Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/12/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Hà Nội - 24/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 07874881
G.Sáu 858380829
G.Năm 033645731078586518776361
G.Tư 6533548752626897
G.Ba 522536107038643848911891313077
G.Nhì 2531892214
G.Nhất 04902
ĐB
75996
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 24/11/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 24/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 7,2
8,6,9 1 3,8,4
6,0 2 9
7,3,5,4,1 3 6,3
1 4 8,3
Chục Số Đơn vị
6 5 8,3
3,9 6 5,1,2
0,8,7,8,9,7 7 3,8,7,0,7
4,5,7,1 8 7,1,0,7
2 9 7,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 17/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 97507599
G.Sáu 108898166
G.Năm 687923162395232404078819
G.Tư 7831531512005855
G.Ba 037485319555751505814751045326
G.Nhì 7034963260
G.Nhất 49100
ĐB
05776
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/11/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,1,6,0 0 8,7,0,0
3,5,8 1 6,9,5,0
2 4,6
3 1
2 4 8,9
Chục Số Đơn vị
7,9,1,5,9 5 0,5,1
6,1,2,7 6 6,0
9,0 7 5,9,6
0,9,4 8 1
9,7,1,4 9 7,9,8,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 32649825
G.Sáu 536385828
G.Năm 148947075990117597676607
G.Tư 4220866442670323
G.Ba 040612776663457554068099671332
G.Nhì 2582557592
G.Nhất 89551
ĐB
71610
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/11/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/11/2022  
Chục Số Đơn vị
9,2,1 0 7,7,6
6,5 1 0
3,3,9 2 5,8,0,3,5
2 3 2,6,2
6,6 4
Chục Số Đơn vị
2,8,7,2 5 7,1
3,6,0,9 6 4,7,4,7,1,6
0,6,0,6,5 7 5
9,2 8 5,9
8 9 8,0,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 22575416
G.Sáu 111430454
G.Năm 312531324645414783398043
G.Tư 8394883084570320
G.Ba 673648513896320498731065289668
G.Nhì 8123387337
G.Nhất 58970
ĐB
66819
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/11/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3,2,2,7 0
1 1 6,1,9
2,3,5 2 2,5,0,0
4,7,3 3 0,2,9,0,8,3,7
5,5,9,6 4 5,7,3
Chục Số Đơn vị
2,4 5 7,4,4,7,2
1 6 4,8
5,4,5,3 7 3,0
3,6 8
3,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 21704099
G.Sáu 276593588
G.Năm 704500585559380791091859
G.Tư 0405101500532692
G.Ba 423177912902129030153885464855
G.Nhì 5157825475
G.Nhất 91323
ĐB
89604
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/10/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/10/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 7,9,5,4
2 1 5,7,5
9 2 1,9,9,3
9,5,2 3
5,0 4 0,5
Chục Số Đơn vị
4,0,1,1,5,7 5 8,9,9,3,4,5
7 6
0,1 7 0,6,8,5
8,5,7 8 8
9,5,0,5,2,2 9 9,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 09167567
G.Sáu 577678548
G.Năm 367045161189021444971524
G.Tư 8755427682125294
G.Ba 777195000440691318585436881032
G.Nhì 5302507718
G.Nhất 33685
ĐB
27465
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/10/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/10/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,4
9 1 6,6,4,2,9,8
1,3 2 4,5
3 2
1,2,9,0 4 8
Chục Số Đơn vị
7,5,2,8,6 5 5,8
1,1,7 6 7,8,5
6,7,9 7 5,7,8,0,6
7,4,5,6,1 8 9,5
0,8,1 9 7,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 96076069
G.Sáu 873047216
G.Năm 514225649296206566417512
G.Tư 1468224273102723
G.Ba 508213235974870124307878340433
G.Nhì 2402084825
G.Nhất 92369
ĐB
65353
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/10/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/10/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1,7,3,2 0 7
4,2 1 6,2,0
4,1,4 2 3,1,0,5
7,2,8,3,5 3 0,3
6 4 7,2,1,2
Chục Số Đơn vị
6,2 5 9,3
9,1,9 6 0,9,4,5,8,9
0,4 7 3,0
6 8 3
6,5,6 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755