Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Còn nữa

Kết quả xổ số Miền Nam - 02/04/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
02/04/2023TG-A44K1ĐL-4K1
100N184451
200N563665744
400N399515949530359767881166367029732816
1TR982834489293
3TR943042796577436814760817959621853260088379297116887711161138286100798077005625240826919084423121996720655
10TR984532102750902796881727374770
15TR369774726299109
30TR491391716461504
ĐB614257775410271310
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/04/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/04/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
3 0 4
2 1 8
2 8,1,6,7
6,5 3 0,6,9
9,0 4
9,6 5 3,7
3,7,2 6 3,5
2,7,5 7 6,9,7
1,2 8
7,3 9 5,4
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
1,8,1 0 2
1 1 1,0,0
0,6 2
8 3 8
4,6 4 4,8
6 5
6 6 5,6,2,4
9,9 7
8,4,8,3,8 8 8,3,8,0,8
9 7,7
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
7,7,1 0 5,9,4
5 1 6,2,0
1 2 4
7,9,7 3
4,2,8,0 4 4
0,5 5 1,5
1 6 9,7
6 7 0,3,3,0
8 4
6,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 01/04/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
01/04/20234A74K14K123K1T4
100N94771369
200N822355292627
400N200935341391333365035091120298369913267619273513
1TR9752019389493609
3TR02914851506441492389878198819103267437737435588625529505033462642665211556181974004937180898985321224434935278532173198385971240441680941423
10TR4038181358869312502015079131727240706865
15TR58896312023770396626
30TR52858659403728647300
ĐB819946963848406808263153
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/04/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/04/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5 0 9
9,9,8 1 4,4,9
2,5 2 2
3 4
9,3,1,1 4 6
5 2,0,8,8
9,4 6 7
6 7
5,5 8 9,1
0,8,1 9 4,1,1,6
Long An
Chục Số Đơn vị
5,2,4 0 3,2
9,2,3 1
4,0 2 5,1,0
3,0,9,7 3 3,4,1
3 4 2,0,8
5,5,2 5 5,5,0
6
7 7 7,3
4 8
9 1,3
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0 2,8,3,8
6 1 3,3
9,0,2,7 2 2
1,1,9,0 3 6
7 4 9,9
8 5
3,8 6 1
7 4,9,2
0,0 8 5,6
4,4,7 9 2,3
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0 0 9,9,7,0
7 1 3,7
2 7,7,3,6
1,8,2,5 3
4 4 4
6 5 3
7,2 6 9,5
2,2,1,0 7 6,8,1
7 8 3
6,0,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 31/03/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
31/03/202344VL1303K1332TV13
100N699639
200N033745749
400N161728105954065201969769646307939663
1TR410035473948
3TR571523924783251689351316497257140129915110020736589503788884368850096642057291048220266545907608546265857
10TR654580940468006728151558778216
15TR805901420945803
30TR291177829043535
ĐB734813439415886216
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/03/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
1,0,9 0 0,4
5 1 7,0,2,7,3
5,1 2
3,1 3 3,5
5,6,0 4 7
3 5 4,2,1,7,8
6 9,4
1,4,5,1 7
5 8
6 9 0
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
2,9 0 6,9
5 1 5,5
5 2 0
3 7
8 4 5,7
4,8,1,1 5 2,1,8
9,9,6,0 6 9,6
4,3 7
5 8 4,5
6,0 9 6,6,0
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
6 0 4,2,3
1 6,6
0,6 2
6,9,6,0 3 9,5
0 4 9,8,5
4,3 5 7,7
1,1 6 3,3,0,2
5,5,8 7
4 8 7
3,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 30/03/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
30/03/20233K5AG-3K53K5
100N978489
200N373760954
400N371683780889721325990582362157129408
1TR799079404886
3TR210389130831686965828123217138657407294271189449048483974907865096628710213922393413290555310947233083866
10TR349118657478879632971680890288
15TR481829957794209
30TR344835445026449
ĐB335586304077598430
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/03/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
9,4 0 8
1 1 6,1
8,3,8 2
7,8 3 8,2,8
7 4 0
5
1,8,8 6
9 7 3,8,4
7,3,0,3 8 9,6,2,2,3,6
8 9 7,0
An Giang
Chục Số Đơn vị
6,4,5 0 4,7,9
1 3
8,4 2
1 3 9
8,0 4 0,2
5 0
6 0
0,8,9,7,7 7 9,7,7
8 4,2,9,7
9,8,3,0,7 9 9,7
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
3,3 0 8,8,9
2 1 2,3
1,3 2 1
1 3 9,2,0,0
5,9 4 9
5 5 4,5
8,6 6 6
7
0,0,8 8 9,6,8
8,3,0,4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 29/03/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
29/03/20233K5K5T3K5T3
100N913883
200N919352803
400N500647017159988690615350291597570435
1TR521706795126
3TR898596569962607144780806793880019185640179336823523557984848808130654300668669903694838646585700440797637
10TR393411712834956971100400399122
15TR614044986108622
30TR311513843672092
ĐB379867510899496694
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/03/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
8 0 6,1,7,4
9,0,4,5 1 9,7,8
2 8
3
0 4 1
5 9,9,1
0 6 7,7
1,0,6,6 7 8
7,1,2 8 0
1,5,5,9 9 1,9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
5,1 0 1
6,0,6 1 3,0
5,5 2
1,4 3 8,6,6
4 8,3
5 2,0,2,6
8,3,5,3 6 1,1
7 9,9
3,4 8 6
7,7,9 9 9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
9,7 0 3,7,3
1 5
2,2,9 2 6,2,2
8,0,0 3 5,7
9 4 8,6
1,3 5 7
2,4 6 8
5,0,3 7 0
6,4 8 3
9 0,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/03/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
28/03/2023K13T033DT3-K4
100N328736
200N472857391
400N771223768559639284766415349843721002
1TR807687400834
3TR173238090998480918266081787566349107311423449168725774420654558425460778763184333684537733225806452918829
10TR610804757112493723749836566108
15TR835406795875143
30TR471693798651119
ĐB479410414948043286
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/03/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
8,1,8,4,1 0 9
7 1 2,7,0,0
3,7,1 2 3,6
2 3 2
4 0
5 9
7,7,2,6 6 6,9
1 7 2,6,6,1
8 0,0
5,0,6 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
4 0 7
1 5,4
9,7,4 2
9 3
1,4,5,7 4 0,9,4,2,8
1 5 7,4,8
7,8 6
8,5,0 7 6,2,4
5,4 8 7,6
4 9 2,3
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
8 0 2,8
9 1 9
7,0 2 9,9
6,3,3,4 3 6,4,3,3
3 4 5,3
4,6 5
3,8 6 3,5
7 2
9,0 8 0,6
2,2,1 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/03/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
27/03/20233E21323T03K4
100N172731
200N533752871
400N180605369426075342829960978381442264
1TR372102738198
3TR264615027584709091536336409323910213487649629677633584484967977753712433698853968367998778410219212500792
10TR945537030828391310194140511933
15TR656291551742163
30TR719844056049631
ĐB196165624449022104
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/03/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 6,9,8
2,6,2 1 7
2 6,1,3,1,9
3,5,2,5 3 3,6
6,8 4
7,6 5 3,3
0,3,2 6 1,4,5
1 7 5
0 8 4
0,2 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
6,6 0
9 1 9,7
5,8 2 7,9,4
5,7,6 3
4,2 4 4,9
7 5 2,3
7 6 0,3,7,0
2,6,1 7 3,6,5
8 2
2,1,4 9 1
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0 5,4
3,7,2,3 1
9 2 1,5
8,3,6 3 1,3,1
4,6,0 4 4
2,0 5
9 6 4,3
7 1,9,8
9,9,7 8 3
7 9 8,8,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755