Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Bình Định - 05/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 95
250N 430
500N 683076434492
1TR 8182
2,5TR 89731768172595084838738851832305092
5TR 6296323835
10TR 09472
40TR 81002
ĐB
714799
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/01/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,3,5 0 2
3 1 7
9,8,9,7,0 2 3
4,2,6 3 0,0,1,8,5
4 3
Chục Số Đơn vị
9,8,3 5 0
6 3
1 7 2
3 8 2,5
9 9 5,2,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 29/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 88
250N 972
500N 072243142210
1TR 0655
2,5TR 25116221389301990701757079305530445
5TR 5219356949
10TR 06518
40TR 48834
ĐB
889134
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,7
0 1 4,0,6,9,8
7,2 2 2
9 3 8,4,4
1,3,3 4 5,9
Chục Số Đơn vị
5,5,4 5 5,5
1 6
0 7 2
8,3,1 8 8
1,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 22/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 18
250N 180
500N 491181860819
1TR 9920
2,5TR 51865749754150819594138269813053954
5TR 8081635586
10TR 00602
40TR 82164
ĐB
751877
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2,3 0 8,2
1 1 8,1,9,6
0 2 0,6
3 0
9,5,6 4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 4
8,2,1,8 6 5,4
7 7 5,7
1,0 8 0,6,6
1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 15/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 07
250N 805
500N 383669130605
1TR 4720
2,5TR 22480985464726252058360461574540836
5TR 9640118809
10TR 27566
40TR 09580
ĐB
962043
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,8,8 0 7,5,5,1,9
0 1 3
6 2 0
1,4 3 6,6
4 6,6,5,3
Chục Số Đơn vị
0,0,4 5 8
3,4,4,3,6 6 2,6
0 7
5 8 0,0
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 08/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 43
250N 415
500N 636358001311
1TR 6307
2,5TR 87612220556756300211440422216086249
5TR 9609154986
10TR 55306
40TR 95782
ĐB
242193
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,7,6
1,1,9 1 5,1,2,1
1,4,8 2
4,6,6,9 3
4 3,2,9
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5
8,0 6 3,3,0
0 7
8 6,2
4 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 01/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 69
250N 239
500N 888912664364
1TR 7791
2,5TR 96637052161561124227345824239860553
5TR 7567124438
10TR 30257
40TR 42478
ĐB
044031
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0
9,1,7,3 1 6,1
8 2 7
5 3 9,7,8,1
6 4
Chục Số Đơn vị
5 3,7
6,1 6 9,6,4
3,2,5 7 1,8
9,3,7 8 9,2
6,3,8 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 24/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 68
250N 134
500N 131818994528
1TR 9420
2,5TR 30859630832721173379134406332056824
5TR 8063965062
10TR 82039
40TR 60794
ĐB
113652
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,2 0
1 1 8,1
6,5 2 8,0,0,4
8 3 4,9,9
3,2,9 4 0
Chục Số Đơn vị
5 9,2
6 8,2
7 9
6,1,2 8 3
9,5,7,3,3 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755