Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Nam Định - 06/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 21599503
G.Sáu 142732198
G.Năm 584833899405830174202661
G.Tư 1449239978717371
G.Ba 917982114605250095239254973943
G.Nhì 8828364571
G.Nhất 44708
ĐB
00312
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/04/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 3,5,1,8
2,0,6,7,7,7 1 2
4,3,1 2 1,0,3
0,2,4,8 3 2
4 2,8,9,6,9,3
Chục Số Đơn vị
9,0 5 9,0
4 6 1
7 1,1,1
9,4,9,0 8 9,3
5,8,4,9,4 9 5,8,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 30/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 96942909
G.Sáu 752057840
G.Năm 337257650633832638114220
G.Tư 7920902371318460
G.Ba 704174729917041288678784403831
G.Nhì 4585786656
G.Nhất 21141
ĐB
62135
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/03/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,2,2,6 0 9
1,3,4,3,4 1 1,7
5,7 2 9,6,0,0,3
3,2 3 3,1,1,5
9,4 4 0,1,4,1
Chục Số Đơn vị
6,3 5 2,7,7,6
9,2,5 6 5,0,7
5,1,6,5 7 2
8
2,0,9 9 6,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 23/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 85514216
G.Sáu 460122532
G.Năm 654071278212953221606720
G.Tư 4114790003010473
G.Ba 278507827976809326213085565708
G.Nhì 8000990230
G.Nhất 35161
ĐB
59882
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/03/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,4,6,2,0,5,3 0 0,1,9,8,9
5,0,2,6 1 6,2,4
4,2,3,1,3,8 2 2,7,0,1
7 3 2,2,0
1 4 2,0
Chục Số Đơn vị
8,5 5 1,0,5
1 6 0,0,1
2 7 3,9
0 8 5,2
7,0,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 16/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 49582620
G.Sáu 970842546
G.Năm 008333629225611571797774
G.Tư 6327752688138004
G.Ba 411974818330209406503897731619
G.Nhì 2683413884
G.Nhất 42692
ĐB
05667
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/03/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7,5 0 4,9
1 5,3,9
4,6,9 2 6,0,5,7,6
8,1,8 3 4
7,0,3,8 4 9,2,6
Chục Số Đơn vị
2,1 5 8,0
2,4,2 6 2,7
2,9,7,6 7 0,9,4,7
5 8 3,3,4
4,7,0,1 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 09/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 86292810
G.Sáu 110477078
G.Năm 781928697366579771106682
G.Tư 5334185498688120
G.Ba 976848137867753206131321964710
G.Nhì 6133903320
G.Nhất 66285
ĐB
97041
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/03/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,1,2,1,2 0
4 1 0,0,9,0,3,9,0
8 2 9,8,0,0
5,1 3 4,9
3,5,8 4 1
Chục Số Đơn vị
8 5 4,3
8,6 6 9,6,8
7,9 7 7,8,8
2,7,6,7 8 6,2,4,5
2,1,6,1,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 02/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 93950691
G.Sáu 741053377
G.Năm 079169330328358212078431
G.Tư 9494189838877871
G.Ba 785196512447963107661618787960
G.Nhì 8622774919
G.Nhất 74982
ĐB
77433
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/03/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,7
9,4,9,3,7 1 9,9
8,8 2 8,4,7
9,5,3,6,3 3 3,1,3
9,2 4 1
Chục Số Đơn vị
9 5 3
0,6 6 3,6,0
7,0,8,8,2 7 7,1
2,9 8 2,7,7,2
1,1 9 3,5,1,1,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 24/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 43443545
G.Sáu 247752331
G.Năm 161972241740422214960442
G.Tư 7837686036366890
G.Ba 336512294566456461823929034970
G.Nhì 3050476199
G.Nhất 81369
ĐB
57333
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/02/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6,9,9,7 0 4
3,5 1 9
5,2,4,8 2 4,2
4,3 3 5,1,7,6,3
4,2,0 4 3,4,5,7,0,2,5
Chục Số Đơn vị
3,4,4 5 2,1,6
9,3,5 6 0,9
4,3 7 0
8 2
1,9,6 9 6,0,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755