Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Hà Nội - 25/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 67749689
G.Sáu 369815984
G.Năm 252155322000798792910000
G.Tư 7537280294433856
G.Ba 168849988128251717869777782108
G.Nhì 2950071249
G.Nhất 70232
ĐB
20319
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,0,0 0 0,0,2,8,0
2,9,8,5 1 5,9
3,0,3 2 1
4 3 2,7,2
7,8,8 4 3,9
Chục Số Đơn vị
1 5 6,1
9,5,8 6 7,9
6,8,3,7 7 4,7
0 8 9,4,7,4,1,6
8,6,4,1 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 18679970
G.Sáu 990054631
G.Năm 557283288721763728726281
G.Tư 7352861678288053
G.Ba 768568948264227005620164185632
G.Nhì 0111919532
G.Nhất 63943
ĐB
22632
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,9 0
3,2,8,4 1 8,6,9
7,7,5,8,6,3,3,3 2 8,1,8,7
5,4 3 1,7,2,2,2
5 4 1,3
Chục Số Đơn vị
5 4,2,3,6
1,5 6 7,2
6,3,2 7 0,2,2
1,2,2 8 1,2
9,1 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 55787380
G.Sáu 860897971
G.Năm 863819647075374112404458
G.Tư 8984443614665849
G.Ba 643278525306416709699217448990
G.Nhì 8310650659
G.Nhất 66488
ĐB
63134
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6,4,9 0 6
7,4 1 6
2 7
7,5 3 8,6,4
6,8,7,3 4 1,0,9
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5,8,3,9
3,6,1,0 6 0,4,6,9
9,2 7 8,3,1,5,4
7,3,5,8 8 0,4,8
4,6,5 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 87354942
G.Sáu 561096553
G.Năm 417710118968326075007006
G.Tư 1177492260289883
G.Ba 619493331079061224008574285067
G.Nhì 1213610697
G.Nhất 25824
ĐB
81918
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,0,1,0 0 0,6,0
6,1,6 1 1,0,8
4,2,4 2 2,8,4
5,8 3 5,6
2 4 9,2,9,2
Chục Số Đơn vị
3 5 3
9,0,3 6 1,8,0,1,7
8,7,7,6,9 7 7,7
6,2,1 8 7,3
4,4 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 74025016
G.Sáu 068670765
G.Năm 244594434893883224907827
G.Tư 5084495741417474
G.Ba 859380588647570398959197330964
G.Nhì 9767333524
G.Nhất 28579
ĐB
80755
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5,7,9,7 0 2
4 1 6
0,3 2 7,4
4,9,7,7 3 2,8
7,8,7,6,2 4 5,3,1
Chục Số Đơn vị
6,4,9,5 5 0,7,5
1,8 6 8,5,4
2,5 7 4,0,4,0,3,3,9
6,3 8 4,6
7 9 3,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 00463093
G.Sáu 331135823
G.Năm 519172863721184893598717
G.Tư 9147893872784241
G.Ba 600144397203011929391686788829
G.Nhì 4578701860
G.Nhất 35847
ĐB
24623
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0,3,6 0 0
3,9,2,4,1 1 7,4,1
7 2 3,1,9,3
9,2,2 3 0,1,5,8,9
1 4 6,8,7,1,7
Chục Số Đơn vị
3 5 9
4,8 6 7,0
1,4,6,8,4 7 8,2
4,3,7 8 6,7
5,3,2 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 63353812
G.Sáu 919860899
G.Năm 549648579907386790466692
G.Tư 5199264994601408
G.Ba 994669119856803554040686051761
G.Nhì 6898953011
G.Nhất 59509
ĐB
44265
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/04/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6,6,6 0 7,8,3,4,9
6,1 1 2,9,1
1,9 2
6,0 3 5,8
0 4 6,9
Chục Số Đơn vị
3,6 5 7
9,4,6 6 3,0,7,0,6,0,1,5
5,0,6 7
3,0,9 8 9
1,9,9,4,8,0 9 9,6,2,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755