Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 28/02/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 99
250N 532
500N 478481353494
1TR 8615
2,5TR 09866678452933321053006090550633114
5TR 6711002849
10TR 63662
40TR 58899
ĐB
731319
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,6
1 5,4,0,9
3,6 2
3,5 3 2,5,3
8,9,1 4 5,9
Chục Số Đơn vị
3,1,4 5 3
6,0 6 6,2
7
8 4
9,0,4,9,1 9 9,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 21/02/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 46
250N 783
500N 657660516139
1TR 4466
2,5TR 40809831172848163779622045348731091
5TR 9691326734
10TR 22916
40TR 59167
ĐB
011325
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 9,4
5,8,9 1 7,3,6
2 5
8,1 3 9,4
0,3 4 6
Chục Số Đơn vị
2 5 1
4,7,6,1 6 6,7
1,8,6 7 6,9
8 3,1,7
3,0,7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 14/02/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 12
250N 169
500N 515244060303
1TR 9932
2,5TR 36976301923351693458474448045088418
5TR 1720873755
10TR 52678
40TR 92345
ĐB
167075
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/02/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,3,8
1 2,6,8
1,5,3,9 2
0 3 2
4 4 4,5
Chục Số Đơn vị
5,4,7 5 2,8,0,5
0,7,1 6 9
7 6,8,5
5,1,0,7 8
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 07/02/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 98
250N 404
500N 232123731100
1TR 9437
2,5TR 72406931007856844220199222442991727
5TR 7414429045
10TR 72715
40TR 17445
ĐB
012620
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0,0,2,2 0 4,0,6,0
2 1 5
2 2 1,0,2,9,7,0
7 3 7
0,4 4 4,5,5
Chục Số Đơn vị
4,1,4 5
0 6 8
3,2 7 3
9,6 8
2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 31/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 48
250N 881
500N 982345495158
1TR 2646
2,5TR 58190556363740487544826211316460742
5TR 6993906518
10TR 00237
40TR 14596
ĐB
950276
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 31/01/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 31/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 4
8,2 1 8
4 2 3,1
2 3 6,9,7
0,4,6 4 8,9,6,4,2
Chục Số Đơn vị
5 8
4,3,9,7 6 4
3 7 6
4,5,1 8 1
4,3 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 24/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 74
250N 657
500N 818884209584
1TR 3939
2,5TR 51697113621692041754898921551750187
5TR 1434405291
10TR 11820
40TR 37623
ĐB
569127
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/01/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,2,2 0
9 1 7
6,9 2 0,0,0,3,7
2 3 9
7,8,5,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 7,4
6 2
5,9,1,8,2 7 4
8 8 8,4,7
3 9 7,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 17/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 34
250N 745
500N 182051603105
1TR 9549
2,5TR 22598141553680049849554630702043222
5TR 7891418651
10TR 03971
40TR 43437
ĐB
090146
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/01/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6,0,2 0 5,0
5,7 1 4
2 2 0,0,2
6 3 4,7
3,1 4 5,9,9,6
Chục Số Đơn vị
4,0,5 5 5,1
4 6 0,3
3 7 1
9 8
4,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755