Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Quảng Trị - 02/02/2023
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 76
250N 230
500N 880123140672
1TR 7594
2,5TR 47142753482463891721591876389627539
5TR 8993813305
10TR 19133
40TR 92667
ĐB
706593
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/02/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,5
0,2 1 4
7,4 2 1
3,9 3 0,8,9,8,3
1,9 4 2,8
Chục Số Đơn vị
0 5
7,9 6 7
8,6 7 6,2
4,3,3 8 7
3 9 4,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 26/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 57
250N 986
500N 976976813414
1TR 8618
2,5TR 81966132647542481289927774063061855
5TR 2578272049
10TR 87037
40TR 14572
ĐB
791751
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0
8,5 1 4,8
8,7 2 4
3 0,7
1,6,2 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 7,5,1
8,6 6 9,6,4
5,7,3 7 7,2
1 8 6,1,9,2
6,8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 19/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 39
250N 370
500N 143662338449
1TR 2424
2,5TR 60921607003058251402462256763592231
5TR 4352054656
10TR 26842
40TR 06888
ĐB
349148
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,0,2 0 0,2
2,3 1
8,0,4 2 4,1,5,0
3 3 9,6,3,5,1
2 4 9,2,8
Chục Số Đơn vị
2,3 5 6
3,5 6
7 0
8,4 8 2,8
3,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 12/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 39
250N 375
500N 211666376026
1TR 0280
2,5TR 66466027719613696301276217970219452
5TR 3825284317
10TR 16783
40TR 54741
ĐB
424873
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,2
7,0,2,4 1 6,7
0,5,5 2 6,1
8,7 3 9,7,6
4 1
Chục Số Đơn vị
7 5 2,2
1,2,6,3 6 6
3,1 7 5,1,3
8 0,3
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 05/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 65
250N 762
500N 164145392063
1TR 9565
2,5TR 96387417868046668295854372863679189
5TR 0085419786
10TR 16852
40TR 21726
ĐB
373200
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
4 1
6,5 2 6
6 3 9,7,6
5 4 1
Chục Số Đơn vị
6,6,9 5 4,2
8,6,3,8,2 6 5,2,3,5,6
8,3 7
8 7,6,9,6
3,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 29/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 63
250N 775
500N 165544572317
1TR 0303
2,5TR 54966119741688261056828816041071563
5TR 4277777613
10TR 32158
40TR 90145
ĐB
399272
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
8 1 7,0,3
8,7 2
6,0,6,1 3
7 4 5
Chục Số Đơn vị
7,5,4 5 5,7,6,8
6,5 6 3,6,3
5,1,7 7 5,4,7,2
5 8 2,1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 22/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 27
250N 599
500N 321605241115
1TR 7319
2,5TR 27212756992024173127037889975015542
5TR 3986372572
10TR 08759
40TR 10669
ĐB
839597
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
4 1 6,5,9,2
1,4,7 2 7,4,7
6 3
2 4 1,2
Chục Số Đơn vị
1 5 0,9
1 6 3,9
2,2,9 7 2
8 8 8
9,1,9,5,6 9 9,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755