Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Long An - 01/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 4K1
100N 77
200N 355
400N 333365035091
1TR 0193
3TR 43773743558862552950503346264266521
10TR 8693125020
15TR 31202
30TR 65940
ĐB
963848
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 01/04/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 01/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5,2,4 0 3,2
9,2,3 1
4,0 2 5,1,0
3,0,9,7 3 3,4,1
3 4 2,0,8
Chục Số Đơn vị
5,5,2 5 5,5,0
6
7 7 7,3
4 8
9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 25/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 3K4
100N 18
200N 287
400N 295963012516
1TR 9628
3TR 25928370145479771201523310655650351
10TR 5470374431
15TR 12509
30TR 13533
ĐB
814707
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/03/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1,1,3,9,7
0,0,3,5,3 1 8,6,4
2 8,8
0,3 3 1,1,3
1 4
Chục Số Đơn vị
5 9,6,1
1,5 6
8,9,0 7
1,2,2 8 7
5,0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 18/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 3K3
100N 37
200N 223
400N 759528624155
1TR 0062
3TR 75636475869457951624305360079710570
10TR 8875639968
15TR 80135
30TR 05961
ĐB
770175
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/03/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0
6 1
6,6 2 3,4
2 3 7,6,6,5
2 4
Chục Số Đơn vị
9,5,3,7 5 5,6
3,8,3,5 6 2,2,8,1
3,9 7 9,0,5
6 8 6
7 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 11/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 3K2
100N 23
200N 614
400N 148636609902
1TR 1801
3TR 48189581048543800947143628123788386
10TR 9411540933
15TR 64310
30TR 44104
ĐB
804991
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/03/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 2,1,4,4
0,9 1 4,5,0
0,6 2 3
2,3 3 8,7,3
1,0,0 4 7
Chục Số Đơn vị
1 5
8,8 6 0,2
4,3 7
3 8 6,9,6
8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 04/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 3K1
100N 91
200N 861
400N 682754716714
1TR 5519
3TR 95336687026219875783988066417297842
10TR 4310937762
15TR 35701
30TR 77724
ĐB
105598
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/03/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2,6,9,1
9,6,7,0 1 4,9
0,7,4,6 2 7,4
8 3 6
1,2 4 2
Chục Số Đơn vị
5
3,0 6 1,2
2 7 1,2
9,9 8 3
1,0 9 1,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 25/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 2K4
100N 86
200N 689
400N 371549753519
1TR 8482
3TR 50683304601486921711232146148582463
10TR 8451613315
15TR 08372
30TR 95974
ĐB
964522
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/02/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/02/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 1 5,9,1,4,6,5
8,7,2 2 2
8,6 3
1,7 4
Chục Số Đơn vị
1,7,8,1 5
8,1 6 0,9,3
7 5,2,4
8 6,9,2,3,5
8,1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 18/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 2K3
100N 91
200N 186
400N 373045026880
1TR 7915
3TR 63078204180128153391930061884478429
10TR 1101892688
15TR 25465
30TR 71594
ĐB
352100
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/02/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3,8,0 0 2,6,0
9,8,9 1 5,8,8
0 2 9
3 0
4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
1,6 5
8,0 6 5
7 8
7,1,1,8 8 6,0,1,8
2 9 1,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755