Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 17/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: T8K3
100N 76
200N 223
400N 996092715399
1TR 1220
3TR 81650208567654317898432674553645360
10TR 8632114983
15TR 50106
30TR 20771
ĐB
270977
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/08/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,5,6 0 6
7,2,7 1
2 3,0,1
2,4,8 3 6
4 3
Chục Số Đơn vị
5 0,6
7,5,3,0 6 0,7,0
6,7 7 6,1,1,7
9 8 3
9 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 10/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: T8K2
100N 17
200N 229
400N 273121890221
1TR 6904
3TR 81053327024282917224205707985012773
10TR 3316046887
15TR 85276
30TR 10254
ĐB
771622
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5,6 0 4,2
3,2 1 7
0,2 2 9,1,9,4,2
5,7 3 1
0,2,5 4
Chục Số Đơn vị
5 3,0,4
7 6 0
1,8 7 0,3,6
8 9,7
2,8,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 03/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: T8K1
100N 73
200N 820
400N 008557289408
1TR 0757
3TR 40054612891258895398869911974690677
10TR 7432135390
15TR 23341
30TR 07339
ĐB
301911
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 8
9,2,4,1 1 1
2 0,8,1
7 3 9
5 4 6,1
Chục Số Đơn vị
8 5 7,4
4 6
5,7 7 3,7
2,0,8,9 8 5,9,8
8,3 9 8,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 27/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: T7K4
100N 97
200N 440
400N 914045216140
1TR 9995
3TR 63870485207004660166334702852560127
10TR 1597842418
15TR 07923
30TR 88661
ĐB
365729
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/07/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/07/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4,4,7,2,7 0
2,6 1 8
2 1,0,5,7,3,9
2 3
4 0,0,0,6
Chục Số Đơn vị
9,2 5
4,6 6 6,1
9,2 7 0,0,8
7,1 8
2 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 20/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: T7K3
100N 03
200N 827
400N 347976880878
1TR 2642
3TR 10766531505745701992509080759774667
10TR 3177838903
15TR 29779
30TR 45478
ĐB
740647
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/07/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,8,3
1
4,9 2 7
0,0 3
4 2,7
Chục Số Đơn vị
5 0,7
6 6 6,7
2,5,9,6,4 7 9,8,8,9,8
8,7,0,7,7 8 8
7,7 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 13/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: T7K2
100N 82
200N 731
400N 586727163876
1TR 1511
3TR 74974470928665661461550517234910619
10TR 3426830997
15TR 99213
30TR 73477
ĐB
203070
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/07/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
3,1,6,5 1 6,1,9,3
8,9 2
1 3 1
7 4 9
Chục Số Đơn vị
5 6,1
1,7,5 6 7,1,8
6,9,7 7 6,4,7,0
6 8 2
4,1 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 06/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: T7K1
100N 56
200N 377
400N 862244269183
1TR 9668
3TR 53057974164143198147003954253754510
10TR 2683777792
15TR 41540
30TR 91730
ĐB
060085
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/07/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,4,3 0
3 1 6,0
2,9 2 2,6
8 3 1,7,7,0
4 7,0
Chục Số Đơn vị
9,8 5 6,7
5,2,1 6 8
7,5,4,3,3 7 7
6 8 3,5
9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755