Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Long An - 14/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 10K2
100N 21
200N 620
400N 877272903191
1TR 2663
3TR 29956566329355447571898593137663264
10TR 3828723612
15TR 74965
30TR 40854
ĐB
620613
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/10/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2,9 0
2,9,7 1 2,3
7,3,1 2 1,0
6,1 3 2
5,6,5 4
Chục Số Đơn vị
6 5 6,4,9,4
5,7 6 3,4,5
8 7 2,1,6
8 7
5 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 07/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 10K1
100N 48
200N 257
400N 642271203688
1TR 6978
3TR 34972171228219108243176544105232470
10TR 5639840285
15TR 71709
30TR 73577
ĐB
723191
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/10/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 9
9,9 1
2,7,2,5 2 2,0,2
4 3
5 4 8,3
Chục Số Đơn vị
8 5 7,4,2
6
5,7 7 8,2,0,7
4,8,7,9 8 8,5
0 9 1,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 30/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 9K5
100N 96
200N 714
400N 534400230226
1TR 2760
3TR 74944823555787010950324746559641049
10TR 4342693521
15TR 94657
30TR 94077
ĐB
115078
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/09/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/09/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7,5 0
2 1 4
2 3,6,6,1
2 3
1,4,4,7 4 4,4,9
Chục Số Đơn vị
5 5 5,0,7
9,2,9,2 6 0
5,7 7 0,4,7,8
7 8
4 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 23/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 9K4
100N 67
200N 091
400N 802900928207
1TR 9140
3TR 08870823104913996714369923772997777
10TR 5390051290
15TR 36435
30TR 74190
ĐB
133524
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/09/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4,7,1,0,9,9 0 7,0
9 1 0,4
9,9 2 9,9,4
3 9,5
1,2 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5
6 7
6,0,7 7 0,7
8
2,3,2 9 1,2,2,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 16/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 9K3
100N 59
200N 197
400N 870680593392
1TR 7364
3TR 22668424421267808162183999554997552
10TR 2324043402
15TR 85380
30TR 63514
ĐB
097778
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/09/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 6,2
1 4
9,4,6,5,0 2
3
6,1 4 2,9,0
Chục Số Đơn vị
5 9,9,2
0 6 4,8,2
9 7 8,8
6,7,7 8 0
5,5,9,4 9 7,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 09/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 9K2
100N 92
200N 709
400N 601209515435
1TR 0264
3TR 67990404232401200834958986213461155
10TR 6892445708
15TR 84072
30TR 99061
ĐB
503039
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/09/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/09/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,8
5,6 1 2,2
9,1,1,7 2 3,4
2 3 5,4,4,9
6,3,3,2 4
Chục Số Đơn vị
3,5 5 1,5
6 4,1
7 2
9,0 8
0,3 9 2,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 02/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 9K1
100N 65
200N 509
400N 322824338504
1TR 5424
3TR 32786705441013302803557624164049216
10TR 8686553067
15TR 18056
30TR 09175
ĐB
475373
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/09/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,4,3
1 6
6 2 8,4
3,3,0,7 3 3,3
0,2,4 4 4,0
Chục Số Đơn vị
6,6,7 5 6
8,1,5 6 5,2,5,7
6 7 5,3
2 8 6
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755