Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 02/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 65865435
G.Sáu 262654029
G.Năm 890623140248677731838562
G.Tư 1057495519818866
G.Ba 056491192885591778572477273380
G.Nhì 2390206705
G.Nhất 09387
ĐB
62909
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 02/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 02/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 6,2,5,9
8,9 1 4
6,6,7,0 2 9,8
8 3 5
5,5,1 4 8,9
Chục Số Đơn vị
6,3,5,0 5 4,4,7,5,7
8,0,6 6 5,2,2,6
7,5,5,8 7 7,2
4,2 8 6,3,1,0,7
2,4,0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 26/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 82179907
G.Sáu 728921919
G.Năm 405913087139757849151820
G.Tư 6781849224320942
G.Ba 235156335989273675801210465171
G.Nhì 9693720940
G.Nhất 57086
ĐB
59619
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 26/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 26/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,8,4 0 7,8,4
2,8,7 1 7,9,5,5,9
8,9,3,4 2 8,1,0
7 3 9,2,7
0 4 2,0
Chục Số Đơn vị
1,1 5 9,9
8 6
1,0,3 7 8,3,1
2,0,7 8 2,1,0,6
9,1,5,3,5,1 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 19/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 33442251
G.Sáu 996855572
G.Năm 695999322256737344006765
G.Tư 6448859947831398
G.Ba 130444440218216839957818687187
G.Nhì 8568179930
G.Nhất 19173
ĐB
15636
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,2
5,8 1 6
2,7,3,0 2 2
3,7,8,7 3 3,2,0,6
4,4 4 4,8,4
Chục Số Đơn vị
5,6,9 5 1,5,9,6
9,5,1,8,3 6 5
8 7 2,3,3
4,9 8 3,6,7,1
5,9 9 6,9,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 12/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 76926478
G.Sáu 593102749
G.Năm 638975347475029147191601
G.Tư 3464336212683795
G.Ba 375254221018702872513379701356
G.Nhì 5449432692
G.Nhất 02044
ĐB
00212
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,1,2
9,0,5 1 9,0,2
9,0,6,0,9,1 2 5
9 3 4
6,3,6,9,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
7,9,2 5 1,6
7,5 6 4,4,2,8
9 7 6,8,5
7,6 8 9
4,8,1 9 2,3,1,5,7,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 05/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 75261899
G.Sáu 300105083
G.Năm 195185830029969202789912
G.Tư 3651784801029621
G.Ba 157021186995889954123584575289
G.Nhì 5168445089
G.Nhất 64388
ĐB
87122
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5,2,2
5,5,2 1 8,2,2
9,1,0,0,1,2 2 6,9,1,2
8,8 3
8 4 8,5
Chục Số Đơn vị
7,0,4 5 1,1
2 6 9
7 5,8
1,7,4,8 8 3,3,9,9,4,9,8
9,2,6,8,8,8 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 27/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 85806176
G.Sáu 378568805
G.Năm 787893503316809709867762
G.Tư 5624540231670381
G.Ba 170636165447294396978559798822
G.Nhì 9762079071
G.Nhất 22265
ĐB
36209
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 27/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 27/02/2024  
Chục Số Đơn vị
8,5,2 0 5,2,9
6,8,7 1 6
6,0,2 2 4,2,0
6 3
2,5,9 4
Chục Số Đơn vị
8,0,6 5 0,4
7,1,8 6 1,8,2,7,3,5
9,6,9,9 7 6,8,8,1
7,6,7 8 5,0,6,1
0 9 7,4,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 20/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 68187800
G.Sáu 592419079
G.Năm 086696567260451575733621
G.Tư 7939858071310783
G.Ba 300327875031430438224334122605
G.Nhì 3721624939
G.Nhất 97758
ĐB
57406
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0,6,8,5,3 0 0,5,6
2,3,4 1 8,9,5,6
9,3,2 2 1,2
7,8 3 9,1,2,0,9
4 1
Chục Số Đơn vị
1,0 5 6,0,8
6,5,1,0 6 8,6,0
7 8,9,3
6,1,7,5 8 0,3
1,7,3,3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755