Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Bình Định - 17/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 72
250N 388
500N 073247744508
1TR 4130
2,5TR 00172957559787810021761167690524274
5TR 7604097036
10TR 35432
40TR 14088
ĐB
246429
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 8,5
2 1 6
7,3,7,3 2 1,9
3 2,0,6,2
7,7 4 0
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
1,3 6
7 2,4,2,8,4
8,0,7,8 8 8,8
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 10/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 16
250N 358
500N 351220898498
1TR 2029
2,5TR 65177145347328359006209951379324049
5TR 5666751827
10TR 96030
40TR 75042
ĐB
341134
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
1 6,2
1,4 2 9,7
8,9 3 4,0,4
3,3 4 9,2
Chục Số Đơn vị
9 5 8
1,0 6 7
7,6,2 7 7
5,9 8 9,3
8,2,4 9 8,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 03/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 16
250N 227
500N 410109811641
1TR 9713
2,5TR 38559173688857633259503899301108850
5TR 6323036570
10TR 91966
40TR 13023
ĐB
485958
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3,7 0 1
0,8,4,1 1 6,3,1
2 7,3
1,2 3 0
4 1
Chục Số Đơn vị
5 9,9,0,8
1,7,6 6 8,6
2 7 6,0
6,5 8 1,9
5,5,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 27/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 33
250N 652
500N 616201963381
1TR 4239
2,5TR 78049321881807270206147078743222471
5TR 0935255219
10TR 22449
40TR 96717
ĐB
131735
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,7
8,7 1 9,7
5,6,7,3,5 2
3 3 3,9,2,5
4 9,9
Chục Số Đơn vị
3 5 2,2
9,0 6 2
0,1 7 2,1
8 8 1,8
3,4,1,4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 20/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 89
250N 785
500N 387995955873
1TR 3216
2,5TR 86903184981121936410676097229424810
5TR 8046789196
10TR 51487
40TR 39224
ĐB
028549
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/10/2022  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 3,9
1 6,9,0,0
2 4
7,0 3
9,2 4 9
Chục Số Đơn vị
8,9 5
1,9 6 7
6,8 7 9,3
9 8 9,5,7
8,7,1,0,4 9 5,8,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 13/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 28
250N 260
500N 082047361453
1TR 6721
2,5TR 80977089781317152089888497964078803
5TR 9888816233
10TR 69258
40TR 13996
ĐB
016107
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/10/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,4 0 3,7
2,7 1
2 8,0,1
5,0,3 3 6,3
4 9,0
Chục Số Đơn vị
5 3,8
3,9 6 0
7,0 7 7,8,1
2,7,8,5 8 9,8
8,4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 06/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 87
250N 305
500N 599954615900
1TR 3780
2,5TR 54057179021876961616934382808576426
5TR 1931756379
10TR 49650
40TR 47829
ĐB
749896
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/10/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0,8,5 0 5,0,2
6 1 6,7
0 2 6,9
3 8
4
Chục Số Đơn vị
0,8 5 7,0
1,2,9 6 1,9
8,5,1 7 9
3 8 7,0,5
9,6,7,2 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755