Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/05/2024
Kết quả xổ số Quảng Trị - 15/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 73
250N 551
500N 547941208441
1TR 6450
2,5TR 55555290333333485701249024165877055
5TR 0890983326
10TR 74460
40TR 88766
ĐB
116008
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5,6 0 1,2,9,8
5,4,0 1
0 2 0,6
7,3 3 3,4
3 4 1
Chục Số Đơn vị
5,5 5 1,0,5,8,5
2,6 6 0,6
7 3,9
5,0 8
7,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 08/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 02
250N 762
500N 240575468899
1TR 7416
2,5TR 54145944560496799223069506540953499
5TR 7960877951
10TR 46219
40TR 45132
ĐB
167251
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,5,9,8
5,5 1 6,9
0,6,3 2 3
2 3 2
4 6,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 6,0,1,1
4,1,5 6 2,7
6 7
0 8
9,0,9,1 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 01/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 06
250N 530
500N 575561128797
1TR 6028
2,5TR 87179635006469098861259597317064865
5TR 6461491237
10TR 58229
40TR 60121
ĐB
315809
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,0,9,7 0 6,0,9
6,2 1 2,4
1 2 8,9,1
3 0,7
1 4
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,9
0 6 1,5
9,3 7 9,0
2 8
7,5,2,0 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 24/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 73
250N 655
500N 308910199155
1TR 7440
2,5TR 57329402764079436720029225530651740
5TR 1606860760
10TR 35394
40TR 79879
ĐB
428887
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4,2,4,6 0 6
1 9
2 2 9,0,2
7 3
9,9 4 0,0
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,5
7,0 6 8,0
8 7 3,6,9
6 8 9,7
8,1,2,7 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 17/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 32
250N 764
500N 347506173944
1TR 8341
2,5TR 22623430664837086148967385824244399
5TR 4161184934
10TR 05938
40TR 05532
ĐB
708171
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
4,1,7 1 7,1
3,4,3 2 3
2 3 2,8,4,8,2
6,4,3 4 4,1,8,2
Chục Số Đơn vị
7 5
6 6 4,6
1 7 5,0,1
4,3,3 8
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 10/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 31
250N 762
500N 266820410756
1TR 0197
2,5TR 84995985731146437066798943335215672
5TR 1756168011
10TR 40699
40TR 45504
ĐB
369775
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4
3,4,6,1 1 1
6,5,7 2
7 3 1
6,9,0 4 1
Chục Số Đơn vị
9,7 5 6,2
5,6 6 2,8,4,6,1
9 7 3,2,5
6 8
9 9 7,5,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 03/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 64
250N 572
500N 491512579073
1TR 9310
2,5TR 20320942357197197593266780690292679
5TR 1663093889
10TR 73356
40TR 24933
ĐB
169790
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 03/11/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 03/11/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2,3,9 0 2
7 1 5,0
7,0 2 0
7,9,3 3 5,0,3
6 4
Chục Số Đơn vị
1,3 5 7,6
5 6 4
5 7 2,3,1,8,9
7 8 9
7,8 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755