Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Cần Thơ - 27/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: K4T3
100N 23
200N 346
400N 653092539759
1TR 9851
3TR 89504507428732569688451216455527576
10TR 8193425092
15TR 58542
30TR 44758
ĐB
573218
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/03/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
5,2 1 8
4,9,4 2 3,5,1
2,5 3 0,4
0,3 4 6,2,2
Chục Số Đơn vị
2,5 5 3,9,1,5,8
4,7 6
7 6
8,5,1 8 8
5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 20/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: K3T3
100N 55
200N 941
400N 589853697477
1TR 6621
3TR 63748377095180549947825920153352037
10TR 2686945788
15TR 97634
30TR 21406
ĐB
945344
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/03/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,5,6
4,2 1
9 2 1
3 3 3,7,4
3,4 4 1,8,7,4
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
0 6 9,9
7,4,3 7 7
9,4,8 8 8
6,0,6 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 13/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T3
100N 16
200N 158
400N 178673650616
1TR 8093
3TR 73635579602613761941545065031159247
10TR 5821262591
15TR 45668
30TR 28019
ĐB
683872
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/03/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
4,1,9 1 6,6,1,2,9
1,7 2
9 3 5,7
4 1,7
Chục Số Đơn vị
6,3 5 8
1,8,1,0 6 5,0,8
3,4 7 2
5,6 8 6
1 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 06/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T3
100N 98
200N 961
400N 902519784793
1TR 2206
3TR 18634110021857423562149033369773624
10TR 7959457322
15TR 36460
30TR 22436
ĐB
869080
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/03/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 6,2,3
6 1
0,6,2 2 5,4,2
9,0 3 4,6
3,7,2,9 4
Chục Số Đơn vị
2 5
0,3 6 1,2,0
9 7 8,4
9,7 8 0
9 8,3,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 28/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: K4T2
100N 61
200N 440
400N 413039198559
1TR 1165
3TR 54452039674431387289650111924001446
10TR 9858418506
15TR 57843
30TR 05761
ĐB
039809
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/02/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3,4 0 6,9
6,1,6 1 9,3,1
5 2
1,4 3 0
8 4 0,0,6,3
Chục Số Đơn vị
6 5 9,2
4,0 6 1,5,7,1
6 7
8 9,4
1,5,8,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 21/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: K3T2
100N 62
200N 586
400N 372907029289
1TR 3854
3TR 73832267870827137449482914262893067
10TR 5367721247
15TR 76023
30TR 59319
ĐB
710609
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/02/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,9
7,9 1 9
6,0,3 2 9,8,3
2 3 2
5 4 9,7
Chục Số Đơn vị
5 4
8 6 2,7
8,6,7,4 7 1,7
2 8 6,9,7
2,8,4,1,0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 14/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T2
100N 56
200N 958
400N 990973191272
1TR 9786
3TR 79284778695689040385342866197799029
10TR 6357030827
15TR 00183
30TR 85205
ĐB
024603
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/02/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 9,5,3
1 9
7 2 9,7
8,0 3
8 4
Chục Số Đơn vị
8,0 5 6,8
5,8,8 6 9
7,2 7 2,7,0
5 8 6,4,5,6,3
0,1,6,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755