Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/10/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
16/10/202310C2N4223T10K3
100N525359
200N885957057
400N356065148364467416614878467867407357
1TR603349593127
3TR260309068263932613641226449229927409385401856197965022573634553284493648568231203795029198815547238674081
10TR225575212242505351808058072118
15TR908837777707667
30TR773586812453226
ĐB266274726635760158
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/10/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
6,3,4 0
1 4
5,8,3,2 2 9,2
3,8 3 3,0,2
1,6,6,6,7 4 0
8 5 2,7,8
6 0,4,4,4
5 7 4
5 8 5,2,3
2 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
8 0 5
6 1
2 5,8,4
5 3 4,6,5
7,5,3,2 4
2,0,3 5 3,7,9,4,6
5,9,3 6 1
5,7 7 4,8,7
7,2 8 0
5 9 6
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
4,2,5,8 0
8 1 8
2 7,0,6
3
5 4 0
5 9,7,7,0,4,8
8,2 6 8,7
5,5,2,6 7 8
7,6,9,1,5 8 6,1,0
5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/10/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
15/10/2023TG-C1010K3ĐL-10K3
100N116915
200N331436209
400N380035218689024395512880853680779137
1TR564860419297
3TR338200865799737304747532931663127548438520642883446437080362892245328556997072668466552409349875978648113
10TR644596899408083132939448222909
15TR056169187319440
30TR316955013587749
ĐB198112289176001392
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/10/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0
1,3,2 1 1,6,2
1 2 1,0,9
6 3 1,7
7,5,9 4 8
9 5 7,4,9
1 6 3
5,3 7 4
4 8 9
8,2,5 9 4,5
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
8,7 0
5,4 1
4,6 2 4
4,8,9,7 3 6,5
4,2 4 3,1,2,4
8,8,3 5 1
3,7 6 9,2
7 0,3,6
8 0,5,5,3
6 9 3
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
4 0 9,9,9
1 5,3
8,9 2
1 3 6,7
4 0,9
1,6 5
3,6,8 6 6,5
7,3,9,9,8 7 7
8 7,6,2
0,0,0,4 9 7,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 14/10/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
14/10/202310B710K210K2-N23K2T10
100N38217868
200N624620795079
400N050440146847877272903191249709187106694738886939
1TR3110266311633376
3TR56552066828278551132899701632503805299565663293554475718985931376632646522505687706183686667995993554844826369126337914363548596786134185019
10TR5373882584382872361282540422044804435036
15TR54242749652672039775
30TR09591408543976562410
ĐB310208620613954335635150
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/10/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
1,7 0 4,5,8
9 1 4,0
5,8,3,4 2 4,5
3 8,2,8
2,0,1,8 4 7,2
8,2,0 5 2
6
4 7 0
3,3,0 8 2,5,4
9 1
Long An
Chục Số Đơn vị
2,9 0
2,9,7 1 2,3
7,3,1 2 1,0
6,1 3 2
5,6,5 4
6 5 6,4,9,4
5,7 6 3,4,5
8 7 2,1,6
8 7
5 9 0,1
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
4,2 0 6,4
1 8,8
2 5,0
6 3 5
0 4 8,0
9,2,9,5,6,3 5 5
0,6 6 3,6,5
9,8 7 8
7,1,1,4 8 7
9 5,7,5
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
1,5 0
4 1 9,0
2
3,4 3 9,3,6
4 4 7,3,8,1,4
7 5 0
7,3 6 8,9
4 7 9,6,8,5
6,8,4,7 8 8
7,3,6,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 13/10/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
13/10/202344VL4110K4132TV41
100N602213
200N497766557
400N347592137223590632137955461562373521
1TR155272088615
3TR031846084305923113670267918854796407319033319156459265389267643576627114665411687183488247398573374209577
10TR690306581503172187426372080792
15TR249847073087717
30TR811719653272057
ĐB848688052677560986
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/10/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
6,4,3 0
7 1 3,5
5 2 3,3
1,2,4,2 3 0
8,5,8 4 3,0
7,1 5 2,4
6 0,7
9,6 7 5,9,1
8 8 4,4,8
7 9 7
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
9,3 0 6,8
7 1 3,9
2,7,4,3 2 2
1,5 3 0,2
4 5,2
5,4 5 5,3,7
6,0 6 6,7
6,5,7 7 1,2,7
0 8
1 9 0
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
2 0
2 1 3,5,5,7
4,9 2 1,0
1 3 7,4
3 4 7,2
1,1,6 5 7,7,7
8 6 5,8
5,3,4,5,7,1,5 7 7
6 8 6
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 12/10/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
12/10/202310K2AG-10K210K2
100N414571
200N898744067
400N506090421621271400028928223685233389
1TR409303121433
3TR697877897052405846290745466992341630660160534127502667446015763635034172746547898065655474550666430929255
10TR550976792862403955169481318518
15TR544254043204352
30TR345951653598848
ĐB556554043286640135
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/10/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
6,7 0 5
4,2 1
4,9 2 1,9,8,5
9,6 3
5,5 4 1,2
0,2,9 5 4,4
6 0,3
8,9 7 0
9,2 8 7
2 9 8,3,2,7,5
An Giang
Chục Số Đơn vị
5 0 2,1,3
0,4 1 4,2,5,6
0,1,3 2 8
6,0 3 4,2,5
4,1,3,7 4 5,4,1
4,1,3 5 0
1,8 6 3
7 4
2 8 6
9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 9
7 1 3,8
5 2 3
2,3,1 3 6,3,5
7 4 6,8
5,3 5 6,5,2
3,4,5,6 6 7,6
6 7 1,4
1,4 8 9,9
8,8,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 11/10/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
11/10/202310K2K2T10K2T10
100N041369
200N944836248
400N297912143335609950405450492428417660
1TR884440138465
3TR801023797229942803760111237323354157473474403048553539720973785664423335923359020743752229834064433355607
10TR387892525018370761894200968239
15TR781175913282345
30TR852541429675993
ĐB027714018482464744
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/10/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
5 0 4,2
1 4,2,5,7,4
0,7,4,1 2 3
2 3 5
0,4,1,4,5,1 4 4,4,2
3,1 5 0,4
7 6
1 7 9,2,6
8 9
7,8 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
4,5,7 0 3
1 3,3
3,8 2
1,1,0,7,3 3 6,4,3,2
3 4 0
5 5 0,5
3,6,9 6 6
9 7 3,0
8 9,2
9,8 9 9,7,6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
6 0 2,6,7,9
4 1
0 2 4,3,9
2,3,9 3 7,3,9
2,4 4 8,1,5,4
6,4 5
0 6 9,0,5
3,0 7
4 8
6,2,0,3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 10/10/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
10/10/2023K41T1010BT10-K2
100N069978
200N807361744
400N679717645333165658406424559129076128
1TR710953242998
3TR821765345937682176017913920550084733030099204732133628048729744142021345067189692321181904025132882034203
10TR803997596311070862448749595326
15TR908145295482141
30TR512255714485427
ĐB950075361591133051
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/10/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
5 0 6,7,9,1
0 1 4
8 2 5
3,7,6 3 3,9
6,1 4
2,7 5 9,0
0,7 6 4,3
0,9 7 6,3,5
8 2
0,5,3,9 9 7,9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
4,0,8,7 0 0,4
6,9 1 3,4,3
2 4,4,9
1,1 3
2,2,0,1,4,5,4 4 0,4,4
5 6,4
5 6 1
7 0
8 0
9,2 9 9,1
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
2 0 7,4,3
9,1,4,5 1 1,3
2 8,0,6,7
1,0 3
4,0 4 4,1
9 5 1
2 6 7,9
0,6,2 7 8
7,2,9 8
6 9 1,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755