Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 04/06/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 15821855
G.Sáu 942278257
G.Năm 526061109746151865044996
G.Tư 1080380962675179
G.Ba 108291945885562075218570170057
G.Nhì 8684137274
G.Nhất 95915
ĐB
86127
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6,1,8 0 4,9,1
2,0,4 1 5,8,0,8,5
8,4,6 2 9,1,7
3
0,7 4 2,6,1
Chục Số Đơn vị
1,5,1 5 5,7,8,7
4,9 6 0,7,2
5,6,5,2 7 8,9,4
1,7,1,5 8 2,0
0,7,2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 28/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 63297512
G.Sáu 232937880
G.Năm 081103412380493549148694
G.Tư 8291695399811132
G.Ba 308791515762025167552335705880
G.Nhì 0983029003
G.Nhất 72043
ĐB
47490
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,8,8,3,9 0 3
1,4,9,8 1 2,1,4
1,3,3 2 9,5
6,5,0,4 3 2,7,5,2,0
1,9 4 1,3
Chục Số Đơn vị
7,3,2,5 5 3,7,5,7
6 3
3,5,5 7 5,9
8 0,0,1,0
2,7 9 4,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 21/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 79735087
G.Sáu 832502909
G.Năm 124510614589030988672047
G.Tư 6188988534289737
G.Ba 777752710644932694634935874462
G.Nhì 6901879701
G.Nhất 18539
ĐB
55200
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 2,9,9,6,1,0
6,0 1 8
3,0,3,6 2 8
7,6 3 2,7,2,9
4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,8,7 5 0,8
0 6 1,7,3,2
8,6,4,3 7 9,3,5
8,2,5,1 8 7,9,8,5
7,0,8,0,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 14/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 66634565
G.Sáu 934848328
G.Năm 159729145213464566619199
G.Tư 8610714808581031
G.Ba 150960869126638165189352628481
G.Nhì 3952563916
G.Nhất 28703
ĐB
16880
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 3
6,3,9,8 1 4,3,0,8,6
2 8,6,5
6,1,0 3 4,1,8
3,1 4 5,8,5,8
Chục Số Đơn vị
4,6,4,2 5 8
6,9,2,1 6 6,3,5,1
9 7
4,2,4,5,3,1 8 1,0
9 9 7,9,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 07/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 28170122
G.Sáu 004560330
G.Năm 107390986376614934730458
G.Tư 4876803963939366
G.Ba 536401164198550516973575758353
G.Nhì 7567955486
G.Nhất 81118
ĐB
12317
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3,4,5 0 1,4
0,4 1 7,8,7
2 2 8,2
7,7,9,5 3 0,9
0 4 9,0,1
Chục Số Đơn vị
5 8,0,7,3
7,7,6,8 6 0,6
1,9,5,1 7 3,6,3,6,9
2,9,5,1 8 6
4,3,7 9 8,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 30/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 47595428
G.Sáu 064111819
G.Năm 944273354865870294540153
G.Tư 3810536633523783
G.Ba 092113988751882985921310035623
G.Nhì 7518144812
G.Nhất 05886
ĐB
44624
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 2,0
1,1,8 1 1,9,0,1,2
4,0,5,8,9,1 2 8,3,4
5,8,2 3 5
5,6,5,2 4 7,2
Chục Số Đơn vị
3,6 5 9,4,4,3,2
6,8 6 4,5,6
4,8 7
2 8 3,7,2,1,6
5,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 23/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 33160817
G.Sáu 815466192
G.Năm 491697711007280652928652
G.Tư 5890939463388901
G.Ba 605977744198277621913032297918
G.Nhì 8456879326
G.Nhất 26928
ĐB
12681
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 23/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 23/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,7,6,1
7,0,4,9,8 1 6,7,5,6,8
9,9,5,2 2 2,6,8
3 3 3,8
9 4 1
Chục Số Đơn vị
1 5 2
1,6,1,0,2 6 6,8
1,0,9,7 7 1,7
0,3,1,6,2 8 1
9 2,2,0,4,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755