Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 27/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: N48
100N 48
200N 096
400N 648875659470
1TR 5202
3TR 25010536196863758441274995120111329
10TR 0966858849
15TR 80122
30TR 10467
ĐB
239358
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 2,1
4,0 1 0,9
0,2 2 9,2
3 7
4 8,1,9
Chục Số Đơn vị
6 5 8
9 6 5,8,7
3,6 7 0
4,8,6,5 8 8
1,9,2,4 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 20/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: N47
100N 27
200N 423
400N 047373960809
1TR 3159
3TR 25078371294538204625476199329780165
10TR 0324717028
15TR 55093
30TR 85030
ĐB
463710
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 9
1 9,0
8 2 7,3,9,5,8
2,7,9 3 0
4 7
Chục Số Đơn vị
2,6 5 9
9 6 5
2,9,4 7 3,8
7,2 8 2
0,5,2,1 9 6,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 13/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: N46
100N 72
200N 041
400N 733754943001
1TR 6425
3TR 83465201691135677649715554551551775
10TR 6338873254
15TR 40295
30TR 36093
ĐB
494745
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1
4,0 1 5
7 2 5
9 3 7
9,5 4 1,9,5
Chục Số Đơn vị
2,6,5,1,7,9,4 5 6,5,4
5 6 5,9
3 7 2,5
8 8 8
6,4 9 4,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 06/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: N45
100N 29
200N 320
400N 350265923070
1TR 1281
3TR 82940443795867392682322948535078355
10TR 0644856841
15TR 45810
30TR 59423
ĐB
749865
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7,4,5,1 0 2
8,4 1 0
0,9,8 2 9,0,3
7,2 3
9 4 0,8,1
Chục Số Đơn vị
5,6 5 0,5
6 5
7 0,9,3
4 8 1,2
2,7 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 30/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: N44
100N 97
200N 403
400N 942763079270
1TR 9678
3TR 59743180214640924234079897880917049
10TR 9602071723
15TR 04452
30TR 61877
ĐB
110959
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/10/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 3,7,9,9
2 1
5 2 7,1,0,3
0,4,2 3 4
3 4 3,9
Chục Số Đơn vị
5 2,9
6
9,2,0,7 7 0,8,7
7 8 9
0,8,0,4,5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 23/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: N43
100N 29
200N 432
400N 702742869642
1TR 6793
3TR 72862095678021458421102955045451824
10TR 1984805741
15TR 80726
30TR 89728
ĐB
569478
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/10/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0
2,4 1 4
3,4,6 2 9,7,1,4,6,8
9 3 2
1,5,2 4 2,8,1
Chục Số Đơn vị
9 5 4
8,2 6 2,7
2,6 7 8
4,2,7 8 6
2 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 16/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: N42
100N 53
200N 957
400N 467416614878
1TR 4959
3TR 93854018561979650225736345532844936
10TR 4250535180
15TR 77777
30TR 68124
ĐB
726635
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/10/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
6 1
2 5,8,4
5 3 4,6,5
7,5,3,2 4
Chục Số Đơn vị
2,0,3 5 3,7,9,4,6
5,9,3 6 1
5,7 7 4,8,7
7,2 8 0
5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755