Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Nam Định - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 62859130
G.Sáu 285185279
G.Năm 758954292475926062278372
G.Tư 1635598903202473
G.Ba 879476220940405529734107379983
G.Nhì 0156007447
G.Nhất 42135
ĐB
55291
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,6,2,6 0 9,5
9,9 1
6,7 2 9,7,0
7,7,7,8 3 0,5,5
4 7,7
Chục Số Đơn vị
8,8,8,7,3,0,3 5
6 2,0,0
2,4,4 7 9,5,2,3,3,3
8 5,5,5,9,9,3
7,8,2,8,0 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 82279893
G.Sáu 135596390
G.Năm 071125175640562584891885
G.Tư 1938104635649939
G.Ba 551337510520012644888311731939
G.Nhì 9618874525
G.Nhất 70353
ĐB
09534
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 5
1 1 1,7,2,7
8,1 2 7,5,5
9,3,5 3 5,8,9,3,9,4
6,3 4 0,6
Chục Số Đơn vị
3,2,8,0,2 5 3
9,4 6 4
2,1,1 7
9,3,8,8 8 2,9,5,8,8
8,3,3 9 8,3,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 29568814
G.Sáu 849255247
G.Năm 082037608781223910460825
G.Tư 1541087525571632
G.Ba 399080079793691187334797126018
G.Nhì 5053374665
G.Nhất 66934
ĐB
71424
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 8
8,4,9,7 1 4,8
3 2 9,0,5,4
3,3 3 9,2,3,3,4
1,3,2 4 9,7,6,1
Chục Số Đơn vị
5,2,7,6 5 6,5,7
5,4 6 0,5
4,5,9 7 5,1
8,0,1 8 8,1
2,4,3 9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 10/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 68749538
G.Sáu 672628145
G.Năm 914644782860879251997256
G.Tư 6947199787803491
G.Ba 209599633026340277991624592123
G.Nhì 6359226828
G.Nhất 37815
ĐB
82978
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,8,3,4 0
9 1 5
7,9,9 2 8,3,8
2 3 8,0
7 4 5,6,7,0,5
Chục Số Đơn vị
9,4,4,1 5 6,9
4,5 6 8,0
4,9 7 4,2,8,8
6,3,2,7,2,7 8 0
9,5,9 9 5,2,9,7,1,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 03/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 61559346
G.Sáu 394837144
G.Năm 253324800463351835888849
G.Tư 4445430187030762
G.Ba 870539252852854592904985559580
G.Nhì 0300983557
G.Nhất 48972
ĐB
10576
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9,8 0 1,3,9
6,0 1 8
6,7 2 8
9,3,6,0,5 3 7,3
9,4,5 4 6,4,9,5
Chục Số Đơn vị
5,4,5 5 5,3,4,5,7
4,7 6 1,3,2
3,5 7 2,6
1,8,2 8 0,8,0
4,0 9 3,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 26/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 83446603
G.Sáu 454824291
G.Năm 957283970675404616479982
G.Tư 5183483787239821
G.Ba 279820416191683181927947678208
G.Nhì 6917618124
G.Nhất 70731
ĐB
67896
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/11/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,8
9,2,6,3 1
7,8,8,9 2 4,3,1,4
8,0,8,2,8 3 7,1
4,5,2,2 4 4,6,7
Chục Số Đơn vị
7 5 4
6,4,7,7,9 6 6,1
9,4,3 7 2,5,6,6
0 8 3,2,3,2,3
9 1,7,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 19/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 04505498
G.Sáu 876769784
G.Năm 710330667100388333298520
G.Tư 2669351059390452
G.Ba 503627167307004466031486767353
G.Nhì 1475352934
G.Nhất 56931
ĐB
66534
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/11/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,2,1 0 4,3,0,4,3
3 1 0
5,6 2 9,0
0,8,7,0,5,5 3 9,4,1,4
0,5,8,0,3,3 4
Chục Số Đơn vị
5 0,4,2,3,3
7,6 6 9,6,9,2,7
6 7 6,3
9 8 4,3
6,2,6,3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755