
3TR034538538616074477366214765235236251879857793822190605321546393053883489372834216319711762670339170144626
10TR637367228744289244057625524271
15TR501755735816006
30TR965077653282194
ĐB559299970015828994
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/03/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/03/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0 1,7
0 1 6
5,9 2 5
8,5 3 6,5,6
7 4 7
5,3,2,7 5 2,5,3
1,8,3,3 6
4,8,0 7 4,5
8 3,6,7
9 9 2,9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1,1,5,5
0,0 1 3,9,5
3 2
1,5,9,5 3 4,2
3 4 9,6
0,0,1 5 3,3,8
4 6
7
9,5 8 9
4,1,8 9 8,3
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1,6
7,2,0,7 1
6,7,6 2 1,6
7,3 3 3
6,9,9 4 5
4,5 5 5
2,0 6 2,4,2
9 7 1,3,2,1
8
9 7,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 14/03/2024

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
14/03/20243K2AG-3K23K2
100N171354
200N342614123
400N568694139280574449386581618545063020
1TR522398655378
3TR945841034350280776101018215617516176894227306316108462907887428838195897757065293089107412804429212338036
10TR431877928139451814065195949806
15TR100344148384095
30TR366521406391714
ĐB248108112746378409
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/03/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/03/2024  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
8,8,1 0 8
8 1 7,3,0,7,7
4,8,5 2 3
1,2,4 3 4
8,3 4 2,3
5 2
8 6
1,1,1,8 7
0 8 6,0,4,0,2,7,1
9
An Giang
Chục Số Đơn vị
1 0 6,6
8,5 1 3,4,0
4 2 9
1,8,8,6 3 8
1,4 4 4,2,6
6 5 8,1
0,0,4 6 5,3
8 7
3,5 8 1,7,3,3
2 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
2 0 6,6,9
9 1 2,4
1,4 2 3,0,9,3
2,2 3 6
5,1 4 2
8,9 5 4,7,9
0,3,0 6
5 7 8
7 8 5
2,5,0 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 13/03/2024

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
13/03/20243K2K2T3K2T3
100N521671
200N632158336
400N441220232037178673650616070472977594
1TR094780930674
3TR722632975249351412081403098778132267363557960261376194154506503115924792567998669291429388029085845715761
10TR138769788658212625915342850400
15TR359374566878980
30TR883332801916672
ĐB074844683872909943
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/03/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/03/2024  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
3 0 8
5 1 2
5,3,1,5 2 3,6
2,6,3 3 2,7,0,7,3
4 4 7,4
5 2,2,1
2,7,8 6 3
3,4,3 7 8,6
0,7 8 6
9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
6 0 6
4,1,9 1 6,6,1,2,9
1,7 2
9 3 5,7
4 1,7
6,3 5 8
1,8,1,0 6 5,0,8
3,4 7 2
5,6 8 6
1 9 3,1
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0,8 0 4,8,0
7,6 1 4
7 2 8
4 3 6
0,9,7,1 4 3
5 7
3,6 6 7,6,1
9,6,5 7 1,4,2
8,0,2 8 8,0
9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755