Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa

Kết quả xổ số Miền Nam - 02/3/2024

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
02/3/2024
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/3/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/3/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Long An
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 01/03/2024

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01/03/202445VL0903K0933TV09
100N631019
200N721499739
400N812250728641032824958118257768425653
1TR045744022396
3TR664347684113115417412533015313400866531097172237356608249568024687862712250516257857213716641335579511747
10TR535523152600170118855439372165
15TR141943078998154
30TR100524615120799
ĐB028205033249047976
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/03/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/03/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
3 0 5
2,4,4,4 1 5,3
2,7,5,5 2 1,2,6
6,1 3 4,0
3,9 4 1,1,1
1,0 5 7,2,2
8,2 6 3
5 7 2
8 6
9 4
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
1,1,7 0 2
5 1 0,8,0
0,7,8 2 8,7
3 5
4 9
9,3,8 5 1
6 8,8
2 7 2,0
2,1,6,6 8 2,5,9
9,8,4 9 9,5
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
5 0
1 9,6
4,7 2 5
5,3,9 3 9,3
5 4 2,7
2,9,6 5 3,0,4
9,1,7 6 5
7,4 7 7,2,6
8
1,3,9 9 6,5,3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 29/02/2024

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
29/02/20242K5AG-2K52K5
100N468871
200N139649431
400N520953303584902734726894091763085861
1TR729077366886
3TR522973201547224424915119886376857899407300739576620732742860151506119907968402245023570842947198744242477
10TR784468943980031284240048345028
15TR511155536407700
30TR332532859548218
ĐB241898818663171510
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/02/2024  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
3,9 0 9
9 1 5,5
2 4
5 3 9,0,9
8,2 4 6,6
1,1 5 3
4,7,4 6
9 7 6
9,9 8 4,9
3,0,8,3 9 0,7,1,8,8
An Giang
Chục Số Đơn vị
6,5 0
3 1
7,6 2 7,7,4
7,6 3 6,9,1
9,2,6 4 9
9 5 0
3 6 2,0,4,3
2,2 7 2,3
8 8 8
4,3,9 9 4,9,5
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0,1 0 8,0
7,3,6 1 7,9,8,0
4,4 2 4,8
8 3 1,5
2 4 2,2
3 5
8 6 1,8
1,7 7 1,7
0,6,2,1 8 6,3
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/02/2024

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
28/02/20242K4K4T2K4T2
100N656124
200N009440370
400N639649156073413039198559983587228208
1TR052811650666
3TR687681396253198322521115934552289685445203967443138728965011192400144654031962497923466795066161044043842
10TR521241334198584185065877868153
15TR831865784349765
30TR904650576118707
ĐB468458039809350292
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/02/2024  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0 9
4 1 5
6,5,5 2 8,4
7 3
2 4 1
6,1,6 5 2,9,2,8
9,8 6 5,8,2,8,5
7 3
2,6,9,6,5 8 6
0,5 9 6,8
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
4,3,4 0 6,9
6,1,6 1 9,3,1
5 2
1,4 3 0
8 4 0,0,6,3
6 5 9,2
4,0 6 1,5,7,1
6 7
8 9,4
1,5,8,0 9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
7,4 0 8,7
3 1 6
2,4,9 2 4,2
5 3 5,1,4
2,3 4 9,0,2
3,9,6 5 3
6,1 6 6,5
0 7 0,8
0,7 8
4 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/02/2024

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
27/02/2024K09T022DT2-K4
100N593296
200N271729391
400N446338573675899983384750857275105366
1TR320547014921
3TR794469472998242073230500563976597444859389153785128188830684216207675871579829741879977791807477366479960
10TR018395969381765975652475533542
15TR944592620479967
30TR785565143953872
ĐB665991785991404589
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/02/2024  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 5,5
7,9 1
4 2 9,3
6,2,9 3 9
4 4 6,2,4
7,0,0 5 9,7,9,6
4,7,5 6 3
5 7 1,5,6
8
5,2,3,5 9 3,1
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
5,2 0 1,4
0,9 1 2
3,1 2 9,0
9,5 3 2,8,9
8,0 4
6,6 5 0,3,8
6 5,5
7
3,8,5 8 8,4
2,9,3 9 9,3,1
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
1,6 0
9,2,9 1 0
7,4,7 2 1
3
7,6 4 7,2
5 5 5
9,6 6 6,4,0,7
4,6 7 2,9,4,2
8 9
7,9,8 9 6,1,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 26/02/2024

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
26/02/20242E2S0924T02K4
100N738311
200N258649188
400N451213540977472409870326077007728599
1TR878176322788
3TR254976045477191593864084789945318068671370023982943659792267986794340696708499437744554469526066118075441
10TR009269508906176134908095158667
15TR122908912987961
30TR266615958267658
ĐB988909111134906186
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/02/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
9 0 6,9
8,9,6 1 2
1 2 6
7 3
5,5 4 7,5
4 5 8,4,4
8,0,2 6 1
7,9,4 7 3,7
5 8 1,6,9
8,0 9 7,1,0
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
9 0 6
1 3
3,8 2 4,6,3,9
8,1,2 3 2,4
2,9,3 4 9
5
2,0,7 6 7
8,9,6 7 9,6
8 3,7,2
4,7,2 9 4,7,0
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
7,8 0 8,6
1,4,5,6 1 1
7 2
4 3
4 3,5,1
4 5 1,8
0,8 6 9,7,1
6 7 0,2
8,8,0,5 8 8,8,0,6
9,6 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/02/2024

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
25/02/2024TG-D22K4ĐL-2K4
100N872719
200N671580172
400N529812240079861449664516965237658515
1TR645620268948
3TR495343293618276982530494088432194049697344653506897615651492725185730190813070472207773458751658096922518
10TR370702538682005840560719490669
15TR512901982513230
30TR485780314992302
ĐB392726195174195571
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/02/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/02/2024  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
4,7,9 0 4
7 1
3 2 4,6
5 3 4,6,2
2,3,0 4 0
5 6,3
5,3,7,8,2 6
8 7 1,9,6,0,8
9,7 8 7,6
7 9 8,0
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
8 0 1,5
0 1 4,6,8
9 2 7,6,5
7,5 3
1,7 4 9
0,2 5 3,6,6
6,1,2,5,5 6 6
2 7 3,4
1 8 0,9
8,4 9 2
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
3 0 2
7 1 9,5,3,8
7,5,0 2
1 3 0
9 4 8,7
6,1,6 5 2,8
6 5,5,9,9
4,7 7 2,7,1
4,5,1 8
1,6,6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755