Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 04/06/2024
Thứ Ba
Loại vé: T6K1
100N 43
200N 288
400N 364446545354
1TR 6034
3TR 22702906610844079234214853983910078
10TR 1365544456
15TR 47351
30TR 34128
ĐB
593027
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 2
6,5 1
0 2 8,7
4 3 4,4,9
4,5,5,3,3 4 3,4,0
Chục Số Đơn vị
8,5 5 4,4,5,6,1
5 6 1
2 7 8
8,7,2 8 8,5
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 28/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: T5-K4
100N 63
200N 440
400N 631411942133
1TR 5019
3TR 23968964322729403909288353857708291
10TR 4470487558
15TR 23448
30TR 02790
ĐB
843632
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 9,4
9 1 4,9
3,3 2
6,3 3 3,2,5,2
1,9,9,0 4 0,8
Chục Số Đơn vị
3 5 8
6 3,8
7 7 7
6,5,4 8
1,0 9 4,4,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 21/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: T5-K3
100N 15
200N 072
400N 785157938256
1TR 7582
3TR 02666130300858023491985488990650620
10TR 7110588627
15TR 28935
30TR 39571
ĐB
779132
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8,2 0 6,5
5,9,7 1 5
7,8,3 2 0,7
9 3 0,5,2
4 8
Chục Số Đơn vị
1,0,3 5 1,6
5,6,0 6 6
2 7 2,1
4 8 2,0
9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 14/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: T5-K2
100N 16
200N 748
400N 244239973860
1TR 0074
3TR 94295326441747894214741454991360766
10TR 7267783448
15TR 16876
30TR 05833
ĐB
643547
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 6,4,3
4 2
1,3 3 3
7,4,1 4 8,2,4,5,8,7
Chục Số Đơn vị
9,4 5
1,6,7 6 0,6
9,7,4 7 4,8,7,6
4,7,4 8
9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 07/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: T5-K1
100N 76
200N 121
400N 562429125815
1TR 6713
3TR 94599469830003506316954260229989144
10TR 0646088039
15TR 30548
30TR 94875
ĐB
650522
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0
2 1 2,5,3,6
1,2 2 1,4,6,2
1,8 3 5,9
2,4 4 4,8
Chục Số Đơn vị
1,3,7 5
7,1,2 6 0
7 6,5
4 8 3
9,9,3 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 30/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: T4-K5
100N 59
200N 656
400N 610234785377
1TR 5712
3TR 75476429283755173634050883299726251
10TR 0471828157
15TR 22077
30TR 83923
ĐB
597370
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 2
5,5 1 2,8
0,1 2 8,3
2 3 4
3 4
Chục Số Đơn vị
5 9,6,1,1,7
5,7 6
7,9,5,7 7 8,7,6,7,0
7,2,8,1 8 8
5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 23/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: T4-K4
100N 41
200N 161
400N 023257207883
1TR 2194
3TR 42072938939703698175472341543874345
10TR 3983487862
15TR 39266
30TR 51021
ĐB
714705
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/04/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
4,6,2 1
3,7,6 2 0,1
8,9 3 2,6,4,8,4
9,3,3 4 1,5
Chục Số Đơn vị
7,4,0 5
3,6 6 1,2,6
7 2,5
3 8 3
9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755