Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 24/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 17/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 35290455
G.Sáu 197642529
G.Năm 444325178199752279363211
G.Tư 7295340105826328
G.Ba 875864619221006195488653933921
G.Nhì 0256917053
G.Nhất 01443
ĐB
53363
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4,1,6
1,0,2 1 7,1
4,2,8,9 2 9,9,2,8,1
4,5,4,6 3 5,6,9
0 4 2,3,8,3
Chục Số Đơn vị
3,5,9 5 5,3
3,8,0 6 9,3
9,1 7
2,4 8 2,6
2,2,9,3,6 9 7,9,5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 10/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 44467518
G.Sáu 061913843
G.Năm 814624998664918029007842
G.Tư 6386575373453988
G.Ba 956514420916651573298306630657
G.Nhì 6709663288
G.Nhất 88140
ĐB
81191
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0,4 0 0,9
6,5,5,9 1 8,3
4 2 9
1,4,5 3
4,6 4 4,6,3,6,2,5,0
Chục Số Đơn vị
7,4 5 3,1,1,7
4,4,8,6,9 6 1,4,6
5 7 5
1,8,8 8 0,6,8,8
9,0,2 9 9,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 03/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 42518172
G.Sáu 554144596
G.Năm 445520080620788555654045
G.Tư 7724925049781010
G.Ba 770265203169174104208524847765
G.Nhì 6377630341
G.Nhất 31843
ĐB
25649
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,5,1,2 0 8
5,8,3,4 1 0
4,7 2 0,4,6,0
4 3 1
5,4,2,7 4 2,4,5,8,1,3,9
Chục Số Đơn vị
5,8,6,4,6 5 1,4,5,0
9,2,7 6 5,5
7 2,8,4,6
0,7,4 8 1,5
4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 27/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 30687460
G.Sáu 315541564
G.Năm 718923376880680295448850
G.Tư 1044508869021744
G.Ba 646820058754529591869234618732
G.Nhì 4375326438
G.Nhất 97019
ĐB
97797
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 27/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 27/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,6,8,5 0 2,2
4 1 5,9
0,0,8,3 2 9
5 3 0,7,2,8
7,6,4,4,4 4 1,4,4,4,6
Chục Số Đơn vị
1 5 0,3
8,4 6 8,0,4
3,8,9 7 4
6,8,3 8 9,0,8,2,7,6
8,2,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 20/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 34837828
G.Sáu 313373203
G.Năm 556043212607577413865036
G.Tư 0673811226601800
G.Ba 853453835673752983290581510799
G.Nhì 9919145105
G.Nhất 23038
ĐB
40448
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,6,0 0 3,7,0,5
2,9 1 3,2,5
1,5 2 8,1,9
8,1,7,0,7 3 4,6,8
3,7 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4,1,0 5 6,2
8,3,5 6 0,0
0 7 8,3,4,3
7,2,3,4 8 3,6
2,9 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 13/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 41911564
G.Sáu 856421917
G.Năm 705113070660427027610998
G.Tư 0171240825893855
G.Ba 450355320970402843594058825171
G.Nhì 3408996210
G.Nhất 37484
ĐB
96688
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 13/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 13/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7,1 0 7,8,9,2
4,9,2,5,6,7,7 1 5,7,0
0 2 1
3 5
6,8 4 1
Chục Số Đơn vị
1,5,3 5 6,1,5,9
5 6 4,0,1
1,0 7 0,1,1
9,0,8,8 8 9,8,9,4,8
8,0,5,8 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755