Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 16/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: T4-K3
100N 74
200N 869
400N 520621102061
1TR 4939
3TR 06827877320794078404242758791940707
10TR 4086955335
15TR 40833
30TR 21775
ĐB
433905
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/04/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 6,4,7,5
6 1 0,9
3 2 7
3 3 9,2,5,3
7,0 4 0
Chục Số Đơn vị
7,3,7,0 5
0 6 9,1,9
2,0 7 4,5,5
8
6,3,1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 09/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: T4-K2
100N 27
200N 866
400N 189343386936
1TR 0583
3TR 81488234354915200074560464975534822
10TR 5570050547
15TR 14907
30TR 52831
ĐB
830669
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/04/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7
3 1
5,2 2 7,2
9,8 3 8,6,5,1
7 4 6,7
Chục Số Đơn vị
3,5 5 2,5
6,3,4 6 6,9
2,4,0 7 4
3,8 8 3,8
6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 02/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: T4-K1
100N 95
200N 244
400N 836573875843
1TR 6451
3TR 20182053929745092990746052161649161
10TR 7346963823
15TR 23009
30TR 54954
ĐB
532626
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/04/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 5,9
5,6 1 6
8,9 2 3,6
4,2 3
4,5 4 4,3
Chục Số Đơn vị
9,6,0 5 1,0,4
1,2 6 5,1,9
8 7
8 7,2
6,0 9 5,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 26/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: T3-K4
100N 17
200N 671
400N 468653451256
1TR 0339
3TR 84069197056403037785827511613137077
10TR 3828497473
15TR 23411
30TR 61398
ĐB
610432
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/03/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
7,5,3,1 1 7,1
3 2
7 3 9,0,1,2
8 4 5
Chục Số Đơn vị
4,0,8 5 6,1
8,5 6 9
1,7 7 1,7,3
9 8 6,5,4
3,6 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 19/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: T3-K3
100N 95
200N 581
400N 832881261213
1TR 5570
3TR 29686161527306627690538903043274754
10TR 2057118443
15TR 18029
30TR 18371
ĐB
002939
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/03/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/03/2024  
Chục Số Đơn vị
7,9,9 0
8,7,7 1 3
5,3 2 8,6,9
1,4 3 2,9
5 4 3
Chục Số Đơn vị
9 5 2,4
2,8,6 6 6
7 0,1,1
2 8 1,6
2,3 9 5,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 12/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: T3-K2
100N 44
200N 135
400N 226215676486
1TR 8932
3TR 12425850456101990358902694840032391
10TR 1753709371
15TR 65923
30TR 27006
ĐB
907757
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/03/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
9,7 1 9
6,3 2 5,3
2 3 5,2,7
4 4 4,5
Chục Số Đơn vị
3,2,4 5 8,7
8,0 6 2,7,9
6,3,5 7 1
5 8 6
1,6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 05/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: T3-K1
100N 45
200N 701
400N 783954009558
1TR 8616
3TR 59925686472686713109851403949937922
10TR 1356434879
15TR 01721
30TR 02596
ĐB
758520
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/03/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,4,2 0 1,0,9
0,2 1 6
2 2 5,2,1,0
3 9
6 4 5,7,0
Chục Số Đơn vị
4,2 5 8
1,9 6 7,4
4,6 7 9
5 8
3,0,9,7 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755