Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 10/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 73
250N 591
500N 136602156346
1TR 3697
2,5TR 35993692031121530625519347097758099
5TR 0519277203
10TR 77701
40TR 33253
ĐB
509721
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/01/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3,3,1
9,0,2 1 5,5
9 2 5,1
7,9,0,0,5 3 4
3 4 6
Chục Số Đơn vị
1,1,2 5 3
6,4 6 6
9,7 7 3,7
8
9 9 1,7,3,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 03/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 89
250N 282
500N 076137838080
1TR 7838
2,5TR 23471981377456991527320676966428131
5TR 9880902394
10TR 83710
40TR 51560
ĐB
641776
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/01/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,1,6 0 9
6,7,3 1 0
8 2 7
8 3 8,7,1
6,9 4
Chục Số Đơn vị
5
7 6 1,9,7,4,0
3,2,6 7 1,6
3 8 9,2,3,0
8,6,0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 27/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 36
250N 402
500N 486089171984
1TR 1943
2,5TR 01883529848967298925472897549676509
5TR 4860353681
10TR 42930
40TR 30431
ĐB
587553
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 27/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 27/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 2,9,3
8,3 1 7
0,7 2 5
4,8,0,5 3 6,0,1
8,8 4 3
Chục Số Đơn vị
2 5 3
3,9 6 0
1 7 2
8 4,3,4,9,1
8,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 20/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 32
250N 344
500N 258419671803
1TR 2404
2,5TR 42730322499950976878275602396019307
5TR 7562650064
10TR 00286
40TR 30269
ĐB
146930
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,6,6,3 0 3,4,9,7
1
3 2 6
0 3 2,0,0
4,8,0,6 4 4,9
Chục Số Đơn vị
5
2,8 6 7,0,0,4,9
6,0 7 8
7 8 4,6
4,0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 13/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 13
250N 062
500N 040124913602
1TR 6747
2,5TR 72600326886117397467244182229372591
5TR 8021893915
10TR 98164
40TR 00891
ĐB
966636
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,2,0
0,9,9,9 1 3,8,8,5
6,0 2
1,7,9 3 6
6 4 7
Chục Số Đơn vị
1 5
3 6 2,7,4
4,6 7 3
8,1,1 8 8
9 1,3,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 06/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 05
250N 594
500N 824975981944
1TR 8241
2,5TR 52175004789406920654970204749467201
5TR 6609504182
10TR 28869
40TR 21446
ĐB
595820
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/12/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 5,1
4,0 1
8 2 0,0
3
9,4,5,9 4 9,4,1,6
Chục Số Đơn vị
0,7,9 5 4
4 6 9,9
7 5,8
9,7 8 2
4,6,6 9 4,8,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 29/11/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 91
250N 799
500N 802775439092
1TR 9939
2,5TR 04299928962413657773053240705520988
5TR 1811426988
10TR 13484
40TR 78221
ĐB
613334
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/11/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0
9,2 1 4
9 2 7,4,1
4,7 3 9,6,4
2,1,8,3 4 3
Chục Số Đơn vị
5 5 5
9,3 6
2 7 3
8,8 8 8,8,4
9,3,9 9 1,9,2,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755