Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/05/2024

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
28/05/2024K22T055DT5-K4
100N576763
200N344033440
400N113533397757972732040995631411942133
1TR048471465019
3TR966940792101511678196201234958660287299041985012115846988996238007221923968964322729403909288353857708291
10TR043058909569158354894470487558
15TR875366577723448
30TR402745625702790
ĐB851323533920843632
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/05/2024  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 5
2,1 1 1,9,2
1 2 1,8,3
2 3 5,9,6
4,8,9,7 4 4
3,0,9 5 7,7,8
3 6
5,5 7 4
5,2 8 4
3,1 9 4,5
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
9,0,2 0 4,0
1 1 1,9
2 7,0
3 3 3
0 4 6
9,8 5 8,7
4,9 6 7,9
6,2,7,5 7 7
5 8 5,9
6,1,8 9 5,0,6
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
4,9 0 9,4
9 1 4,9
3,3 2
6,3 3 3,2,5,2
1,9,9,0 4 0,8
3 5 8
6 3,8
7 7 7
6,5,4 8
1,0 9 4,4,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/05/2024

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
27/05/20245E2S2224T05K4
100N274515
200N711559991
400N347714264465991931112550636983825411
1TR457158321628
3TR632873859491657350831053341451563996730756100651265455323014549236057590940642563375121021698103495206720
10TR342462233910005690286068730921
15TR555130104015370
30TR145930019845542
ĐB765258575556188938
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/05/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
1,7,5 1 1,3
2 7,6
8,3,1,9 3 3,9
9 4 6
6 5 7,1,8
2,4 6 5
2,7,8,5 7 7,1
5 8 7,3
9,3 9 4,9,3
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
5,0,4 0 7,0,5
1 1 9,1,4
3 2 6,3,8
5,2 3 2
1 4 5,0
4,7,0 5 9,0,3,6
2,5 6
0 7 5
2,9 8
5,1 9 8
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
4,1,2,7 0
9,1,5,2,2 1 5,1,0
8,5,4 2 8,1,0,1
3 8
4 0,2
1 5 6,1,2
5 6 9
8 7 0
2,3 8 2,7
6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 26/05/2024

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
26/05/2024TG-D55K4ĐL-5K4
100N604002
200N099182999
400N521003269926699252471054004110794884
1TR025199310392
3TR488910002958356148393949892807477985472445171625278799078731820682775931940621797907565909485260685659227
10TR861535496980068620032817732581
15TR004018149529930
30TR307389392265365
ĐB295126737647294846
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/05/2024  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
6,1 0 7,1
5,9,0 1 0
2 6,6,9,6
5 3 9,8
4
5 1,6,3
2,2,5,2 6 0,9
0 7
9,9,3 8
9,2,3,6 9 9,1,8,8
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
4,9 0 3
3,7,3 1
8,9,2 2 4,7,2
0 3 1,1
5,2 4 0,7,7
9 5 4,9
6 8,8
4,2,4 7 1
6,6 8 2
5 9 2,0,5
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
4,3 0 2,9
4,8 1
0,9 2 6,7
3 0
8 4 1,0,6
7,6 5 6
2,5,4 6 5
2,7 7 9,9,5,7
8 4,1
9,7,7,0 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/05/2024

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
25/05/20245D75K45K4N24K4T5
100N56282954
200N346805513671
400N045327993508923545274503766031039364750849634271
1TR1332327361195556
3TR23678456810635580042695227495733392882420598282978456367548600764832743204287682550451193895408374553403677638229743351660665572506093472217
10TR5362033972920041396132071752136347285457
15TR44220035024171502190
30TR18331258933968776629
ĐB056236459577840032692964
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/05/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
2,2 0 8
8,3 1
3,4,2,9,7 2 2,0,0
5 3 2,1,6
4 6,2
5 5 6,3,5,7
5,4,3 6
5 7 8,2
0,7 8 1
9 9 9,2
Long An
Chục Số Đơn vị
0 5,3,4,2
6 1
4,8,0 2 8,7
0,7,9 3 5,6
6,7,0 4 2
0,3 5
3,8 6 4,1
2,7 7 3,8,4,7
2,7 8 2,6
9 3
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
6 0 3,8
7 1 3,9,3,5
4,8,3 2 9
1,0,1 3 8,6,2
6 4 2,5
4,5,1 5 5
3 6 0,4
8 7 1
3,0 8 2,7
2,1 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
5,9 0 8
7,7 1 6,7
7 2 9
6 3 8,4
5,7,3,6 4
6 5 4,6,0,7
5,1 6 3,5,4
1,5 7 1,1,4,2
0,3 8
2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/05/2024

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
24/05/202445VL2105K2133TV21
100N880723
200N632522620
400N014075333368804809752534831149297337
1TR795026602825
3TR177646399780151678219024170353811163648028250436269145315801938765040742299955348230704266068763409914462
10TR737132980050630715463924180354
15TR139397017019947
30TR483731962421834
ĐB022364509824038490
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/05/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
4,5,0 0 0
5,2,4 1 6,3
3 2 1
3,5,1,7 3 2,3,9
6,6 4 0,1
5 0,1,3
1 6 8,4,4
9 7 3
8,6 8 8
3 9 7
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
6,8,5,3,7 0 7,1,7
0 1
2 2 2,6,4,4
5 3 4,0
3,2,2 4 8,6
7 5 0,3
2,7,4 6 0
0,0 7 5,6,0
4 8 0
9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
2,9 0 7
1,4 1 1
6 2 3,0,9,5
2 3 7,4,4
3,5,3 4 1,7
2 5 4
6,7 6 6,2
3,0,4 7 6
8
2,9,9 9 9,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/05/2024

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
23/05/20245K4AG-5K45K4
100N541632
200N491060279
400N425208480316894287604014810451593122
1TR701856860233
3TR236995572273854159972988371219609528410028763733675798269673746155049775049785367854612924180356114456559
10TR270853561315405534469142214227
15TR372206892402819
30TR105447434838186
ĐB616286762189676628
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/05/2024  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
2 0
9 1 6,8,9,3
5,2,5 2 2,0
8,1 3
5,5,4 4 8,4
8 5 4,2,4,2
1,8 6
9 7
4,1 8 3,5,6
9,1 9 1,9,7
An Giang
Chục Số Đơn vị
6,6,0 0 0,5
1 6,4,5
4,8 2 4
6,7 3
1,2 4 2,6,8
1,0 5
1,8,4 6 0,0,3,7
6,9 7 3
4 8 6,2,9
8 9 7
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 4
1 9
3,2,2 2 2,4,2,7,8
3 3 2,3,6,5
0,2,4 4 9,6,4
3 5 9,9
3,4,8 6
2 7 9
2 8 6
7,5,4,5,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/05/2024

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
22/05/20245K4K4T5K4T5
100N871575
200N485125167
400N874779148262345435380865039964000213
1TR870819577191
3TR342230902836396062175817464798383903357212851627773098109615726388289466298171291643489239857089891965081
10TR620836291612543995325712110501
15TR508495577710511
30TR830311296927653
ĐB449809968505825835
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/05/2024  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
9 0 8,9
3 1 4,7,6
6 2 3,8
2,8 3 1
1,7 4 7,9
8 5
9,1 6 2
8,4,1 7 4
0,2,9 8 7,5,3
4,0 9 6,8,0
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0 5
5,8 1 5,5
7,3 2 5
4 3 8,8,2
5,9 4 3
1,2,6,1,0 5 4,7,1
6 5,9
5,7,7 7 2,7,7
3,3 8 1
6 9 4
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,1
9,8,2,0,1 1 3,9,1
2 9,1
1,5 3 4,9,5
3 4
7,3 5 3
6 7
6 7 5
9,0 8 1
9,2,3,1 9 9,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755