Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Đồng Nai - 24/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: 8K4
100N 99
200N 351
400N 629344363817
1TR 4316
3TR 00488986589417890964711910337283570
10TR 1764862242
15TR 36029
30TR 14005
ĐB
010375
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5
5,9 1 7,6
7,4 2 9
9 3 6
6 4 8,2
Chục Số Đơn vị
0,7 5 1,8
3,1 6 4
1 7 8,2,0,5
8,5,7,4 8 8
9,2 9 9,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 17/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: 8K3
100N 87
200N 376
400N 423913968542
1TR 5873
3TR 93529939947044640130148810785093744
10TR 2938841597
15TR 19232
30TR 56782
ĐB
308173
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5 0
8 1
4,3,8 2 9
7,7 3 9,0,2
9,4 4 2,6,4
Chục Số Đơn vị
5 0
7,9,4 6
8,9 7 6,3,3
8 8 7,1,8,2
3,2 9 6,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 10/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: 8K2
100N 84
200N 037
400N 489419946264
1TR 8696
3TR 22805780605692097199399009859533694
10TR 2788121377
15TR 18732
30TR 61521
ĐB
930509
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,0 0 5,0,9
8,2 1
3 2 0,1
3 7,2
8,9,9,6,9 4
Chục Số Đơn vị
0,9 5
9 6 4,0
3,7 7 7
8 4,1
9,0 9 4,4,6,9,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 03/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: 8K1
100N 31
200N 484
400N 290412082404
1TR 1524
3TR 87324471179461323675623947891278402
10TR 1248142222
15TR 13905
30TR 34081
ĐB
011869
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,8,4,2,5
3,8,8 1 7,3,2
1,0,2 2 4,4,2
1 3 1
8,0,0,2,2,9 4
Chục Số Đơn vị
7,0 5
6 9
1 7 5
0 8 4,1,1
6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 27/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: 7K4
100N 70
200N 580
400N 076508496529
1TR 8523
3TR 28175808674603933150970064964649046
10TR 7649759789
15TR 26133
30TR 90598
ĐB
249874
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,5 0 6
1
2 9,3
2,3 3 9,3
7 4 9,6,6
Chục Số Đơn vị
6,7 5 0
0,4,4 6 5,7
6,9 7 0,5,4
9 8 0,9
4,2,3,8 9 7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 20/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: 7K3
100N 05
200N 298
400N 461487258968
1TR 2510
3TR 95190143818601113762769965521739720
10TR 5013488428
15TR 52515
30TR 89432
ĐB
231866
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9,2 0 5
8,1 1 4,0,1,7,5
6,3 2 5,0,8
3 4,2
1,3 4
Chục Số Đơn vị
0,2,1 5
9,6 6 8,2,6
1 7
9,6,2 8 1
9 8,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 13/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: 7K2
100N 93
200N 080
400N 798680571588
1TR 8753
3TR 00716104538360372948854442088074488
10TR 8264205291
15TR 13458
30TR 24787
ĐB
063036
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 3
9 1 6
4 2
9,5,5,0 3 6
4 4 8,4,2
Chục Số Đơn vị
5 7,3,3,8
8,1,3 6
5,8 7
8,4,8,5 8 0,6,8,0,8,7
9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755