Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/03/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/03/2024
Kết quả xổ số Hải Phòng - 20/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 41604379
G.Sáu 515213302
G.Năm 938635380380708905707341
G.Tư 0360670382827240
G.Ba 348379281631859413518743039622
G.Nhì 6616837238
G.Nhất 28038
ĐB
42888
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/10/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6,8,7,6,4,3 0 2,3
4,4,5 1 5,3,6
0,8,2 2 2
4,1,0 3 8,7,0,8,8
4 1,3,1,0
Chục Số Đơn vị
1 5 9,1
8,1 6 0,0,8
3 7 9,0
3,6,3,3,8 8 6,0,9,2,8
7,8,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 13/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 86358468
G.Sáu 794879397
G.Năm 129337448119943525359742
G.Tư 6459022458955108
G.Ba 080475025563076616177687927383
G.Nhì 9768399909
G.Nhất 36972
ĐB
40620
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/10/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,9
1 9,7
4,7 2 4,0
9,8,8 3 5,5,5
8,9,4,2 4 4,2,7
Chục Số Đơn vị
3,3,3,9,5 5 9,5
8,7 6 8
9,4,1 7 9,6,9,2
6,0 8 6,4,3,3
7,1,5,7,0 9 4,7,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 06/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 64680756
G.Sáu 332983794
G.Năm 604354270070400264935809
G.Tư 1730991621249960
G.Ba 335668864133460215085652007750
G.Nhì 5865116695
G.Nhất 55217
ĐB
73121
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/10/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3,6,6,2,5 0 7,2,9,8
4,5,2 1 6,7
3,0 2 7,4,0,1
8,4,9 3 2,0
6,9,2 4 3,1
Chục Số Đơn vị
9 5 6,0,1
5,1,6 6 4,8,0,6,0
0,2,1 7 0
6,0 8 3
0 9 4,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 29/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 79885919
G.Sáu 109055432
G.Năm 875220669926143326052330
G.Tư 7218104160893633
G.Ba 450217616414457240675778944804
G.Nhì 4509740581
G.Nhất 88675
ĐB
07044
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/09/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,5,4
4,2,8 1 9,8
3,5 2 6,1
3,3 3 2,3,0,3
6,0,4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
5,0,7 5 9,5,2,7
6,2 6 6,4,7
5,6,9 7 9,5
8,1 8 8,9,9,1
7,5,1,0,8,8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 22/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 80006731
G.Sáu 826983510
G.Năm 186306755349996915034197
G.Tư 8307143504840941
G.Ba 566835492179449805502495286607
G.Nhì 3649079715
G.Nhất 66480
ĐB
22714
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/09/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0,1,5,9,8 0 0,3,7,7
3,4,2 1 0,5,4
5 2 6,1
8,6,0,8 3 1,5
8,1 4 9,1,9
Chục Số Đơn vị
7,3,1 5 0,2
2 6 7,3,9
6,9,0,0 7 5
8 0,3,4,3,0
4,6,4 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 15/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 00901461
G.Sáu 692139713
G.Năm 853380410107177522429568
G.Tư 6266787775311382
G.Ba 409021829967472711970960298672
G.Nhì 3985399463
G.Nhất 08293
ĐB
13720
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/09/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,9,2 0 0,7,2,2
6,4,3 1 4,3
9,4,8,0,7,0,7 2 0
1,3,5,6,9 3 9,3,1
1 4 1,2
Chục Số Đơn vị
7 5 3
6 6 1,8,6,3
0,7,9 7 5,7,2,2
6 8 2
3,9 9 0,2,9,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 08/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 25945123
G.Sáu 594073755
G.Năm 549176337787773902949275
G.Tư 3520031365972690
G.Ba 505158142134783310173058237899
G.Nhì 5601232207
G.Nhất 24740
ĐB
13676
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/09/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,9,4 0 7
5,9,2 1 3,5,7,2
8,1 2 5,3,0,1
2,7,3,1,8 3 3,9
9,9,9 4 0
Chục Số Đơn vị
2,5,7,1 5 1,5
7 6
8,9,1,0 7 3,5,6
8 7,3,2
3,9 9 4,4,1,4,7,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755