Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Quảng Bình - 29/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 31
250N 560
500N 244456402598
1TR 8898
2,5TR 11338184201087230162934197907347198
5TR 5051198391
10TR 87609
40TR 10422
ĐB
096454
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 29/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 29/02/2024  
Chục Số Đơn vị
6,4,2 0 9
3,1,9 1 9,1
7,6,2 2 0,2
7 3 1,8
4,5 4 4,0
Chục Số Đơn vị
5 4
6 0,2
7 2,3
9,9,3,9 8
1,0 9 8,8,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 22/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 56
250N 112
500N 260608758748
1TR 5754
2,5TR 31638986547540467263988721763333589
5TR 8784542780
10TR 89599
40TR 20810
ĐB
365867
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 22/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 22/02/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 6,4
1 2,0
1,7 2
6,3 3 8,3
5,5,0 4 8,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 6,4,4
5,0 6 3,7
6 7 5,2
4,3 8 9,0
8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 15/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 79
250N 028
500N 745753785835
1TR 2588
2,5TR 23046747662034976930924755438638443
5TR 0588984899
10TR 13994
40TR 08289
ĐB
941018
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 15/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 15/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
1 8
2 8
4 3 5,0
9 4 6,9,3
Chục Số Đơn vị
3,7 5 7
4,6,8 6 6
5 7 9,8,5
2,7,8,1 8 8,6,9,9
7,4,8,9,8 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 08/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 69
250N 154
500N 626571348717
1TR 7557
2,5TR 39764544278574018392891955442017497
5TR 6411212067
10TR 56721
40TR 05949
ĐB
672489
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 08/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 08/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4,2 0
2 1 7,2
9,1 2 7,0,1
3 4
5,3,6 4 0,9
Chục Số Đơn vị
6,9 5 4,7
6 9,5,4,7
1,5,2,9,6 7
8 9
6,4,8 9 2,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 01/02/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 78
250N 315
500N 037179347628
1TR 7144
2,5TR 96026705169757606647412487071943410
5TR 8404690781
10TR 10852
40TR 35387
ĐB
839421
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 01/02/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 01/02/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0
7,8,2 1 5,6,9,0
5 2 8,6,1
3 4
3,4 4 4,7,8,6
Chục Số Đơn vị
1 5 2
2,1,7,4 6
4,8 7 8,1,6
7,2,4 8 1,7
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 25/01/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 20
250N 535
500N 878286164631
1TR 7315
2,5TR 59228218719178573577632566638098759
5TR 7301616182
10TR 16251
40TR 86856
ĐB
023868
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/01/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,8 0
3,7,5 1 6,5,6
8,8 2 0,8
3 5,1
4
Chục Số Đơn vị
3,1,8 5 6,9,1,6
1,5,1,5 6 8
7 7 1,7
2,6 8 2,5,0,2
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 18/01/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 77
250N 886
500N 499921414597
1TR 4847
2,5TR 29089481713647293604447259814326089
5TR 0737519022
10TR 10299
40TR 38739
ĐB
471039
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/01/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 4
4,7 1
7,2 2 5,2
4 3 9,9
0 4 1,7,3
Chục Số Đơn vị
2,7 5
8 6
7,9,4 7 7,1,2,5
8 6,9,9
9,8,8,9,3,3 9 9,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755