Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Bình Dương - 14/10/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 10K41
100N 39
200N 494
400N 586896269918
1TR 0955
3TR 32739587348818823417221044242092822
10TR 5493090929
15TR 66295
30TR 02950
ĐB
223670
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 14/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 14/10/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,5,7 0 4
1 8,7
2 2 6,0,2,9
3 9,9,4,0
9,3,0 4
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,0
2 6 8
1 7 0
6,1,8 8 8
3,3,2 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 07/10/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 10K40
100N 50
200N 947
400N 410835946689
1TR 3044
3TR 11723124579548329354074800713528168
10TR 3349060610
15TR 35871
30TR 23167
ĐB
331442
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 07/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 07/10/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8,9,1 0 8
7 1 0
4 2 3
2,8 3 5
9,4,5 4 7,4,2
Chục Số Đơn vị
3 5 0,7,4
6 8,7
4,5,6 7 1
0,6 8 9,3,0
8 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 30/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 09K39
100N 92
200N 659
400N 063456772264
1TR 1595
3TR 78307772462548676918626414319657902
10TR 3786015736
15TR 83677
30TR 95011
ĐB
324226
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 30/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 30/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,2
4,1 1 8,1
9,0 2 6
3 4,6
3,6 4 6,1
Chục Số Đơn vị
9 5 9
4,8,9,3,2 6 4,0
7,0,7 7 7,7
1 8 6
5 9 2,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 23/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 09K38
100N 47
200N 445
400N 792595326634
1TR 5559
3TR 42217130317888746483328412687434032
10TR 9830931231
15TR 23509
30TR 27269
ĐB
932249
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 23/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 23/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
3,4,3 1 7
3,3 2 5
8 3 2,4,1,2,1
3,7 4 7,5,1,9
Chục Số Đơn vị
4,2 5 9
6 9
4,1,8 7 4
8 7,3
5,0,0,6,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 16/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 09K37
100N 28
200N 826
400N 172785277698
1TR 2108
3TR 09674464765346108650744954078536767
10TR 4486466941
15TR 35557
30TR 96640
ĐB
893906
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 16/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 16/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 8,6
6,4 1
2 8,6,7,7
3
7,6 4 1,0
Chục Số Đơn vị
9,8 5 0,7
2,7,0 6 1,7,4
2,2,6,5 7 4,6
2,9,0 8 5
9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 09/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 09K36
100N 38
200N 873
400N 520068514246
1TR 3131
3TR 91483563859500988816485644816472460
10TR 6662906124
15TR 64027
30TR 89449
ĐB
608191
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 09/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 09/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,9
5,3,9 1 6
2 9,4,7
7,8 3 8,1
6,6,2 4 6,9
Chục Số Đơn vị
8 5 1
4,1 6 4,4,0
2 7 3
3 8 3,5
0,2,4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 02/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 09K35
100N 13
200N 238
400N 549643547107
1TR 0242
3TR 78120997925942715554699248456491106
10TR 8475616739
15TR 27753
30TR 26274
ĐB
681259
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 02/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 02/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6
1 3
4,9 2 0,7,4
1,5 3 8,9
5,5,2,6,7 4 2
Chục Số Đơn vị
5 4,4,6,3,9
9,0,5 6 4
0,2 7 4
3 8
3,5 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755