Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 02/04/2023
Còn nữa

Xổ số điện toán - Ngày: 24/01/2023

Kết quả xổ số Miền Bắc - 24/01/2023

Thứ BaQuảng Ninh
24/01/2023QN
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 24/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 24/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Xổ số điện toán - Ngày: 23/01/2023

Kết quả xổ số Miền Bắc - 23/01/2023

Thứ HaiHà Nội
23/01/2023HN
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 23/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 23/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Xổ số điện toán - Ngày: 22/01/2023

Kết quả xổ số Miền Bắc - 22/01/2023

Chủ NhậtThái Bình
22/01/2023TB
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Xổ số điện toán - Ngày: 21/01/2023

Kết quả xổ số Miền Bắc - 21/01/2023

Thứ BảyNam Định
21/01/2023ND
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Xổ số điện toán - Ngày: 20/01/2023

Kết quả xổ số Miền Bắc - 20/01/2023

Thứ SáuHải Phòng
20/01/2023HP
ĐB91869
G.Nhất62613
G.Nhì8956117438
G.Ba797106869348902083009203867549
G.Tư2455108538005406
G.Năm113880583367204616020067
G.Sáu216832186
G.Bảy18368259
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0,1,0 0 2,0,6,2,0
6 1 8,6,0,3
8,3,0,0 2
9,1 3 6,2,8,8,8
4 6,9
Chục Số Đơn vị
5,8 5 9,8,5
3,1,8,4,0 6 7,7,1,9
6,6 7
1,3,5,3,3 8 2,6,5
5,4,6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Xổ số điện toán - Ngày: 19/01/2023

Kết quả xổ số Miền Bắc - 19/01/2023

Thứ NămHà Nội
19/01/2023HN
ĐB62857
G.Nhất24246
G.Nhì6512222745
G.Ba904403354005110780187149753655
G.Tư1463186344825932
G.Năm234291019125911694359550
G.Sáu915320074
G.Bảy26235796
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,5,4,4,1 0 1
0 1 5,6,0,8
4,8,3,2 2 6,3,0,5,2
2,6,6 3 5,2
7 4 2,0,0,5,6
Chục Số Đơn vị
1,2,3,5,4 5 7,0,5,7
2,9,1,4 6 3,3
5,9,5 7 4
1 8 2
9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Xổ số điện toán - Ngày: 18/01/2023

Kết quả xổ số Miền Bắc - 18/01/2023

Thứ TưBắc Ninh
18/01/2023BN
ĐB45282
G.Nhất76552
G.Nhì5189350516
G.Ba927646886666740517523733504030
G.Tư3342440570053904
G.Năm355675800501238142603127
G.Sáu926295635
G.Bảy69043586
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6,4,3 0 4,1,5,5,4
0,8 1 6
4,5,5,8 2 6,7
9 3 5,5,5,0
0,0,6 4 2,0
Chục Số Đơn vị
3,9,3,0,0,3 5 6,2,2
8,2,5,6,1 6 9,0,4,6
2 7
8 6,0,1,2
6 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755