Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Long An - 09/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 12K2
100N 14
200N 867
400N 929874908076
1TR 8176
3TR 96767384552150580917711898281343049
10TR 3077730977
15TR 54358
30TR 83325
ĐB
903175
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/12/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/12/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
1 4,7,3
2 5
1 3
1 4 9
Chục Số Đơn vị
5,0,2,7 5 5,8
7,7 6 7,7
6,6,1,7,7 7 6,6,7,7,5
9,5 8 9
8,4 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 02/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 12K1
100N 09
200N 947
400N 908594537709
1TR 1974
3TR 28882774271335830343657578145058610
10TR 2647526054
15TR 35332
30TR 04281
ĐB
669051
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/12/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/12/2023  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 9,9
8,5 1 0
8,3 2 7
5,4 3 2
7,5 4 7,3
Chục Số Đơn vị
8,7 5 3,8,7,0,4,1
6
4,2,5 7 4,5
5 8 5,2,1
0,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 25/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 11K4
100N 39
200N 027
400N 357519204916
1TR 1502
3TR 88769574087670771366372106158599950
10TR 5407916935
15TR 26503
30TR 12463
ĐB
736932
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/11/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,1,5 0 2,8,7,3
1 6,0
0,3 2 7,0
0,6 3 9,5,2
4
Chục Số Đơn vị
7,8,3 5 0
1,6 6 9,6,3
2,0 7 5,9
0 8 5
3,6,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 18/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 11K3
100N 21
200N 778
400N 091002172485
1TR 4873
3TR 03438741812143971527184414383309690
10TR 6076656412
15TR 33488
30TR 14351
ĐB
033554
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/11/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9 0
2,8,4,5 1 0,7,2
1 2 1,7
7,3 3 8,9,3
5 4 1
Chục Số Đơn vị
8 5 1,4
6 6 6
1,2 7 8,3
7,3,8 8 5,1,8
3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 11/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 11K2
100N 01
200N 806
400N 221401312281
1TR 4119
3TR 09434105700967500691259399166217131
10TR 2979714063
15TR 47419
30TR 29969
ĐB
101272
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/11/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,6
0,3,8,9,3 1 4,9,9
6,7 2
6 3 1,4,9,1
1,3 4
Chục Số Đơn vị
7 5
0 6 2,3,9
9 7 0,5,2
8 1
1,3,1,6 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 04/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 11K1
100N 80
200N 587
400N 641131065545
1TR 4661
3TR 30649081228776578456523793732955791
10TR 9678531942
15TR 94577
30TR 80830
ĐB
200606
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/11/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 6,6
1,6,9 1 1
2,4 2 2,9
3 0
4 5,9,2
Chục Số Đơn vị
4,6,8 5 6
0,5,0 6 1,5
8,7 7 9,7
8 0,7,5
4,7,2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 28/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 10K4
100N 35
200N 318
400N 609181086370
1TR 8365
3TR 19743904916012297426331667370197730
10TR 4757135588
15TR 76449
30TR 49671
ĐB
755944
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/10/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 8,1
9,9,0,7,7 1 8
2 2 2,6
4 3 5,0
4 4 3,9,4
Chục Số Đơn vị
3,6 5
2,6 6 5,6
7 0,1,1
1,0,8 8 8
4 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755