Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Quảng Bình - 18/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 17
250N 016
500N 600835296495
1TR 0246
2,5TR 26245435679237581332282337155186623
5TR 1798758318
10TR 74516
40TR 20204
ĐB
559649
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,4
5 1 7,6,8,6
3 2 9,3
3,2 3 2,3
0 4 6,5,9
Chục Số Đơn vị
9,4,7 5 1
1,4,1 6 7
1,6,8 7 5
0,1 8 7
2,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 11/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 50
250N 421
500N 684114202442
1TR 9215
2,5TR 70438673529959010561610555033293997
5TR 7675147916
10TR 50938
40TR 61314
ĐB
597576
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2,9 0
2,4,6,5 1 5,6,4
4,5,3 2 1,0
3 8,2,8
1 4 1,2
Chục Số Đơn vị
1,5 5 0,2,5,1
1,7 6 1
9 7 6
3,3 8
9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 04/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 23
250N 722
500N 705473690722
1TR 7751
2,5TR 76739667689602435780494292312100044
5TR 2556872452
10TR 27862
40TR 19466
ĐB
610560
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,6 0
5,2 1
2,2,5,6 2 3,2,2,4,9,1
2 3 9
5,2,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 4,1,2
6 6 9,8,8,2,6,0
7
6,6 8 0
6,3,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 28/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 56
250N 119
500N 522369443345
1TR 5662
2,5TR 37627855551091371049478026668573775
5TR 6662759439
10TR 60951
40TR 01239
ĐB
447955
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2
5 1 9,3
6,0 2 3,7,7
2,1 3 9,9
4 4 4,5,9
Chục Số Đơn vị
4,5,8,7,5 5 6,5,1,5
5 6 2
2,2 7 5
8 5
1,4,3,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 21/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 87
250N 328
500N 705478617316
1TR 5935
2,5TR 18259412603075530034412966384029042
5TR 1406384170
10TR 05509
40TR 29486
ĐB
882454
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,4,7 0 9
6 1 6
4 2 8
6 3 5,4
5,3,5 4 0,2
Chục Số Đơn vị
3,5 5 4,9,5,4
1,9,8 6 1,0,3
8 7 0
2 8 7,6
5,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 14/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 49
250N 516
500N 255266209737
1TR 5101
2,5TR 51612332824539071623953565761215173
5TR 2449683458
10TR 64709
40TR 86391
ĐB
399171
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 1,9
0,9,7 1 6,2,2
5,1,8,1 2 0,3
2,7 3 7
4 9
Chục Số Đơn vị
5 2,6,8
1,5,9 6
3 7 3,1
5 8 2
4,0 9 0,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 07/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 60
250N 828
500N 117954234397
1TR 9284
2,5TR 13450014785602851792837079430369891
5TR 4146762463
10TR 29628
40TR 90792
ĐB
715054
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/03/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 7,3
9 1
9,9 2 8,3,8,8
2,0,6 3
8,5 4
Chục Số Đơn vị
5 0,4
6 0,7,3
9,0,6 7 9,8
2,7,2,2 8 4
7 9 7,2,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755