Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Cần Thơ - 24/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: K4T8
100N 18
200N 075
400N 747874508012
1TR 8206
3TR 09461123981192816233521690516518509
10TR 3530027242
15TR 06727
30TR 87617
ĐB
758801
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 6,9,0,1
6,0 1 8,2,7
1,4 2 8,7
3 3 3
4 2
Chục Số Đơn vị
7,6 5 0
0 6 1,9,5
2,1 7 5,8
1,7,9,2 8
6,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 17/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: K3T8
100N 83
200N 457
400N 809305356472
1TR 2708
3TR 42502919311751196198659402411461444
10TR 3902112736
15TR 15303
30TR 97108
ĐB
380271
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,2,3,8
3,1,2,7 1 1,4
7,0 2 1
8,9,0 3 5,1,6
1,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
3 5 7
3 6
5 7 2,1
0,9,0 8 3
9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 10/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: K2T8
100N 86
200N 784
400N 805088466131
1TR 4997
3TR 62102503853259015729788534378989676
10TR 2046760615
15TR 02568
30TR 12127
ĐB
330474
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 2
3 1 5
0 2 9,7
5 3 1
8,7 4 6
Chục Số Đơn vị
8,1 5 0,3
8,4,7 6 7,8
9,6,2 7 6,4
6 8 6,4,5,9
2,8 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 03/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: K1T8
100N 06
200N 578
400N 315065972800
1TR 4577
3TR 86514507961197610398007635882507254
10TR 4779707679
15TR 16958
30TR 80150
ĐB
211871
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,5 0 6,0
7 1 4
2 5
6 3
1,5 4
Chục Số Đơn vị
2 5 0,4,8,0
0,9,7 6 3
9,7,9 7 8,7,6,9,1
7,9,5 8
7 9 7,6,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 27/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: K4T7
100N 61
200N 526
400N 899862089315
1TR 6303
3TR 97513462973779119948799172575808862
10TR 6044940445
15TR 51332
30TR 04872
ĐB
730085
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/07/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,3
6,9 1 5,3,7
6,3,7 2 6
0,1 3 2
4 8,9,5
Chục Số Đơn vị
1,4,8 5 8
2 6 1,2
9,1 7 2
9,0,4,5 8 5
4 9 8,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 20/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: K3T7
100N 35
200N 784
400N 278545339879
1TR 8937
3TR 36365421926943430536112526722766121
10TR 7427686766
15TR 26588
30TR 42380
ĐB
426411
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/07/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
2,1 1 1
9,5 2 7,1
3 3 5,3,7,4,6
8,3 4
Chục Số Đơn vị
3,8,6 5 2
3,7,6 6 5,6
3,2 7 9,6
8 8 4,5,8,0
7 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 13/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: K2T7
100N 77
200N 633
400N 630231057680
1TR 0772
3TR 47084651723046897979561492002158567
10TR 2292583734
15TR 25374
30TR 65764
ĐB
071384
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/07/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,5
2 1
0,7,7 2 1,5
3 3 3,4
8,3,7,6,8 4 9
Chục Số Đơn vị
0,2 5
6 8,7,4
7,6 7 7,2,2,9,4
6 8 0,4,4
7,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755