Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Cần Thơ - 15/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N 81
200N 482
400N 314384304852
1TR 6239
3TR 02402816031579481292490229133637162
10TR 8614985156
15TR 62207
30TR 77146
ĐB
611405
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,3,7,5
8 1
8,5,0,9,2,6 2 2
4,0 3 0,9,6
9 4 3,9,6
Chục Số Đơn vị
0 5 2,6
3,5,4 6 2
0 7
8 1,2
3,4 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 08/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N 56
200N 270
400N 509062985132
1TR 3717
3TR 42385907618043204557340154767490027
10TR 0830570854
15TR 62271
30TR 65877
ĐB
422896
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 5
6,7 1 7,5
3,3 2 7
3 2,2
7,5 4
Chục Số Đơn vị
8,1,0 5 6,7,4
5,9 6 1
1,5,2,7 7 0,4,1,7
9 8 5
9 0,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 01/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N 49
200N 406
400N 576727327802
1TR 1883
3TR 56267188138762117508719813489842163
10TR 8988693928
15TR 63525
30TR 36558
ĐB
075937
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,2,8
2,8 1 3
3,0 2 1,8,5
8,1,6 3 2,7
4 9
Chục Số Đơn vị
2 5 8
0,8 6 7,7,3
6,6,3 7
0,9,2,5 8 3,1,6
4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 24/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: K4T4
100N 27
200N 052
400N 153444272109
1TR 3543
3TR 76690259956462706891528430884918619
10TR 0127223791
15TR 75504
30TR 94164
ĐB
564839
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,4
9,9 1 9
5,7 2 7,7,7
4,4 3 4,9
3,0,6 4 3,3,9
Chục Số Đơn vị
9 5 2
6 4
2,2,2 7 2
8
0,4,1,3 9 0,5,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 17/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: K3T4
100N 33
200N 288
400N 323840897754
1TR 2775
3TR 31651385071084931897757732206024334
10TR 0854008375
15TR 39330
30TR 76953
ĐB
659227
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,4,3 0 7
5 1
2 7
3,7,5 3 3,8,4,0
5,3 4 9,0
Chục Số Đơn vị
7,7 5 4,1,3
6 0
0,9,2 7 5,3,5
8,3 8 8,9
8,4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 10/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T4
100N 69
200N 392
400N 395674135966
1TR 0406
3TR 53233686013063437070218312085122947
10TR 7722879605
15TR 81783
30TR 87305
ĐB
041655
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,1,5,5
0,3,5 1 3
9 2 8
1,3,8 3 3,4,1
3 4 7
Chục Số Đơn vị
0,0,5 5 6,1,5
5,6,0 6 9,6
4 7 0
2 8 3
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 03/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T4
100N 33
200N 172
400N 676510142608
1TR 8429
3TR 45399722482998894251003280037982575
10TR 1087869493
15TR 55093
30TR 70600
ĐB
786266
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,0
5 1 4
7 2 9,8
3,9,9 3 3
1 4 8
Chục Số Đơn vị
6,7 5 1
6 6 5,6
7 2,9,5,8
0,4,8,2,7 8 8
2,9,7 9 9,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755